สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

องค์กรอิสระP1120443

องค์กรอิสระP1120443

วิชา มหาคุณ

วิชา มหาคุณ

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

More สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมัครงาน สตง.

แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมัครงาน สตง. - จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - แนวข้อสอบพระ...


สตง. OAG OPEN HOUSE "รักษ์เงินแผ่นดิน"

สตง. OAG OPEN HOUSE "รักษ์เงินแผ่นดิน" - ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน " OAG OPEN HOUSE" เสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษ์เงินแผ่นดิน" จัดโด...


การตรวจสอบอปท.ของสตง.4/5.mp4

การตรวจสอบอปท.ของสตง.4/5.mp4 - ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 55 ประจำปี 2555 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบด...


นายก อบจ ขอนแก่น (สตง 7)

นายก อบจ ขอนแก่น (สตง 7) - ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมงาน "เปิดบ้าน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกา...


จังหวัดชุมพร ประชุมส่วนราชการ

จังหวัดชุมพร ประชุมส่วนราชการ - เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมค...


More สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)