สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันที่ 16 พฤศจิกายน...


"อ่านอดีต เขียนอนาคต"สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

"อ่านอดีต เขียนอนาคต"สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - จัดทำขึ้นเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2559 โดยสำนั...


สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

สำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่แก้ไข


สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "S T E M+C "

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "S T E M+C " - สนง.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ S T E M ให้ครู กศน.ตำบล นำร่...


โครงการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงาน กศน.จังหวัด # เชียงใหม่ จัด#การอบรมโครงการชุมชนรักการอ่าน...


ล้านนาโซไซตี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559

ล้านนาโซไซตี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559


เพลง"ของขวัญจากก้อนดิน" เวอร์ชั่น กศน.จังหวัดเชียงใหม่

เพลง"ของขวัญจากก้อนดิน" เวอร์ชั่น กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - วิดีโอนี้ตัดต่อเพื่อใช้ในงาน แสดงความอาลัยแด่องค์ภูมิพล ของสำนักงาน...


กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่

กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่ - กศน.เชียงใหม่ ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ณ กศน.ตำบลทุกตำบลในจังหวัดเช...


กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่

กศน.เชียงใหม่ "ทำดีเพือพ่อ" ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ทั่วเชียงใหม่ - กศน.เชียงใหม่ ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าฟรี ณ กศน.ตำบลทุกตำบลในจังหวัดเช...


กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย)

กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย) - สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหว...


กศน.แม่อาย จ.เชียงใหม่  ฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่น 3368/เชียงใหม่ 74

กศน.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่น 3368/เชียงใหม่ 74 - 6 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่อาย...


การรักการอ่าน กศน หางดง จังหวัดเชียงใหม่

การรักการอ่าน กศน หางดง จังหวัดเชียงใหม่ - การรักการอ่าน กศน หางดง จังหวัดเชียงใหม่.


งานปฐมนิเทศ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

งานปฐมนิเทศ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 - ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ #เสริมสร...


วีดีทัศน์ศูนย์ดิจิทัล สำนักงาน กศน จังหวัดเพชรบูรณ์

วีดีทัศน์ศูนย์ดิจิทัล สำนักงาน กศน จังหวัดเพชรบูรณ์ - วีดีทัศน์ การคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จจากการอบรมการใช้เทคโนโลยี...


8 กันยายน 2559  กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

8 กันยายน 2559 กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ - วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม...


วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่ - วีดีโอการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา...


คณิตศาสตร์ประถม (พค11001) ตอนที่ 09 : การบวกเศษส่วน

คณิตศาสตร์ประถม (พค11001) ตอนที่ 09 : การบวกเศษส่วน - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระด้บการศึกษาข...


สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 1)

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 1) - สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการประชุมสัมมนาสั...


กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่


More สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Google+ (click here to hide/see results)