สื่อการสอนคณิตศาสตร์ประถม

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สื่อการสอน กลุ่มที่ 23

สื่อการสอน กลุ่มที่ 23 - ชื่อสื่อ "วงล้อพาเพลิน" ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกเลขผลล...


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


คณิตฯ ประถม การสอนแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2

คณิตฯ ประถม การสอนแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 - ในรายการตอนนี้ คริส แรนดัลล์จะมาอธิบายเกี่ยวกับ โครงการครูแห่งอนาคต...


สื่อการสอนคณิตประถมศึกษา

สื่อการสอนคณิตประถมศึกษา - Perawat Siriwuttichot.


คณิตฯ ประถม  การสอนเรื่องทศนิยม ตอนที่ 1

คณิตฯ ประถม การสอนเรื่องทศนิยม ตอนที่ 1 - "จอห์น รอว์ลิงส์ ที่ปรึกษาสภาการศึกษาท้องถิ่นประจำเมืองนีทพอร์ตทาลบ...


นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข


คณิตฯ ประถม การสอนแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1

คณิตฯ ประถม การสอนแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 - การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อาจเป็นแนวคิดที่เข้าใจยากสำหรับนักเร...


สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เรื่องทิศและแผนผัง

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องทิศและแผนผัง


เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค.ร.น.

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค.ร.น. - คุณครูบุญช่วย ภักดี โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แนะนำเ...


คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 1  การหาค่าประมาณและการนำไปใช้

คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 1 การหาค่าประมาณและการนำไปใช้ - คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 1 การหาค่าประมาณและการนำไปใช้ (ผศ.รุ่งอรุณ...


คณิตฯ ประถม สอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรในฮังการี ตอน 1

คณิตฯ ประถม สอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรในฮังการี ตอน 1 - การสอนคณิตศาสตร์ในประเทศฮังการีประสบความสำเร็จมาก ดังจะเห็นได้ว่าน...


คณิตฯ ประถม การสอนคณิตศาสตร์   เรื่องจำนวน

คณิตฯ ประถม การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวน - "ในรายการตอนนี้ ครูโรงเรียนประถมอีลินอร์พาล์มเมอร์ในกรุงลอนดอน จะมา...


คณิตฯ ประถม เข้าใจการสอนเรื่ื่องเศษส่วน

คณิตฯ ประถม เข้าใจการสอนเรื่ื่องเศษส่วน - เด็กหลายคนมีปัญหากับการทำความเข้าใจเรื่องเศษส่วน โรงเรียนแจนวริน...


คณิตฯ ประถม เข้าใจการสอนเรื่องค่าประจำหลัก

คณิตฯ ประถม เข้าใจการสอนเรื่องค่าประจำหลัก - รายการตอนนี้เป็นรายการคู่กับตอน ""สอนเรื่องค่าประจำหลัก"" เราจะได้เห็...


คณิตฯ ประถม การสอนคณิตศาสตร์ การคำนวณ

คณิตฯ ประถม การสอนคณิตศาสตร์ การคำนวณ - "ในรายการตอนนี้ ครูโรงเรียนประถมอีลินอร์พาล์มเมอร์ในกรุงลอนดอน จะมา...


คณิตฯ ประถม การสอนเรื่องทศนิยม ตอนที่ 2

คณิตฯ ประถม การสอนเรื่องทศนิยม ตอนที่ 2 - จอห์น รอว์ลิงส์ ที่ปรึกษาสภาการศึกษาท้องถิ่นเมืองนีทพอร์ตทาลบ็อต...


คณิตฯ ประถม สอนเรื่องค่าประจำหลัก

คณิตฯ ประถม สอนเรื่องค่าประจำหลัก - ในช่วงเทอมแรกของชั้น ป.1 นักเรียนหลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องค่าประจำหลั...


สื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน 1

สื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน 1 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน 1.


สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ : ม.ต้น : เลขยกกำลัง

สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ : ม.ต้น : เลขยกกำลัง - รายการสอนศาสตร์ ติวฟรีถึงบ้าน โดยติวเตอร์ชั้นนำ https://www.facebook.com/sonsart ทรูปลูกป...


คณิตฯ ประถม การหารสอนไม่ยาก

คณิตฯ ประถม การหารสอนไม่ยาก - "แอน ฟาร์เรลล์ ผู้ประสานงานคณิตสาสตร์ที่โรงเรียนเซนต์เกรกอรีในเมือง...


More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ประถม

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)