สื่อการสอนคณิตศาสตร์ประถม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Montfort College Primary Section : อัลบั้มที่ 7102 :: ภราดาศุภนัน ...

Montfort College Primary Section : อัลบั้มที่ 7102 :: ภราดาศุภนัน ... รูปที่ 2

บันทึกที่ 8 การออกแบบของฉัน - L3nr

บันทึกที่ 8 การออกแบบของฉัน - L3nr วัตถุประสงค์ของสื่อการสอน

บันทึกที่ 8 การออกแบบของฉัน - L3nr

บันทึกที่ 8 การออกแบบของฉัน - L3nr วัตถุประสงค์ของสื่อการสอน

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หลักสูตร DR.MATH (ดอกเตอร์แมท) :: DR.MATH (ดอกเตอร์แมท) สถาบัน ...

หลักสูตร DR.MATH (ดอกเตอร์แมท) :: DR.MATH (ดอกเตอร์แมท) สถาบัน ... การสอน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

สื่อเกมการศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ออนไลน์

สื่อเกมการศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แม่หมีจูงหมีน้อยและพี่หมีใหญ่ไป....โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ

แม่หมีจูงหมีน้อยและพี่หมีใหญ่ไป....โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ปฎิทินจะมาทำเป็นอุปกรณ์การสอน

สื่ออาเซียน | ห้องเรียน

สื่ออาเซียน | ห้องเรียน สื่อง่ายๆสำหรับนักเรียนชั้น

More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ประถม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข

นวัตกรรมสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม เรื่องการบวก ลบ เลข


สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่

สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่ - มาเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะท...


ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน

สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน - มาเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้ค...


สื่อการสอน เรื่องการคูณ

สื่อการสอน เรื่องการคูณ - มาเรียนรู้เรื่องการคูณ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณ...


สื่อการสอน เรื่องการบวก

สื่อการสอน เรื่องการบวก - มาเรียนรู้เรื่องการบวก ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณ...


หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math จากซีเอ็ด

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math จากซีเอ็ด - หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ที่เน้นเสริมความเ...


สื่อการสอน เรื่องการหาร

สื่อการสอน เรื่องการหาร - มาเรียนรู้เรื่องจำนวน ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิ...


ตัวอย่างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - สื่อการสอนชุดนี้เป็นสื่อการสอนภายในโครงการจัดทำสื่อการสอน วิทยาศาส...


สื่อการสอน เรื่องการลบ

สื่อการสอน เรื่องการลบ - มาเรียนรู้เรื่องการลบ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้คณิ...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปก...


สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์


สอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2

สอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2


สื่อการสอน ทศนิยมแสนสนุก

สื่อการสอน ทศนิยมแสนสนุก - เรียนรู้ทศนิยม เนื้อหาความเข้าใจเบื้องต้นของความหมายของทศนิยม การบว...


CAI.... ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

CAI.... ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดย สารภี แสงสว่าง.


More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ประถม

Sites (click here to hide/see results)

More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ประถม ..

Google+ (click here to hide/see results)