สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "S T E M+C "

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "S T E M+C " - สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ S T E M ให้ครู กศน.ตำบล นำร่...


สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข


Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันที่ 16 พฤศจิกายน...


"อ่านอดีต เขียนอนาคต"สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

"อ่านอดีต เขียนอนาคต"สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - จัดทำขึ้นเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2559 โดยสำนั...


โครงการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงาน กศน.จังหวัด # เชียงใหม่ จัด#การอบรมโครงการชุมชนรักการอ่าน...


ล้านนาโซไซตี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559

ล้านนาโซไซตี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559


ผู้ประสบความสำเร็จจากการอบรมการใช้งานเทคโนโลยี กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสบความสำเร็จจากการอบรมการใช้งานเทคโนโลยี กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - นายสมพร วงศ์แสง เกษตรกร ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้ประสบความสำ...


กระบวนการ การดำเนินงานจัดโครงการ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการ การดำเนินงานจัดโครงการ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่


เพลง"ของขวัญจากก้อนดิน" เวอร์ชั่น กศน.จังหวัดเชียงใหม่

เพลง"ของขวัญจากก้อนดิน" เวอร์ชั่น กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - วิดีโอนี้ตัดต่อเพื่อใช้ในงาน แสดงความอาลัยแด่องค์ภูมิพล ของสำนักงาน...


กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่

กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่ - กศน.เชียงใหม่ ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ณ กศน.ตำบลทุกตำบลในจังหวัดเช...


กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย)

กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย) - สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหว...


8 กันยายน 2559  กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

8 กันยายน 2559 กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ - วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม...


งานปฐมนิเทศ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

งานปฐมนิเทศ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 - ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ #เสริมสร...


กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่


กศน เชียงใหม่

กศน เชียงใหม่


พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ กศน.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ กศน.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ - วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...


แนะนำ ภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ

แนะนำ ภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ - สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เสนอ ภูมิ...


230759 กศน ฝาง จัดค่ายคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ

230759 กศน ฝาง จัดค่ายคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ - 23 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปางผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...


EP กศน.เมืองเชียงใหม่

EP กศน.เมืองเชียงใหม่ - เป็นหลักสูตร กศน.พื้นฐาน 51 ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนน...


More สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Google+ (click here to hide/see results)