สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

"อ่านอดีต เขียนอนาคต"สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

"อ่านอดีต เขียนอนาคต"สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - จัดทำขึ้นเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2559 โดยสำนั...


สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "S T E M+C "

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "S T E M+C " - สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ S T E M ให้ครู กศน.ตำบล นำร่...


สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข


โครงการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงาน กศน.จังหวัด # เชียงใหม่ จัด#การอบรมโครงการชุมชนรักการอ่าน...


8 กันยายน 2559  กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

8 กันยายน 2559 กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ - วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม...


ล้านนาโซไซตี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559

ล้านนาโซไซตี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559


กระบวนการ การดำเนินงานจัดโครงการ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการ การดำเนินงานจัดโครงการ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่


กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่

กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่ - กศน.เชียงใหม่ ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ณ กศน.ตำบลทุกตำบลในจังหวัดเช...


กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่

กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่ - กศน.เชียงใหม่ ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ณ กศน.ตำบลทุกตำบลในจังหวัดเช...


กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่


กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย)

กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย) - สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหว...


EP กศน.เมืองเชียงใหม่

EP กศน.เมืองเชียงใหม่ - เป็นหลักสูตร กศน.พื้นฐาน 51 ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนน...


Open house. กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ กศน.ตำบลหายยา (2)

Open house. กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ กศน.ตำบลหายยา (2) - พาทจบต้องดูควบคู่ต่อเนื่องจากลิงค์นี้เลยคับ https://youtu.be/eD4yBSO2pDs เป็นการเเสดง...


วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่ - วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา...


พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ กศน.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ กศน.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ - วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...


กศน เชียงใหม่

กศน เชียงใหม่


แนะนำ ภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ

แนะนำ ภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ - สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เสนอ ภูมิ...


กิจกรรมกีฬาสี กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

กิจกรรมกีฬาสี กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่


การพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.(ของสถานศึกษาพื้นที่สูง)

การพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.(ของสถานศึกษาพื้นที่สูง) - การพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.(ของสถานศึ...


More สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Google+ (click here to hide/see results)