สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.1

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ครูนิดสอนคณิตศาสตร์ ป.1 - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การนับจำนวน 1-10 , การบวก , การลบ แอนนิ...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 คณิตศาสตร์-รูปร่างและขนาด

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 คณิตศาสตร์-รูปร่างและขนาด - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชาคณิตศาสตร์-รูปร่างและขนาด http://vdolearning.com.


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-100

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-100 - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-100 http://www.vdolearning.com/...


Math for Kids : สื่อการสอนคณิตคิดสนุก by Aum

Math for Kids : สื่อการสอนคณิตคิดสนุก by Aum - Project innovation Math for Kids :สื่อการสอนคณิตคิดสนุก สื่อการสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดระยะทาง

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดระยะทาง - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดระยะทาง http://vdolearning...


จำนวนสอง คณิตศาสตร์ ป.1

จำนวนสอง คณิตศาสตร์ ป.1 - จำนวนสอง คณิตศาสตร์ ป.1 ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนั...


จำนวนหนึ่ง คณิตศาสตร์ ป.1

จำนวนหนึ่ง คณิตศาสตร์ ป.1 - จำนวนหนึ่ง คณิตศาสตร์ ป.1 ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ...


จำนวนห้า คณิตศาสตร์ ป.1

จำนวนห้า คณิตศาสตร์ ป.1 - จำนวนห้า คณิตศาสตร์ ป.1 ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนั...


จำนวนสี่ คณิตศาสตร์ ป.1

จำนวนสี่ คณิตศาสตร์ ป.1 - จำนวนสี่ คณิตศาสตร์ ป.1 ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนั...


คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 1  การหาค่าประมาณและการนำไปใช้

คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 1 การหาค่าประมาณและการนำไปใช้ - คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องที่ 1 การหาค่าประมาณและการนำไปใช้ (ผศ.รุ่งอรุณ...


การเปรียบเทียบปริมาตร คณิตศาสตร์ ป.1

การเปรียบเทียบปริมาตร คณิตศาสตร์ ป.1 - การเปรียบเทียบปริมาตร ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หน...


คณิตศาสตร์ ป 1- ป 3 ปริศนาการวัด Force8949

คณิตศาสตร์ ป 1- ป 3 ปริศนาการวัด Force8949 - คณิตศาสตร์ ป 1- ป 3 ปริศนาการวัด Force8949.


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 คณิตศาสตร์:จำนวนไม่เกิน1,000

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 คณิตศาสตร์:จำนวนไม่เกิน1,000 - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 คณิตศาสตร์:จำนวนไม่เกิน 1000 http://vdolearning.com.


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปก...


การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 คณิตศาสตร์ ป.1

การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 คณิตศาสตร์ ป.1 - การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนั...


สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตสาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 1

สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตสาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอน...


สื่อการสอน เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น.

สื่อการสอน เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น. - มาเรียนรู้เรื่องห.ร.ม./ ค.ร.น. ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให...


การเปรียบเทียบความจุ คณิตศาสตร์ ป.1

การเปรียบเทียบความจุ คณิตศาสตร์ ป.1 - การเปรียบเทียบความจุ ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ ""หนั...


การเปรียบเทียบน้ำหนัก คณิตศาสตร์ ป.1

การเปรียบเทียบน้ำหนัก คณิตศาสตร์ ป.1 - การเปรียบเทียบน้ำหนัก ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หน...


การบวก ลบระคน  คณิตศาสตร์ ป.1

การบวก ลบระคน คณิตศาสตร์ ป.1 - การบวก ลบระคน ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรีย...


More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.1

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด