สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.1

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.1 เรื่อง การบวก

สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การบวก - สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การบวก http://www.vdolearning.com/vdotutor/math-prathom-1-...


สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่  3

สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 3 - สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตั...


โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอนที่ 1 - คณิตศาสตร์ ป.1

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอนที่ 1 - คณิตศาสตร์ ป.1 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 ชุดนี้ เป็นสื่อ "การเรียนการ...


มากกว่า น้อยกว่า - คณิตศาสตร์ ป.1

มากกว่า น้อยกว่า - คณิตศาสตร์ ป.1 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 ชุดนี้ เป็นสื่อ "การเรียนการ...


การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน - คณิตศาสตร์ ป.1

การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน - คณิตศาสตร์ ป.1 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 ชุดนี้ เป็นสื่อ "การเรียนการ...


แบบรูปของจำนวน - คณิตศาสตร์ ป.1

แบบรูปของจำนวน - คณิตศาสตร์ ป.1 - มาเรียนรู้ แบบรูปของจำนวน ว่าเป็นอย่างไรหว่า ??? - มีแบบฝึกหัด ทดสอบหาจ...


การลบ - คณิตศาสตร์ ป.1

การลบ - คณิตศาสตร์ ป.1 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 ชุดนี้ เป็นสื่อ "การเรียนการ...


รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม - คณิตศาสตร์ ป.1

รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม - คณิตศาสตร์ ป.1 - มาเรียนรู้เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยมกันครับ - วิธีการดูว่...


การวัดระยะทาง - คณิตศาสตร์ ป.1

การวัดระยะทาง - คณิตศาสตร์ ป.1 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 ชุดนี้ เป็นสื่อ "การเรียนการ...


ช่วงเวลา เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น - คณิตศาสตร์ ป.1

ช่วงเวลา เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น - คณิตศาสตร์ ป.1 - วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง ช่วงเวลา เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น - ตัวอย่...


โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 1 - คณิต ป.4

โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 1 - คณิต ป.4 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 ชุดนี้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที...


จำนวนนับ 10 - คณิตศาสตร์ ป.1

จำนวนนับ 10 - คณิตศาสตร์ ป.1 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 ชุดนี้ เป็นสื่อ "การเรียนการ...


จำนวน 1 และจำนวน 2 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1

จำนวน 1 และจำนวน 2 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 - วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง จำนวน 1 และจำนวน 2 - สอนการเขียนเลขฮินดูอาร...


การบวก - คณิตศาสตร์ ป.1

การบวก - คณิตศาสตร์ ป.1 - มาเรียนรู้เรื่อง การบวก กันค่ะ ว่าเป็นอย่างไร - ศึกษาตัวอย่างการบวก...


การเปรียบเทียบเศษส่วน - คณิตศาสตร์ ป.6

การเปรียบเทียบเศษส่วน - คณิตศาสตร์ ป.6 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดนี้ เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน...


โจทย์ปัญหาการลบ - คณิตศาสตร์ ป.1

โจทย์ปัญหาการลบ - คณิตศาสตร์ ป.1 - สอนเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เรื่องการลบ - มาเรียนรู้ตัวอย่าง เรื...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา คณิตศาสตร์  เรื่อง การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งโดยใช้หน่วยท...


แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 1 - คณิตศาสตร์ ป.1

แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 1 - คณิตศาสตร์ ป.1 - มาเรียนรู้ แบบรูปของรูปเรขาคณิต กันน่ะค่ะ - ตัวอย่าง พร้อมภาพประกอบ...


สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ป.1 เรื่อง การลบ

สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การลบ - สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การลบ http://www.vdolearning.com/vdotutor/math-prathom-1-vi...


เรียงลำดับจำนวน - คณิตศาสตร์ ป.1

เรียงลำดับจำนวน - คณิตศาสตร์ ป.1 - มาเรียนรู้เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน - พบกับตัวอย่างการเรียงแบบ น้อยไ...


More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.1

Google+ (click here to hide/see results)