สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข


กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย)

กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย) - สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหว...


แนะนำ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

แนะนำ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี


สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่

สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่


ผลการดำเนินงานเดือเมษายน ๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ผลการดำเนินงานเดือเมษายน ๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


อบรม คุณธรรม จริยธรรม กศน. อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่  11 - 12 ก.ย. 57

อบรม คุณธรรม จริยธรรม กศน. อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 - 12 ก.ย. 57


วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่


ภาพข่าว การจัดกระบวนการเรียนรู้ การปลูกถั่วมะแฮะ

ภาพข่าว การจัดกระบวนการเรียนรู้ การปลูกถั่วมะแฮะ - ข่าว กศน.เชียงใหม่อบรมกระบวนการเรียนรู้ การปลูกถั่วมะแฮะ (ศุภกร/สนั่น)...


ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ (สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา)

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ (สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา) - วีดีโอนี้เป็นวีดีโอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ของสำนั...


สำเนาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (อบรมบุคลากร)

สำเนาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (อบรมบุคลากร) - กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย...


วีดีทัศน์นำเสนอ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี 2558

วีดีทัศน์นำเสนอ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี 2558 - วีดีทัศน์นำเสนอ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี 2558.


โครงการ ๑ คน ๑ อาชีพ (สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา)

โครงการ ๑ คน ๑ อาชีพ (สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา) - สำนักงาน กศน.ตารางการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและสืบสานของดีจังหวัดพะเ...


สำนักงาน กศน. (ทอดผ้าป่าสามัคคี ที่ จังหวัดเชียงราย)

สำนักงาน กศน. (ทอดผ้าป่าสามัคคี ที่ จังหวัดเชียงราย) - สำนักงาน กศน. นำโดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.ร่วมกับ ผู้อำนว...


สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (อบรมครู)

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (อบรมครู) - สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์ กศน.อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย...


แสดงนันทบุรีศรีนครน่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

แสดงนันทบุรีศรีนครน่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน - เป็นการแสดงที่ผู้แสดงทุกคนภาคภูมิใจมากเลยค่ะ ขอบคุณ ท่านผู้บริหารทุ...


ผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา)

ผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา)


รายงานผลการดำเนินสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย - กศน.อำเภอแม่สาย กศน.อำเภอเมืองเชียงราย กศน.อำเภอเชียงแสน กศน.อำเภอเชี...


More สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด