สํานักงาน กศน.สกลนคร

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดีทัศน์แนะนำสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

วีดีทัศน์แนะนำสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร


สรุปภารกิจสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

สรุปภารกิจสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559


สรุปภารกิจสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2560

สรุปภารกิจสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2560


สรุปภารกิจสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สรุปภารกิจสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560


สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2559


กศน สกลนคร เกมส์ 59

กศน สกลนคร เกมส์ 59


สรุปภารกิจสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม 2560

สรุปภารกิจสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม 2560


รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มจังหวัดสนม. สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มจังหวัดสนม. สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร - รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มจังหวัดสนม. ไตรมา...


VDO๑ ตัดต่อสำนักงาน กศน  จังหวัดสกลนคร๑๗ พ ย๒๙

VDO๑ ตัดต่อสำนักงาน กศน จังหวัดสกลนคร๑๗ พ ย๒๙


กศน.เมืองสกลนครสนุกมากๆ ที่ค่ายภูพาน...มีใครดูเอาครับ

กศน.เมืองสกลนครสนุกมากๆ ที่ค่ายภูพาน...มีใครดูเอาครับ


สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จ.ชุมพร 13-22 ม.ค. 2560

สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จ.ชุมพร 13-22 ม.ค. 2560 - สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยเหล...


เครื่องจักสาน จาก กศน.อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร

เครื่องจักสาน จาก กศน.อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร - ผลงาน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอโพนนาแก้ว สำนักงาน...


สุดยอด กศน.จังหวัดสกลนคร

สุดยอด กศน.จังหวัดสกลนคร - สุดยอด กศน.จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมแข่งขัน สุดยอด กศน.ภาคอีสาน ที่จังหวั...


วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 กศน.สกลนคร เข้ามาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 กศน.สกลนคร เข้ามาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี - วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 กศน.สกลนคร เข้าศึกษาดูงาน พันธุ์มะนาว ช.บุญเลิศ...


กศน.เมืองสกลนคร ฟังเพลงเพราะๆจากครูวิทยากรที่ค่ายภูพานครับ

กศน.เมืองสกลนคร ฟังเพลงเพราะๆจากครูวิทยากรที่ค่ายภูพานครับ


กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า(ศึกษาดูงานจังหวัดสกลนคร)

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า(ศึกษาดูงานจังหวัดสกลนคร) - สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า กศน.อำเภอแม่สาย กศน....


สรุปภารกิจ สนง. กศน .จ. สกลนคร ประจำเดือน มิ. ย.2559

สรุปภารกิจ สนง. กศน .จ. สกลนคร ประจำเดือน มิ. ย.2559


วีดีทัศน์กิจกรรมร่วมแสดงพลังแห่งความภักดีฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 22-11-59

วีดีทัศน์กิจกรรมร่วมแสดงพลังแห่งความภักดีฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 22-11-59


สรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ จังหวัดสกลนคร โซน 2 เดือนมิถุนายน 2559

สรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ จังหวัดสกลนคร โซน 2 เดือนมิถุนายน 2559 - สรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ สกลนคร โซน 2 มิ.ย.59 นิคมน้ำอูน วาริชภูมิ...


นางรำ กศน.เมืองสกลนครกับกิจกรรมรอบกองไฟที่ค่ายภูพานครับ

นางรำ กศน.เมืองสกลนครกับกิจกรรมรอบกองไฟที่ค่ายภูพานครับ


More สํานักงาน กศน.สกลนคร

Google+ (click here to hide/see results)