สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง - วิทยาศาสตร์ ม.2

การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง การสะท้อนของแสง การหักเหของแ...


การทดสอบสารอาหาร - วิทยาศาสตร์ ม.2

การทดสอบสารอาหาร - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง การทดสอบสารอาหาร กัน - อาหาร...


สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ โดมิโนหรรษากับอาหารหลัก 5 หมู่

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ โดมิโนหรรษากับอาหารหลัก 5 หมู่ - สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ " โดมิโนหรรษากับอาหารหลัก 5 หมู่" - - - - - - - - - - - - - - - - -...


ลักษณะทางกายภาพของแร่ - วิทยาศาสตร์ ม.2

ลักษณะทางกายภาพของแร่ - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ลักษณะทางกายภาพของแร่ - แหล่งแร่ในประเทศไทย...


กระบวนการเกิดดิน - วิทยาศาสตร์ ม.2

กระบวนการเกิดดิน - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาศึกษาเรื่อง กระบวนการเกิดดิน - ปัจจัยที่มี...


ระบบประสาท - วิทยาศาสตร์ ม.2

ระบบประสาท - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง ระบบประสาท และอวัยวะรับความร...


องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ - วิทยาศาสตร์ ม.2

องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียนรู้ ความรู้เรื่องธาตุ องค์ประกอบ สมบ...


สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ ม 2

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ ม 2


ระบบสุริยะ - วิทยาศาสตร์ ม.3

ระบบสุริยะ - วิทยาศาสตร์ ม.3 - วันนี้ otpchelp จะมาสอนเรื่อง - ระบบสุริยะ คืออะไร และประกอบด้วย - แนวคิดเรื่...


หลักการและผลการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ม.2

หลักการและผลการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ความหมายของ เทคโนโลยีชีวภาพ คือ - มาเรียนรู้เ...


การสร้างแบบจำลองโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก - วิทยาศาสตร์ ม.2

การสร้างแบบจำลองโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - การสร้างแบบจำลองโครงสร้างและองค์ประกอบของ...


สารเสพติด - วิทยาศาสตร์ ม.2

สารเสพติด - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - สารเสพติด หมายถึง คืออะไร และเป็นอย่างไร -...


เทคโนโลยีอวกาศ - วิทยาศาสตร์ ม.3

เทคโนโลยีอวกาศ - วิทยาศาสตร์ ม.3 - วันนี้ otpchelp.com จะมาสอนเรื่อง - มาทำความรู้จักกับ เทคโนโลยีอวกาศ ต่างๆ กันค...


แหล่งน้ำบนดิน แหล่งน้ำใต้ดิน - วิทยาศาสตร์ ม.2

แหล่งน้ำบนดิน แหล่งน้ำใต้ดิน - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - แหล่งน้ำบนดิน แหล่งน้ำใต้ดิน - แหล่้งน้ำธรรม...


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ม.2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสต...


ระบบสืบพันธุ์ - วิทยาศาสตร์ ม.2

ระบบสืบพันธุ์ - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ - การสืบพันธ์...


แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ - วิทยาศาสตร์ ม.2

แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนา...


พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ - วิทยาศาสตร์ ม.2

พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง พฤติกรรมของมนุษย์ และสัตว์...


กระบวนการเกิด ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน - วิทยาศาสตร์ ม.2

กระบวนการเกิด ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - กระบวนการเกิด ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน...


ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ - วิทยาศาสตร์ ม.2

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ - วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ความรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัต...


More สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2

Google+ (click here to hide/see results)