สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ - กระดาษเหลือใช้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการใช้พลาสติกทำลายสิ่งแวด...


สิ่งประดิษฐ์ถุงกระดาษจากวัสดุเหลือใช้

สิ่งประดิษฐ์ถุงกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ - วิชาIS ส่งครูพรทิพย์ ประกาศเวชกิจ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 นาง...


สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากแกนกระดาษ

สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากแกนกระดาษ - วิชาวิทยาศาสตร์.


การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้

การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้


กล่องใส่ดินสอจากกระดาษลัง

กล่องใส่ดินสอจากกระดาษลัง - งานประดิษฐ์ จากกระดาษลังและของเหลือใช้ By ช้างน้อย.


การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชู่จากเศษวัสดุเหลือใช้

การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชู่จากเศษวัสดุเหลือใช้ - กล่องทิชชู่จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยหาอุปกรณ์ได้ง่ายและใช้เวลาทำไม่น...


กรอบรูปจากกระดาษลัง

กรอบรูปจากกระดาษลัง - กรอบรูปจากกระดาษลัง กรอบรูปจากกระดาษลังนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราได้ปร...


สอนทำกล่องทิชชูจากลังกระดาษ.wmv

สอนทำกล่องทิชชูจากลังกระดาษ.wmv - ECO DIY Design & identify yourself เพจของเรานะคะ จะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นำสิ่งของที่เหลือ...


ประดิษฐ์กล่องเก็บสายไฟ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ประดิษฐ์กล่องเก็บสายไฟ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ - สิ่งประดิษฐ์สำหรับห้องอัดเสียงแบบบ้านๆเด้อ ขำๆ.


วิดีโองานสาฃา AC411กลุ่ม Power

วิดีโองานสาฃา AC411กลุ่ม Power - โครงการสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ กลุ่ม Power.


AN56 31  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2556

AN56 31 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2556 - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการประ...


สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้-หมีน้อยใส่หนังสือ

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้-หมีน้อยใส่หนังสือ - หมีน้อยใส่หนังสือ.


การทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

การทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้


สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษหนังสือพิมพ์

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษหนังสือพิมพ์


โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง"ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง"ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ - น.ส.นภา ประสงค์เสียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 โรงเรียนสำโรงวิทยาค...


Bag Waste (สิ่งประดิษฐ์จากขยะ)

Bag Waste (สิ่งประดิษฐ์จากขยะ) - โดย นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษาแขนงวิชาสาธารณสุขศาสต...


กล่องใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่ โรงเรียนมัญจาศึกษา

กล่องใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่ โรงเรียนมัญจาศึกษา - จัดทำโดย ด.ช.ชุมพล คงด้วง ด.ช.ณัฐกิจ เทพสีหะ ด.ช.ธีรภัทร์ ผาจันทร์ ด.ช.ผดุง...


การประดิษฐ์กระเป๋าจากขวดน้ำ

การประดิษฐ์กระเป๋าจากขวดน้ำ - สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาทำเป็นสิ่งใช้...


การประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษลัง ม.3.6

การประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษลัง ม.3.6 - เลขที่ 4, 10,22,26,29,36,43.


ประดิษฐ์กล่องทิชชู่จากวัสดุเหลือใช้

ประดิษฐ์กล่องทิชชู่จากวัสดุเหลือใช้


More สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด