ส่วนประสมทางการตลาด

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ส่วนประสมทางการตลาด

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ส่วนประสมทางการตลาด 7P's

ส่วนประสมทางการตลาด 7P's - ส่วนประสมทางการตลาด.


หลักการตลาด

หลักการตลาด


ส่วนประสมทางการตลาด&แผนการตลาด.m4v

ส่วนประสมทางการตลาด&แผนการตลาด.m4v - นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มที่ 2 หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.


ส่วนผสมทางการตลาด 4P's

ส่วนผสมทางการตลาด 4P's


Marketing (การตลาด) - Marketing Mix or 4P's (ส่วนผสมทางการตลาด) / P. 1

Marketing (การตลาด) - Marketing Mix or 4P's (ส่วนผสมทางการตลาด) / P. 1 - มาสเซอร์ อาจารย์ แมท ตระกูลทิม นิกเกิล ศศ.บ. ศษ.บ. ศศ.ม. Master Matt Trakultim Nickel, Schoolmaster, Esq. B.A. B.Ed. M.A. สถานศึกษา นิกเกิล และ สถาบันกวดวิชา...


ยกเครื่องเรื่องค้าปลีกไทย1/5

ยกเครื่องเรื่องค้าปลีกไทย1/5 - การบริหารสินค้าคงคลัง - ส่วนประสมทางการตลาด.


ต้นกล้าสีขาว : โครงการอ้อยสร้างฝัน

ต้นกล้าสีขาว : โครงการอ้อยสร้างฝัน - ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2557 : โครงการอ้อยสร้างเงิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทางการการดำเนินธุรกิจ ส่วนประสมทางการตลาด การ...


โครงการอบรมแผนการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มฯ

โครงการอบรมแผนการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มฯ - คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการอบรมแผนการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจการเลี้ยงปลาน้ำจืด ในกระชังของชุมชนบ้านหินปูน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 25...


แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด กลุ่ม1

แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด กลุ่ม1


Marketing Concept แนวคิดทางการตลาด (HD Version)

Marketing Concept แนวคิดทางการตลาด (HD Version) - แนวคิดทางการตลาด 1. Production Oriented แนวคิดเน้นการผลิต - ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) - ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) 2. Selling Oriented แนวคิดเน้นการขาย 3. M...


MK212 สรุปบทที่2 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด

MK212 สรุปบทที่2 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด - นาย ศกุลโชติย์ ปริยวรวงศ์ ID 1560214684 sec 6121.


MK212 บทที่2สิ่งแวดล้อมทางการตลาด นางสาวอารียา ไชยเจริญ ID1560208769 S6121

MK212 บทที่2สิ่งแวดล้อมทางการตลาด นางสาวอารียา ไชยเจริญ ID1560208769 S6121


MK201: Assignment 2 Segmentation

MK201: Assignment 2 Segmentation - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการนำเสนอเรื่องการแบ่งส่วนตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวิชา MK201 (การตลาด) ของนักศึกษามหาวิทยาลั...


[SME มีตังค์เยอะ] หัวใจของการทำธุรกิจคืออะไร

[SME มีตังค์เยอะ] หัวใจของการทำธุรกิจคืออะไร - อ.ธันยวัชร์ ซุปตาร์การตลาดชื่อดังแวะมาแจกส่วนผสมที่สำคัญทางการตลาดตัวแรก เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME จะมีอะไรบ้าง ติดตามกันได้เลยครับ.


เรื่อง ส่วนผสมทางการตลาด

เรื่อง ส่วนผสมทางการตลาด - เรื่อง ส่วนผสมทางการตลาด.


การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 1-2

การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 1-2 - การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนหนึ่งของวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อ. วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ ตอนที่ 2...


ADS 152 ส่วนผสมทางการตลาด

ADS 152 ส่วนผสมทางการตลาด - หนูไม่ได้เข้าเรียน เลยโทรถามเพื่อน ก็เลยพึ่งได้ส่งงาน หนูคนที่อาทิตย์ก่อนมากับแม่ที่มาลาอาจารย์กหน้าห้อง ขอบคุณค่ะ.


IMC112/4P/นางสาวสุภัทรา ดียิ่ง/รหัสนักศึกษา5500955

IMC112/4P/นางสาวสุภัทรา ดียิ่ง/รหัสนักศึกษา5500955 - วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด(4P) ของผลิตภัณฑ์ซันไบทส์.


ททท.:  เจาะลึกกลยุทธ์การตลาด14/16

ททท.: เจาะลึกกลยุทธ์การตลาด14/16 - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ "การตลาดสมัยใหม่ เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 255...


จัดการตลาดให้ชัดด้วย STP

จัดการตลาดให้ชัดด้วย STP


More ส่วนประสมทางการตลาด

Sites (click here to hide/see results)

More ส่วนประสมทางการตลาด ..

Google+ (click here to hide/see results)

หมวดหมู่ยอดฮิต