สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


สื่อ การสอน บวกเวกเตอร์  ด้วย  GSP

สื่อ การสอน บวกเวกเตอร์ ด้วย GSP


" การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU "

" การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU " - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของพีร...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU (Tangram) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP  NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก โปรแก...


การสร้างสื่อการสอนโดยGSP NrrU

การสร้างสื่อการสอนโดยGSP NrrU - สมาชิกในกลุ่ม 1. นายบุญชัย หนากลาง รหัส 5580102444 2. นายอนุชิต ตันแสน รหัส 5580102450...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - "การใช้เครื่องมือกำหนดเอง เรื่องภาคตัดกรวย" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอน โดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์.


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


โปรแกรม Gsp : การบวกจำนวนเต็ม

โปรแกรม Gsp : การบวกจำนวนเต็ม - การสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม the geometer's Sketchpad (GSP) การบวกจำ...


คณิตฯ มัธยม GSP กับการสอนความน่าจะเป็น

คณิตฯ มัธยม GSP กับการสอนความน่าจะเป็น - GSP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนรวดเร็ว เข้าใจ...


เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1 - การ์ตูนสอนบวกเลข สอนบวกเลขด้วยนิ้วมือ วิธีเสรีรมย์ (Official Video)

เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1 - การ์ตูนสอนบวกเลข สอนบวกเลขด้วยนิ้วมือ วิธีเสรีรมย์ (Official Video) - การ์ตูนสอนบวกเลข "เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1 : การบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้ว...


การสร้างสื่อนาฬิกา โดย GSP

การสร้างสื่อนาฬิกา โดย GSP - หากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะค่ะ ^^


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU


การสร้างสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปริมาตรเบื้องต้น

การสร้างสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปริมาตรเบื้องต้น


สนุกคิดกับ GSP การสร้างเงากับพระอาทิตย์

สนุกคิดกับ GSP การสร้างเงากับพระอาทิตย์


สนุกคิดกับ GSP มหัศจรรย์วงกลม

สนุกคิดกับ GSP มหัศจรรย์วงกลม


สนุกคิดกับ GSP  การสร้างกังหัน

สนุกคิดกับ GSP การสร้างกังหัน


More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด