สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ป.1

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ป.1

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การสะกดคำ 2 พยางค์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

การสะกดคำ 2 พยางค์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียนรู้ การสะกดคำ 2 พยางค์ - การแจกลูกตัวส...


โรงเรียนลูกช้าง - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

โรงเรียนลูกช้าง - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - อ่านเรื่อง โรงเรียนลูกช้าง - คำศัพท์ ใหม่ๆ...


สื่อการเรียนรู้ วิชา ภาษาไทย ชั้นป.1 เรื่อง อักษรต่ำ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายไม้ยมก

สื่อการเรียนรู้ วิชา ภาษาไทย ชั้นป.1 เรื่อง อักษรต่ำ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายไม้ยมก - สื่อการเรียนรู้ วิชา ภาษาไทย ชั้นป.1 เรื่อง อักษรต่ำ สระ วรรณยุกต์ และเค...


เพื่อนกัน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

เพื่อนกัน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาอ่านพร้อมฟังเรื่อง เพื่อนกัน บทเรียนอิเล...


เรียนรู้พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

เรียนรู้พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ - ตัวอย่างคำ...


การสอนภาษาไทย ป.1 ตอนที่ 8 ตัวอย่างสื่อการสอน

การสอนภาษาไทย ป.1 ตอนที่ 8 ตัวอย่างสื่อการสอน - การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวหลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั...


ไปโรงเรียน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

ไปโรงเรียน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - อ่านเรื่อง ไปโรงเรียน - ทบทวนคำศัพท์ภาษาไทย...


เรียนรู้พยัญชนะและสระ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

เรียนรู้พยัญชนะและสระ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้พยัญชนะและสระ - เรียนรู้เรื่อง พยัญช...


พูดเพราะ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

พูดเพราะ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - มาฝึกอ่าน ฝึกการฟังเรื่อง พูดเพราะ - พบกับคำศัพท์ภาษาไทย ใหม่ๆ พร้อมค...


สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 1

สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง ของเธอของฉัน ตอนที่ 1 http://www.vdolearni...


ประโยคความรวม - สื่อการสอน ภาษาไทย ป.6

ประโยคความรวม - สื่อการสอน ภาษาไทย ป.6 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้ เรื่อง ประโยคความรวม เป็นสื่อการ...


เพื่อนรู้ใจ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

เพื่อนรู้ใจ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - มาฟัง อ่าน เรื่อง "เพื่อนรู้ใจ" ไปพร้อมๆ กันครับ - พบกับคำศัพท์ภายในเรื...


ภูผา - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

ภูผา - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - มาฟังเรื่อง ภูผา กันครับ - พบกับคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมความหมาย ภายในเรื่อ...


ตามหา - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

ตามหา - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาฟัล และอ่านเรื่อง ตามหา กันครับ - ทบทวนคำศั...


ปฏิทินสะกดคำ : DIY สื่อง่าย...สอนสนุก ภาษาไทย ป1.-ป.2

ปฏิทินสะกดคำ : DIY สื่อง่าย...สอนสนุก ภาษาไทย ป1.-ป.2 - ป1.-ป.2 ท 1.1 ท 2.1 “DIY สื่อง่ายสอนสนุก” ตอนนี้คุณครูวัชรี ลำจวน จะขอนำวิธีการทำ...


คำประสม - สื่อการสอน ภาษาไทย ป.6

คำประสม - สื่อการสอน ภาษาไทย ป.6 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้ เรื่อง คำประสม เป็นสื่อการเรียนก...


สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง วันสงกรานต์

สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง วันสงกรานต์ - สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง วันสรงกรานต์ http://www.vdolearning.com/vdotutor/thai-pr...


วันสงกรานต์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1

วันสงกรานต์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 - มาฟังเรื่องเกี่ยวกับ วันสงกรานต์ - พบกับคำศัพท์ต่างๆ ภายในเรื่อง บทเ...


สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องคำไวพจน์ ป.5

สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องคำไวพจน์ ป.5


คำราชาศัพท์ - สื่อการสอน ภาษาไทย ป.6

คำราชาศัพท์ - สื่อการสอน ภาษาไทย ป.6 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้ เรื่อง คำราชาศัพท์ เป็นสื่อการเร...


More สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ป.1

Google+ (click here to hide/see results)