สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สร้างสรรค์ผลงาน ด้วย gsp: วิธีการสร้าง ผลงาน GSP คณิตคิดเร็ว สื่อ ...

สร้างสรรค์ผลงาน ด้วย gsp: วิธีการสร้าง ผลงาน GSP คณิตคิดเร็ว สื่อ ... สื่อการสอนการบวก- ลบเวกเตอร์

สื่อการหาพื้นที่รูปวงกลม - YouTube

สื่อการหาพื้นที่รูปวงกลม - YouTube สื่อการหาพื้นที่รูปวงกลม

GSP : สำหรับมัธยม | สนุกคิดคณิตศาสตร์ขั้นเทพ กับ ครูอนุชิต ไชยชมพู

GSP : สำหรับมัธยม | สนุกคิดคณิตศาสตร์ขั้นเทพ กับ ครูอนุชิต ไชยชมพู สื่อการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GSP ...

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GSP ... สื่อการสอนคณิตศาสตร์

ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน

ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

บ้านครูไผ่

บ้านครูไผ่ ชุดการสอนคณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงาน ด้วย gsp: ตัวอย่างผลงาน GSP และแนวข้อสอบการประกวด ...

สร้างสรรค์ผลงาน ด้วย gsp: ตัวอย่างผลงาน GSP และแนวข้อสอบการประกวด ... เป็นสื่อการเรียนการสอน

สร้างสรรค์ผลงาน ด้วย gsp: กันยายน 2010

สร้างสรรค์ผลงาน ด้วย gsp: กันยายน 2010 สื่อการสอน เรขาคณิต

More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คณิตฯ มัธยม GSP กับการสอนความน่าจะเป็น

คณิตฯ มัธยม GSP กับการสอนความน่าจะเป็น - GSP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนรวดเร็ว เข้าใจ...


สอน GSP ดอกไม้ By บอส

สอน GSP ดอกไม้ By บอส - นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานคณิตศาสตร์ By.บอส.


การแปลงทางเรขาคณิต ตอน การเลื่อนขนาน

การแปลงทางเรขาคณิต ตอน การเลื่อนขนาน - วีดิทัศน์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ตอน การเลื่อนขนาน เป็นสื่อประกอบก...


สื่อ การสอน บวกเวกเตอร์  ด้วย  GSP

สื่อ การสอน บวกเวกเตอร์ ด้วย GSP


สามเหลี่ยมGSP

สามเหลี่ยมGSP - สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์โปรแกรมGSP.


GES1001 GSP

GES1001 GSP - สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างศิลปะโดยใช้โปรแกรม GSP ของ นักศึกษ...


Mathematical Software in Calculus (ITLA 12 ครูโสรัฐ ขันติกุล)

Mathematical Software in Calculus (ITLA 12 ครูโสรัฐ ขันติกุล) - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายโสรัฐ ขันติกุล...


สร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม GSP

สร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม GSP - Contact : https://www.facebook.com/NuPenDekDeeKa.


การแปลงทางเรขาคณิต ตอน การสะท้อน

การแปลงทางเรขาคณิต ตอน การสะท้อน - วีดิทัศน์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ตอน การสะท้อน เป็นสื่อประกอบการจั...


สนุกกับคณิตศาสตร์ด้วยGSP

สนุกกับคณิตศาสตร์ด้วยGSP - โปรแกรม GSPเป็นโปรแกรมที่ สสวท. นำมาให้ครูได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน...


สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่

สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่ - มาเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะท...


คณิตคิดเร็ว gsp

คณิตคิดเร็ว gsp


ความคล้าย ม.3

ความคล้าย ม.3 - ติดตาม clips การสอนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/PThaSunSet สามารถเรียนออนไลน์กับพี่...


โครงงานเศรษฐกิจในประเทศอาเซียน โดยใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP)

โครงงานเศรษฐกิจในประเทศอาเซียน โดยใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี ผู้จัดทำ เด็กชา...


สื่อการหาพื้นที่รูปวงกลม

สื่อการหาพื้นที่รูปวงกลม - สื่อคณิตศาสตร์การหาพื้นที่รูปวงกลม GSP.


หลักสูตร การใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 07

หลักสูตร การใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 07 - หลักสูตร : "การใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ Geometer's Sketchpad" (GSP) บรรยายโดย : อาจารย์ ไพฑูรย...


สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน

สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน - มาเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะทำให้ค...


ทำต้นไม้ด้วย GSP

ทำต้นไม้ด้วย GSP - เกี่ยวการใช้โปรแกรม GSP เป็โปรแกรมทางคณิตศาสตร์.


ทีม 1 นำเสนอ GSP

ทีม 1 นำเสนอ GSP - ด.ช.ปรเมศวร์ วัฒนประสาน และ ด.ช.รัชชานนท์ พึ่งแรง นักเรียนโรงเรียนอนุบา...


ITLA'12_ครูโสภณ อั๋นบางไทร.wmv

ITLA'12_ครูโสภณ อั๋นบางไทร.wmv - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายโสภณ อั๋นบางไทร...


More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp

Sites (click here to hide/see results)

More สื่อการสอนคณิตศาสตร์ gsp ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด