สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน | เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน | เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์ Facebook

หน้าเว็บของ 531120319พิกุล มีบุญ - ครูสอนดี

หน้าเว็บของ 531120319พิกุล มีบุญ - ครูสอนดี มารู้จักกับ ''

โลกของเรา (ม.2 แผน 37) - MyFirstBrain.Com

โลกของเรา (ม.2 แผน 37) - MyFirstBrain.Com ทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : วิทยาศาสตร์ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : วิทยาศาสตร์ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม สอนศาสตร์-:-ม.

กระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์ราชมงคล

กระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์ราชมงคล คลิกครับ

การสอนที่ต้องออกแบบ

การสอนที่ต้องออกแบบ เกี่ยวกับการสื่อการสอนภาษา

UDRU EDLTV ศูนย์เผยแพร่ และถ่ายทอดการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการ ...

UDRU EDLTV ศูนย์เผยแพร่ และถ่ายทอดการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการ ... eDLTV ระดับประถมศึกษา

โครงการจัดทำข้อมูล สื่อการเรียนการสอน เรื่องพลังงาน

โครงการจัดทำข้อมูล สื่อการเรียนการสอน เรื่องพลังงาน จึงจัดประกวดสื่อการเรียนการสอน

More สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ ม 2

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ ม 2


ตัวอย่างการสอน คอร์สวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 อ.ปอนด์

ตัวอย่างการสอน คอร์สวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 อ.ปอนด์ - ตัวอย่างการสอน คอร์สวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 / Body System ครั้งที่ 4 : เรื่อง...


วิชาเคมี - สมการเคมีและการดุลสมการเคมี

วิชาเคมี - สมการเคมีและการดุลสมการเคมี - วิชาเคมี - สมการเคมีและการดุลสมการเคมี (ประเภทสื่อการสอนจริงเป็นลักษ...


แอนิเมชันประกอบการสอนเรื่อง แรง (Force)

แอนิเมชันประกอบการสอนเรื่อง แรง (Force) - แอนิเมชันประกอบการสอนเรื่อง แรง (Force) โครงงานมัลติมิเดียและแอนิเมชัน...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเต...


วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ - หลักธรณี

วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ - หลักธรณี - วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ - หลักธรณี --------------------------------------------------------------------------------- สื่อ...


สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เรื่อง วัฏจักรการเกิดน้ำ D13

สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เรื่อง วัฏจักรการเกิดน้ำ D13 - นางสาวภาวินี เถื่อนสุคนธ์ รหัสนิสิต 5681163036 ฃั้นปีที่2 คณะครุศาสตร์เอกวิช...


Thesis CAMT Ani Project "ระบบการย่อยอาหาร"

Thesis CAMT Ani Project "ระบบการย่อยอาหาร" - Ani Project Exhibition 2012 ชื่อโครงการภาษาไทย : โครงงานออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องระบ...


Present การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Present การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - วีดีโอชุดนี้ เป็นการปฏิบัติการสอนในรายวิชา หลักสูตรและการสอนวิทยาศา...


สื่อการสอนตัวเลขหรรษา

สื่อการสอนตัวเลขหรรษา - สื่อชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ...


วิชาชีววิทยา - การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2 : ไมโทซิส (Mitosis)

วิชาชีววิทยา - การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2 : ไมโทซิส (Mitosis) - วิชาชีววิทยา - การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2 : ไมโทซิส (Mitosis) -------------------------------------------------------...


วิชาเคมี - การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 2

วิชาเคมี - การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 2 - วิชาเคมี - การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 2 (ประเภทสื่อการสอนจริงเป็นล...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิทยาศาสตร์:สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิทยาศาสตร์:สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเ...


วิชาฟิสิกส์ - บทเรียน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่1และข้อ2 ของนิวตัน

วิชาฟิสิกส์ - บทเรียน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่1และข้อ2 ของนิวตัน - วิชาฟิสิกส์ - บทเรียน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่1และข้อ2 ของนิวตัน ---------------------------...


วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2

วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2 - วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2 (ประเภทสื่อการสอนจ...


วิชาชีววิทยา - ระบบต่างๆของร่างกาย กายวิภาคกบ

วิชาชีววิทยา - ระบบต่างๆของร่างกาย กายวิภาคกบ - วิชาชีววิทยา - ระบบต่างๆของร่างกาย กายวิภาคกบ ---------------------------------------------------------------------...


วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1

วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1 - วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1 --------------------------------------------------------...


[ทบทวน]แสงและการมองเห็น2 by ครูจอย

[ทบทวน]แสงและการมองเห็น2 by ครูจอย - [ทบทวน] แสงและการมองเห็น1 by ครูจอย.


วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - แนวปะทะอากาศ 2

วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - แนวปะทะอากาศ 2 - วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - แนวปะทะอากาศ 2 ---------------------------------------------------------------------------------...


วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - มรสุม 2

วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - มรสุม 2 - วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - มรสุม 2 --------------------------------------------------------------------------------- สื่อการสอ...


More สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Sites (click here to hide/see results)

More สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด