สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Images (click here to hide/see results)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจโครงการประปาหมู่บ้าน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจโครงการประปาหมู่บ้าน

องค์กรอิสระP1120712

องค์กรอิสระP1120712

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

More สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ - การประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง...


การตรวจสอบอปท.ของสตง.1/5.mp4

การตรวจสอบอปท.ของสตง.1/5.mp4 - ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที...


แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมัครงาน สตง.

แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมัครงาน สตง. - จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี)...


ประวัติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ประวัติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแ...


ติวบัญชีออนไลน์ สตง.(บัญชี) 1

ติวบัญชีออนไลน์ สตง.(บัญชี) 1 - เฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) โดย อ.มานพ...


คนตรวจเงิน (100 ปี สตง.) - แอ็ด คาราบาว

คนตรวจเงิน (100 ปี สตง.) - แอ็ด คาราบาว


สตง. เจอตอ “คนดี” แล้วจะมีใครตรวจสอบ สตง.

สตง. เจอตอ “คนดี” แล้วจะมีใครตรวจสอบ สตง. - คำถามที่ สตง. ต้องตอบคือ ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ถูกเจ้าหน้าที่ สตง. ที่มีอค...


สตง.สั่นคลอน ปมตรวจสอบทุจริต ม.วลัยลักษณ์

สตง.สั่นคลอน ปมตรวจสอบทุจริต ม.วลัยลักษณ์ - สตง.สั่นคลอน ปมตรวจสอบทุจริต ม.วลัยลักษณ์.


สตง.คนตรวจเงิน @100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สตง.คนตรวจเงิน @100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


ติวบัญชีออนไลน์ สตง.(บัญชี) 2

ติวบัญชีออนไลน์ สตง.(บัญชี) 2 - เฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) โดย อ.มานพ...


สตง. ปะทะ สตง.ช่วงสุดท้าย ผู้ฟ้องขอแจงเพิ่ม

สตง. ปะทะ สตง.ช่วงสุดท้าย ผู้ฟ้องขอแจงเพิ่ม - รายการเจาะลึกทั่วไทย "ฆ่าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน" ช่วงที่ 4 กรณีอดีต ผอ.กล...


ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาป...


เปิดบ้านสตง. รู้รักษ์เงินแผ่นดิน [HD]

เปิดบ้านสตง. รู้รักษ์เงินแผ่นดิน [HD] - รายการโทรทัศน์ "ร่วมทุกข์ร่วมสุข" ตอนที่ 17 ประเด็น "เปิดบ้านสตง. รู้รักษ...


หลวงปู่ท่อน017 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หลวงปู่ท่อน017 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


คลายข้อสงสัย..? ท้องถิ่นอยากใช้ สตง.อยากตรวจ

คลายข้อสงสัย..? ท้องถิ่นอยากใช้ สตง.อยากตรวจ - โดย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส งานเวทีท้องถิ่นไทย 2557 วันพฤหัสบดีที่ 11 กันย...


สตง.ภาค 4 (นครราชสีมา)สั่งเจาะถนนสุรินทร์ 2 สาย พิสูจน์

สตง.ภาค 4 (นครราชสีมา)สั่งเจาะถนนสุรินทร์ 2 สาย พิสูจน์ - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 4 (สตง.นครราชสีมา)สั่งเจาะตรวจถนนสายสุรินท...


สตง.ปะทะสตง.ช่วงที่ 3 ผู้ว่าสตง.ขอแจง

สตง.ปะทะสตง.ช่วงที่ 3 ผู้ว่าสตง.ขอแจง - รายการเจาะลึกทั่วไทย "ฆ่าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน" ช่วงที่ 3 กรณีอดีต ผอ.กล...


สตง ตรวจสอบโครงการประปาหมู่บ้าน อบต วังทอง

สตง ตรวจสอบโครงการประปาหมู่บ้าน อบต วังทอง - สตง.ตรวจสอบโครงการประปาหมู่บ้านในอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก หลังได้รับร้...


" บทบาทสตง./ป.ป.ช. กับการตรวจสอบอปท."01

" บทบาทสตง./ป.ป.ช. กับการตรวจสอบอปท."01 - รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์งานท้องถิ่น ชมรม อบต.ภาคอีสาน และชมรม อบต.จังหว...


สตง.ปะทะสตง. 2 ช่วงการชี้แจงของผู้ว่าสตง.

สตง.ปะทะสตง. 2 ช่วงการชี้แจงของผู้ว่าสตง. - รายการเจาะลึกทั่วไทย "ฆ่าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน" ช่วงที่ 2 กรณีอดีต ผอ.กล...


More สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Google+ (click here to hide/see results)