สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

Computer science for Takphitthayakhom School วิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

Computer science for Takphitthayakhom School วิทยาการคอมพิวเตอร์ ... 2. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

การ

การ ในด้านการผลิตสื่อการสอนแบบอิ

กระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์

กระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์ คลิกครับ

UDRU EDLTV ศูนย์เผยแพร่ และถ่ายทอดการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการ ...

UDRU EDLTV ศูนย์เผยแพร่ และถ่ายทอดการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการ ... eDLTV ระดับประถมศึกษา

maxresdefault.jpg

maxresdefault.jpg maxresdefault.jpg

ครูแจ้น.คอม : คลิก

ครูแจ้น.คอม : คลิก วิทยาศาสตร์ ม.2,

maxresdefault.jpg

maxresdefault.jpg maxresdefault.jpg

โครงการวิจัยการใช้เว็บบล็อกสอนทักษะการเขียนภาษาไทย 3 จังหวัดชายแดน ...

โครงการวิจัยการใช้เว็บบล็อกสอนทักษะการเขียนภาษาไทย 3 จังหวัดชายแดน ... หน่วยวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้

More สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ม.1

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ม.1


ตัวอย่างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


สอนศาสตร์ : ม.ต้น : วิทยาศาสตร์ : สารและการเปลี่ยนแปลง

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : วิทยาศาสตร์ : สารและการเปลี่ยนแปลง


Demo สื่อการสอนวิทย์   คณิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

Demo สื่อการสอนวิทย์ คณิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ


cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

cai ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.5

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.5


วิชาเคมี - สมการเคมีและการดุลสมการเคมี

วิชาเคมี - สมการเคมีและการดุลสมการเคมี


[E-Learning] สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[E-Learning] สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ตัวอย่างการสอน คอร์สวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 อ.ปอนด์

ตัวอย่างการสอน คอร์สวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 อ.ปอนด์


คลิปการสอนเรื่องสถานะของสาร

คลิปการสอนเรื่องสถานะของสาร


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิทยาศาสตร์:สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิทยาศาสตร์:สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชาวิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์คืออะไร

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชาวิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์คืออะไร


วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ - หลักธรณี

วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ - หลักธรณี


สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์


Present การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Present การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


วิชาชีววิทยา - ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ โครโมโซม และจีโนม

วิชาชีววิทยา - ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ โครโมโซม และจีโนม


สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ละครเรื่อง ภาวะ เรือนกระจก ก๊าซ เรือนกระจก สตาร์ทรถยนต์ค้างไว้

สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ละครเรื่อง ภาวะ เรือนกระจก ก๊าซ เรือนกระจก สตาร์ทรถยนต์ค้างไว้


วิชาคณิตศาสตร์ - การกระจายสัมบูรณ์ 2

วิชาคณิตศาสตร์ - การกระจายสัมบูรณ์ 2


วิชาเคมี - สารชีวโมเลกุล

วิชาเคมี - สารชีวโมเลกุล


วิชาฟิสิกส์ - บทเรียน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

วิชาฟิสิกส์ - บทเรียน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์


More สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Google+ (click here to hide/see results)