ส่วนประสมทางการตลาด

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ส่วนประสมทางการตลาด

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ส่วนประสมทางการตลาด หลักการตลาด 4P (Marketing Mix) 4P's

ส่วนประสมทางการตลาด หลักการตลาด 4P (Marketing Mix) 4P's - ออกตัวก่อน ผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับ ส่วนประสมทางการตลาด หลักการตลาด...


ส่วนประสมทางการตลาด 7P's

ส่วนประสมทางการตลาด 7P's - ส่วนประสมทางการตลาด.


ส่วนผสมทางการตลาด 4P's

ส่วนผสมทางการตลาด 4P's


ตอนที่ 05 ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

ตอนที่ 05 ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และตราสินค้า - ผศ.สุทธยา สมสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิช...


หลักการตลาด

หลักการตลาด


ส่วนประสมทางการตลาด&แผนการตลาด.m4v

ส่วนประสมทางการตลาด&แผนการตลาด.m4v - นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มที่ 2 หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยา...


Dr.Benyada ส่วนประสมทางการตลาด 8P กลุ่มที่3

Dr.Benyada ส่วนประสมทางการตลาด 8P กลุ่มที่3 - Presentation หลักการตลาด กลุ่มที่3 นางสาวอรุณวดี กอนศรี 59410120 นายธนาธิป แสงฤดี...


IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร - งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง " IMC หรือการสื่อสารการตลาดแบบ...


Dr benyada ส่วนประสมทางการตลาด 7P

Dr benyada ส่วนประสมทางการตลาด 7P


Dr. Benyada ส่วนประสมทางการตลาด 4P กลุ่ม 1

Dr. Benyada ส่วนประสมทางการตลาด 4P กลุ่ม 1


ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อถ่านอัดดูดกลิ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อถ่านอัดดูดกลิ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


หลักการตลาด 2555 หน่วยที่ 2.1

หลักการตลาด 2555 หน่วยที่ 2.1


STP Segmentation Target Position

STP Segmentation Target Position - STP คือเครื่องมือทางการตลาดที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลา...


การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 1

การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 1 - http://www.bangkokvoice.com ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด การวางแผนทางการต...


MBA การตลาด ความสัมพันธ์ของ  Mix market 4 P's + 4 C's + Product life Cycle

MBA การตลาด ความสัมพันธ์ของ Mix market 4 P's + 4 C's + Product life Cycle - การตลาด Mix market 4 P's กับความเครื่องมือทางการตลาด ในการทำกลยุทธ์การทางการต...


ศัพท์สอนรวย"กลยุทธิ์การตลาด 4p"ช่อง3

ศัพท์สอนรวย"กลยุทธิ์การตลาด 4p"ช่อง3 - ศัพท์สอนรวย ECON DELIVERY วัน-เวลา ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออก...


ยกเครื่องเรื่องค้าปลีกไทย1/5

ยกเครื่องเรื่องค้าปลีกไทย1/5 - การบริหารสินค้าคงคลัง - ส่วนประสมทางการตลาด.


marketing  mix

marketing mix - รายละเอียดส่วนประสมทางการตลาด.


ต้นกล้าสีขาว : โครงการอ้อยสร้างฝัน

ต้นกล้าสีขาว : โครงการอ้อยสร้างฝัน - ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2557 : โครงการอ้อยสร้างเงิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมก...


โครงการอบรมแผนการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มฯ

โครงการอบรมแผนการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มฯ - คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการอบรมแผนการตลาดและการสร้างมูลค...


More ส่วนประสมทางการตลาด

Google+ (click here to hide/see results)