สํานักงาน กศน.สกลนคร

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดีทัศน์แนะนำสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

วีดีทัศน์แนะนำสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร


กศน สกลนคร เกมส์ 59

กศน สกลนคร เกมส์ 59


Sport Day วันพุธ ที่ 21 -12-2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

Sport Day วันพุธ ที่ 21 -12-2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร - Sport Day วันพุธ ที่ 21 -12-2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร บุคลากร สำนักงาน กศน.จังห...


วีดีทัศน์กิจกรรมร่วมแสดงพลังแห่งความภักดีฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 22-11-59

วีดีทัศน์กิจกรรมร่วมแสดงพลังแห่งความภักดีฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 22-11-59


กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า(ศึกษาดูงานจังหวัดสกลนคร)

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า(ศึกษาดูงานจังหวัดสกลนคร) - สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า กศน.อำเภอแม่สาย กศน....


สรุปภารกิจสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

สรุปภารกิจสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559


สุดยอด กศน.จังหวัดสกลนคร

สุดยอด กศน.จังหวัดสกลนคร - สุดยอด กศน.จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมแข่งขัน สุดยอด กศน.ภาคอีสาน ที่จังหวั...


สรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ จังหวัดสกลนคร โซน 2 เดือนมิถุนายน 2559

สรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ จังหวัดสกลนคร โซน 2 เดือนมิถุนายน 2559 - สรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ สกลนคร โซน 2 มิ.ย.59 นิคมน้ำอูน วาริชภูมิ...


เครื่องจักสาน จาก กศน.อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร

เครื่องจักสาน จาก กศน.อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร - ผลงาน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอโพนนาแก้ว สำนักงาน...


สรุปภารกิจ สนง. กศน. จ.สกลนคร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุปภารกิจ สนง. กศน. จ.สกลนคร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2559


กศน.อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลขมิ้น ศรช. บ้านโคกเลาะ

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลขมิ้น ศรช. บ้านโคกเลาะ


สรุปภารกิจ สนง. กศน .จ. สกลนคร ประจำเดือน มิ. ย.2559

สรุปภารกิจ สนง. กศน .จ. สกลนคร ประจำเดือน มิ. ย.2559


VDO๑ ตัดต่อสำนักงาน กศน  จังหวัดสกลนคร๑๗ พ ย๒๙

VDO๑ ตัดต่อสำนักงาน กศน จังหวัดสกลนคร๑๗ พ ย๒๙


กศน.อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร วีดีทัศน์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร วีดีทัศน์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด - การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด.


ทีมกองเชียร์ กศน.จังหวัดสกลนคร กศน. เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ หนองคาย

ทีมกองเชียร์ กศน.จังหวัดสกลนคร กศน. เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ หนองคาย


นายธฤติ ประสานสอน ผอ.สนง.กศน.จ.สกลนคร อวยพรปีใหม่ 2560

นายธฤติ ประสานสอน ผอ.สนง.กศน.จ.สกลนคร อวยพรปีใหม่ 2560


วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 กศน.สกลนคร เข้ามาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 กศน.สกลนคร เข้ามาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี


รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มจังหวัดสนม. สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มจังหวัดสนม. สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร


สรุปผลการฏิบัตงานสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2559

สรุปผลการฏิบัตงานสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2559


More สํานักงาน กศน.สกลนคร

Google+ (click here to hide/see results)