ส่วนประสมทางการตลาด

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ส่วนประสมทางการตลาด

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ส่วนประสมทางการตลาด 7P's

ส่วนประสมทางการตลาด 7P's - ส่วนประสมทางการตลาด.


ส่วนผสมทางการตลาด 4P's

ส่วนผสมทางการตลาด 4P's


ส่วนประสมทางการตลาด หลักการตลาด 4P (Marketing Mix) 4P's

ส่วนประสมทางการตลาด หลักการตลาด 4P (Marketing Mix) 4P's - ออกตัวก่อน ผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับ ส่วนประสมทางการตลาด หลักการตลาด...


ตอนที่ 05 ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

ตอนที่ 05 ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และตราสินค้า - ผศ.สุทธยา สมสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิช...


หลักการตลาด

หลักการตลาด


IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร - งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง " IMC หรือการสื่อสารการตลาดแบบ...


ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อถ่านอัดดูดกลิ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อถ่านอัดดูดกลิ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ส่วนประสมทางการตลาด&แผนการตลาด.m4v

ส่วนประสมทางการตลาด&แผนการตลาด.m4v


การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 1

การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 1 - http://www.bangkokvoice.com ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด การวางแผนทางการต...


ยกเครื่องเรื่องค้าปลีกไทย1/5

ยกเครื่องเรื่องค้าปลีกไทย1/5 - การบริหารสินค้าคงคลัง - ส่วนประสมทางการตลาด.


ต้นกล้าสีขาว : โครงการอ้อยสร้างฝัน

ต้นกล้าสีขาว : โครงการอ้อยสร้างฝัน - ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2557 : โครงการอ้อยสร้างเงิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมก...


โครงการอบรมแผนการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มฯ

โครงการอบรมแผนการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มฯ


marketing  mix

marketing mix - รายละเอียดส่วนประสมทางการตลาด.


IMC112/4P/นางสาวสุภัทรา ดียิ่ง/รหัสนักศึกษา5500955

IMC112/4P/นางสาวสุภัทรา ดียิ่ง/รหัสนักศึกษา5500955 - วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด(4P) ของผลิตภัณฑ์ซันไบทส์.


เกษตรทำเงิน : พื้นที่ไร่ครึ่งปลูกพืช 10 ชนิด สร้างรายได้เดือนละครึ่งแสน

เกษตรทำเงิน : พื้นที่ไร่ครึ่งปลูกพืช 10 ชนิด สร้างรายได้เดือนละครึ่งแสน - อ่านต่อคลิก▻ http://www.tnamcot.com/content/158065 พื้นที่ไร่ครึ่งของเกษตรกร จ.นครปฐม สร้างรา...


TCL รุกตลาดทีวีดิจิทัล ตั้งเป้าโต 30%  : NewsConnect Channel

TCL รุกตลาดทีวีดิจิทัล ตั้งเป้าโต 30% : NewsConnect Channel - TCL ไม่หวั่นอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลยังไม่บูม เตรียมส่งโปรดักส์ใหม่รุกตล...


STP Segmentation Target Position

STP Segmentation Target Position - STP คือเครื่องมือทางการตลาดที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลา...


ตอนที่ 01 แนวคิดทางการตลาด

ตอนที่ 01 แนวคิดทางการตลาด - ผศ.สุทธยา สมสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิช...


กลยุทธ์ทางการตลาด 4 p

กลยุทธ์ทางการตลาด 4 p


ตอนที่ 02 สภาพแวดล้อมทางการตลาด

ตอนที่ 02 สภาพแวดล้อมทางการตลาด - ผศ.สุทธยา สมสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิช...


More ส่วนประสมทางการตลาด

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด