สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน | เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน | เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์ Facebook

หน้าเว็บของ 531120319พิกุล มีบุญ - ครูสอนดี

หน้าเว็บของ 531120319พิกุล มีบุญ - ครูสอนดี มารู้จักกับ ''

โลกของเรา (ม.2 แผน 37) - MyFirstBrain.Com

โลกของเรา (ม.2 แผน 37) - MyFirstBrain.Com ทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้

ครูแจ้น.คอม : คลิกเบาๆ

ครูแจ้น.คอม : คลิกเบาๆ วิทยาศาสตร์ ม.2,

กระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์ราชมงคล

กระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์ราชมงคล คลิกครับ

การสอนที่ต้องออกแบบ

การสอนที่ต้องออกแบบ เกี่ยวกับการสื่อการสอนภาษา

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : วิทยาศาสตร์ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : วิทยาศาสตร์ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม สอนศาสตร์-:-ม.

Zenki - Lifestyle - สื่อการเรียนรู้

Zenki - Lifestyle - สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนต่างๆที่

More สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ (1)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ (1) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ความรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัต...


สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ ม 2

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ ม 2


ตัวอย่างการสอน คอร์สวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 อ.ปอนด์

ตัวอย่างการสอน คอร์สวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 อ.ปอนด์ - ตัวอย่างการสอน คอร์สวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 / Body System ครั้งที่ 4 : เรื่อง...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ (12)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ (12) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียนรู้ ความรู้เรื่องธาตุ องค์ประกอบ สมบ...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - การทดสอบสารอาหาร (9)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - การทดสอบสารอาหาร (9) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง การทดสอบสารอาหาร กัน - อาหาร...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - การสร้างแบบจำลองโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก (42)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - การสร้างแบบจำลองโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก (42) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - การสร้างแบบจำลองโครงสร้างและองค์ประกอบของ...


สอนศาสตร์ : ม.ต้น : วิทยาศาสตร์ : สารและการเปลี่ยนแปลง

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : วิทยาศาสตร์ : สารและการเปลี่ยนแปลง - รายการสอนศาสตร์ ติวฟรีถึงบ้าน โดยติวเตอร์ชั้นนำ https://www.facebook.com/sonsart ทรูปลูกป...


การทดลองเรื่องการแปรสภาพของดินเหนียว วิทยาศาสตร์ ม.2

การทดลองเรื่องการแปรสภาพของดินเหนียว วิทยาศาสตร์ ม.2 - "การทดลองเรื่องการแปรสภาพของดินเหนียว ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอ...


การทดลองเรื่องสำรวจหน้าตัดข้างของดิน วิทยาศาสตร์ ม.2

การทดลองเรื่องสำรวจหน้าตัดข้างของดิน วิทยาศาสตร์ ม.2 - "การทดลองเรื่องสำรวจหน้าตัดข้างของดิน ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบ...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - ระบบประสาท (6)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - ระบบประสาท (6) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง ระบบประสาท และอวัยวะรับความร...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - องค์ประกอบและสมบัติของหิน (31)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - องค์ประกอบและสมบัติของหิน (31) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียนรู้เรื่อง องค์ประกอบและสมบัติของหิน...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - กระบวนการเกิดดิน (28)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - กระบวนการเกิดดิน (28) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาศึกษาเรื่อง กระบวนการเกิดดิน - ปัจจัยที่มี...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - ระบบขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ (4)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - ระบบขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ (4) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรุ้เรื่อง ระบบขับถ่ายของมนุษย์และสัตว...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - หลักการและผลการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (8)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - หลักการและผลการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (8) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ความหมายของ เทคโนโลยีชีวภาพ คือ - มาเรียนรู้เ...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - หลักการแยกสาร (15)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - หลักการแยกสาร (15) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรามาเรียนรู้เรื่อง หลักการแยกสาร กันครับว่...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - การทดลองลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน (27)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - การทดลองลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน (27) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรามท่ำการทดลองลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบ...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - ระบบสืบพันธุ์ (5)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - ระบบสืบพันธุ์ (5) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ - การสืบพันธ์...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน (29)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน (29) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้ถึงการใช้ประโยชน์และ การปรับปรุงคุ...


วิทยาศาสตร์ ม.2 - การทดลองเลียนแบบและอธิบายการเกิดแหล่งน้ำบนดิน แหล่งน้ำใต้ดิน (37)

วิทยาศาสตร์ ม.2 - การทดลองเลียนแบบและอธิบายการเกิดแหล่งน้ำบนดิน แหล่งน้ำใต้ดิน (37) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - การทดลองเลียนแบบและอธิบายการเกิดแหล่งน้ำบ...


วิชาเคมี - สมการเคมีและการดุลสมการเคมี

วิชาเคมี - สมการเคมีและการดุลสมการเคมี - วิชาเคมี - สมการเคมีและการดุลสมการเคมี (ประเภทสื่อการสอนจริงเป็นลักษ...


More สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Sites (click here to hide/see results)

More สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด