สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - Present กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันที่ 16 พฤศจิกายน...


กศน.อำเภอแม่สาย(อบรมบุคลากร ที่ เชียงใหม่)

กศน.อำเภอแม่สาย(อบรมบุคลากร ที่ เชียงใหม่) - กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ สำนักงาน กศน.จังหว...


กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย)

กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 (จังหวัดสุโขทัย) - สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหว...


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ (อบรมพัสดุ)

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ (อบรมพัสดุ) - สำนักงาน กศน. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ สำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ ทุกจั...


สรุปผลการดำเนินงานครึ่งปี 2558

สรุปผลการดำเนินงานครึ่งปี 2558 - สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 กศน.แม่วาง สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ลดขนาดไฟล์ให้อัพโหลดง่ายครับ.


แนะนำ ภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ

แนะนำ ภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ - สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เสนอ ภูมิ...


ภาพข่าว การจัดกระบวนการเรียนรู้ การปลูกถั่วมะแฮะ

ภาพข่าว การจัดกระบวนการเรียนรู้ การปลูกถั่วมะแฮะ - ข่าว กศน.เชียงใหม่อบรมกระบวนการเรียนรู้ การปลูกถั่วมะแฮะ (ศุภกร/สนั่น)...


24เม ย สุดยอด กศน ปี 2

24เม ย สุดยอด กศน ปี 2 - ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / สถาบัน กศน.ภาคใต้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." ครั้งที่ 2 ท่ามกลางกองเชียร์จาก...


กศน.ร้อยเอ็ด ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กศน.ร้อยเอ็ด ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - เล็กๆ น้อยๆ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน.


Present ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน. อำเภอธาตุพนม

Present ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน. อำเภอธาตุพนม


ปาฐกถาชาวบ้านในกระบวนการยุติธรรม:สุแก้ว ฟุงฟู

ปาฐกถาชาวบ้านในกระบวนการยุติธรรม:สุแก้ว ฟุงฟู - ปาฐกถาพิเศษ "ชาวบ้านในกระบวนการยุติธรรม" โดย สุแก้ว ฟุงฟู กรรมการสหพัน...


More สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด