สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คณิตฯ มัธยม GSP กับการสอนความน่าจะเป็น

คณิตฯ มัธยม GSP กับการสอนความน่าจะเป็น - GSP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนรวดเร็ว เข้าใจ...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU (Tangram) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


การสร้างสื่อการสอนโดยGSP NrrU

การสร้างสื่อการสอนโดยGSP NrrU - สมาชิกในกลุ่ม 1. นายบุญชัย หนากลาง รหัส 5580102444 2. นายอนุชิต ตันแสน รหัส 5580102450...


" การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU "

" การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU " - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของพีร...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอน โดยใช้ GSP NRRU โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์.


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP  NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP เรื่อง การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก โปรแก...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - "การใช้เครื่องมือกำหนดเอง เรื่องภาคตัดกรวย" โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์...


สอน GSP ดอกไม้ By บอส

สอน GSP ดอกไม้ By บอส - นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานคณิตศาสตร์ By.บอส.


สามเหลี่ยมGSP

สามเหลี่ยมGSP - สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์โปรแกรมGSP.


GES1001 GSP

GES1001 GSP - สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างศิลปะโดยใช้โปรแกรม GSP ของ นักศึกษ...


การแปลงทางเรขาคณิต ตอน การสะท้อน

การแปลงทางเรขาคณิต ตอน การสะท้อน - วีดิทัศน์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ตอน การสะท้อน เป็นสื่อประกอบการจั...


สร้างรูปศิลปะเส้นด้าย GSP (สร้างสรรค์)

สร้างรูปศิลปะเส้นด้าย GSP (สร้างสรรค์) - จัดทำโดย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู...


Mathematical Software in Calculus (ITLA 12 ครูโสรัฐ ขันติกุล)

Mathematical Software in Calculus (ITLA 12 ครูโสรัฐ ขันติกุล) - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายโสรัฐ ขันติกุล...


Vien-Euler diagram with GSP

Vien-Euler diagram with GSP - ในคลิปนี้เป็นการสร้างแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad โดยกา...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้  GSP  NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU


ความคล้าย ม.3

ความคล้าย ม.3 - ติดตาม clips การสอนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/PThaSunSet สามารถเรียนออนไลน์กับพี่...


การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU

การสร้างสื่อการสอนโดยใช้ GSP NRRU - วงล้อพื้นที่รูปเรขาคณิต.


More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp

Sites (click here to hide/see results)

More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด