สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "S T E M+C "

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "S T E M+C " - สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ S T E M ให้ครู กศน.ตำบล นำร่...


สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข


โครงการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่


"อ่านอดีต เขียนอนาคต"สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

"อ่านอดีต เขียนอนาคต"สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - จัดทำขึ้นเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2559 โดยสำนั...


โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงาน กศน.จังหวัด # เชียงใหม่ จัด#การอบรมโครงการชุมชนรักการอ่าน...


กระบวนการ การดำเนินงานจัดโครงการ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการ การดำเนินงานจัดโครงการ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่


8 กันยายน 2559  กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

8 กันยายน 2559 กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ - วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม...


ล้านนาโซไซตี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559

ล้านนาโซไซตี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559


เพลง"ของขวัญจากก้อนดิน" เวอร์ชั่น กศน.จังหวัดเชียงใหม่

เพลง"ของขวัญจากก้อนดิน" เวอร์ชั่น กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - วิดีโอนี้ตัดต่อเพื่อใช้ในงาน แสดงความอาลัยแด่องค์ภูมิพล ของสำนักงาน...


กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่

กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่ - กศน.เชียงใหม่ ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ณ กศน.ตำบลทุกตำบลในจังหวัดเช...


กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่

กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่ - กศน.เชียงใหม่ ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ณ กศน.ตำบลทุกตำบลในจังหวัดเช...


กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย)

กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย) - สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหว...


กศน.แม่อาย จ.เชียงใหม่  ฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่น 3368/เชียงใหม่ 74

กศน.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่น 3368/เชียงใหม่ 74 - 6 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่อาย...


การรักการอ่าน กศน หางดง จังหวัดเชียงใหม่

การรักการอ่าน กศน หางดง จังหวัดเชียงใหม่ - การรักการอ่าน กศน หางดง จังหวัดเชียงใหม่.


วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่ - วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา...


พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ กศน.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ กศน.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ - วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...


แนะนำ ภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ

แนะนำ ภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ - สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เสนอ ภูมิ...


EP กศน.เมืองเชียงใหม่

EP กศน.เมืองเชียงใหม่ - เป็นหลักสูตร กศน.พื้นฐาน 51 ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนน...


กศน เชียงใหม่

กศน เชียงใหม่


กศน อ. เมือง ต.วัดเกต จ. เชียงใหม่

กศน อ. เมือง ต.วัดเกต จ. เชียงใหม่


More สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Google+ (click here to hide/see results)