สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สื่อช่วยจำการแยกตัวประกอบ : คณิตคิดสนุก คณิตฯ ม.2

สื่อช่วยจำการแยกตัวประกอบ : คณิตคิดสนุก คณิตฯ ม.2 - ม.2 ค. 4.2 ค 6.1 คณิตคิดสนุกในตอนนี้ขอนำวิธีการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอนเร...


สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แผนภูมิวงกลม รักหมุนติ้ว..กิ๊วๆ..อั่ยย่ะ

สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แผนภูมิวงกลม รักหมุนติ้ว..กิ๊วๆ..อั่ยย่ะ - แผนภูมิวงกลม รักหมุนติ้ว..กิ๊วๆ..อั่ยย่ะ.


สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่

สื่อการสอน เรื่องการหาพื้นที่ - มาเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ ผ่านสื่อการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ที่จะท...


สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.1 เรื่อง การบวก

สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การบวก - สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การบวก http://www.vdolearning.com/vdotutor/math-prathom-1-...


นาฬิกาและการบอกเวลา - คณิตศาสตร์ ป.3

นาฬิกาและการบอกเวลา - คณิตศาสตร์ ป.3 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.3 ชุดนี้ เป็นสื่อการเรียนการส...


สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์


มากกว่า น้อยกว่า - คณิตศาสตร์ ป.1

มากกว่า น้อยกว่า - คณิตศาสตร์ ป.1 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 ชุดนี้ เป็นสื่อ "การเรียนการ...


สื่อการเรียนการสอน Magic Box

สื่อการเรียนการสอน Magic Box - วีดีโอสื่อการเรียนการสอน Magic Box เป็นสื่อนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งป...


พื้นที่ - คณิต ป.4

พื้นที่ - คณิต ป.4 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง พื้นที่ เป็นสื่อการเรียนการส...


การเปรียบเทียบเศษส่วน - คณิตศาสตร์ ป.6

การเปรียบเทียบเศษส่วน - คณิตศาสตร์ ป.6 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดนี้ เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน...


การตวง - คณิต ป.4

การตวง - คณิต ป.4 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 ชุดนี้ เรื่อง การตวง เป็นสื่อการเรีย...


สื่อการเรียนการสอน The Smart (คณิตศาสตร์ ป.5)

สื่อการเรียนการสอน The Smart (คณิตศาสตร์ ป.5)


โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 1 - คณิต ป.4

โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที่ 1 - คณิต ป.4 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 ชุดนี้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร ตอนที...


ตัวประกอบ - คณิตศาสตร์ ป.6

ตัวประกอบ - คณิตศาสตร์ ป.6 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดนี้ เรื่อง ตัวประกอบ เป็นสื่อการเ...


การหารยาว ตอนที่ 1 - คณิตศาสตร์ ป.3

การหารยาว ตอนที่ 1 - คณิตศาสตร์ ป.3 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.3 ชุดนี้ เป็นสื่อการเรียนการส...


เส้นขนาน - คณิตศาสตร์ ป.6

เส้นขนาน - คณิตศาสตร์ ป.6 - สื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ป.1 - ม.3 http://www.otpchelp.com สื่อการเรียนการสอน คณิ...


การแยกตัวประกอบ - คณิตศาสตร์ ป.6

การแยกตัวประกอบ - คณิตศาสตร์ ป.6 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดนี้ เรื่อง การแยกตัวประกอบ เป็นสื...


การเปรียบเทียบจำนวนนับ - คณิต ป.4

การเปรียบเทียบจำนวนนับ - คณิต ป.4 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 ชุดนี้ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับ...


สื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ฐานนิยม)

สื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ฐานนิยม)


ทิศ - คณิตศาสตร์ ป.6

ทิศ - คณิตศาสตร์ ป.6 - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดนี้ เรื่อง ทิศ เป็นสื่อการเรียนกา...


More สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

Google+ (click here to hide/see results)