สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


คณิตฯ มัธยม GSP กับการสอนความน่าจะเป็น

คณิตฯ มัธยม GSP กับการสอนความน่าจะเป็น - GSP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนรวดเร็ว เข้าใจ...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของพีร...


" การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU "

" การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU " - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU (Tangram) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


การสร้างสื่อการสอนโดยGSP NrrU

การสร้างสื่อการสอนโดยGSP NrrU - สมาชิกในกลุ่ม 1. นายบุญชัย หนากลาง รหัส 5580102444 2. นายอนุชิต ตันแสน รหัส 5580102450...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - "การใช้เครื่องมือกำหนดเอง เรื่องภาคตัดกรวย" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอน โดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์.


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP  NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก โปรแก...


โปรแกรม Gsp : การบวกจำนวนเต็ม

โปรแกรม Gsp : การบวกจำนวนเต็ม - การสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม the geometer's Sketchpad (GSP) การบวกจำ...


เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1 - การ์ตูนสอนบวกเลข สอนบวกเลขด้วยนิ้วมือ วิธีเสรีรมย์ (Official Video)

เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1 - การ์ตูนสอนบวกเลข สอนบวกเลขด้วยนิ้วมือ วิธีเสรีรมย์ (Official Video) - การ์ตูนสอนบวกเลข "เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1 : การบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้ว...


สามเหลี่ยมGSP

สามเหลี่ยมGSP - สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์โปรแกรมGSP.


สนุกคิดกับ GSP มหัศจรรย์วงกลม

สนุกคิดกับ GSP มหัศจรรย์วงกลม


สนุกคิดกับ GSP  การสร้างกังหัน

สนุกคิดกับ GSP การสร้างกังหัน


สนุกคิดกับ GSP การสร้างเงากับพระอาทิตย์

สนุกคิดกับ GSP การสร้างเงากับพระอาทิตย์


สื่อ การสอน บวกเวกเตอร์  ด้วย  GSP

สื่อ การสอน บวกเวกเตอร์ ด้วย GSP


สนุกคิดกับ GSP ต้นไม้พีทาโกรัส

สนุกคิดกับ GSP ต้นไม้พีทาโกรัส


สนุกคิดกับ GSP สี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำ

สนุกคิดกับ GSP สี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำ


สร้างรูปศิลปะเส้นด้าย GSP (สร้างสรรค์)

สร้างรูปศิลปะเส้นด้าย GSP (สร้างสรรค์) - จัดทำโดย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู...


More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)