สํานักวิทยบริการ มข

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ปั่น ลั่น มอ - ชมห้องสมุดกลาง มข

ปั่น ลั่น มอ - ชมห้องสมุดกลาง มข - ปั่น ลั่น มอ เทปนี้ สาวน้อยตุ๊ต๊ะจะชวนคุณผู้ชมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน...


การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556

การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556 - 29 พค 2556 วิดีทัศน์แนะนำการใช้บริการห้องสมุดควรทำอย่างไร ให้ถูกต้อง สะดว...


แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556

แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556 - แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ความยาว 7 นาที 57...


เพลงมาร์ช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพลงมาร์ช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เพลงมาร์ช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ

Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ นางนายิกา เดิดขุนทด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ที่ป...


แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. - วิดีทัศน์แนะนำห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย...


หนังสั้น  KKU Welcome Welcome

หนังสั้น KKU Welcome Welcome - How to live concept . หนังสั้นในค่ายเตรียมนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมี...


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3 - 27 ธค 2556 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เต้นออกกำลังกายตอนเช้าก่อ...


การใช้งาน SSL VPN (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การใช้งาน SSL VPN (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


ปฐมนิเทศการใช้บริการสำนักวิทยบริการ 2558

ปฐมนิเทศการใช้บริการสำนักวิทยบริการ 2558 - โครงการปฐมนิเทศการใช้บริการสำนักวิทยบริการแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีก...


แรงเงา สำนักวิทยบริการ มมส

แรงเงา สำนักวิทยบริการ มมส - การแสดงของบุคลากรเก่า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานฉลอ...


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 1

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 1 - 27 ตุลาคม 2553 ออกกำลังกายประกอบเพลง ในโครงการรห้องสมุดรักษ์สุขภาพ สำนักว...


สืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำนักวิทยบริการ มมส

สืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำนักวิทยบริการ มมส


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 2

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 2 - 20 มกราคม 2555 ออกกำลังกายประกอบเพลง ในโครงการรห้องสมุดรักษ์สุขภาพ สำนัก...


สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park

สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park - สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารวิทย...


พัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ มมส 2557

พัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ มมส 2557 - การบริหารยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จขององค์กร...


สำนักวิทยบริการ มมส จัดค่ายรักการอ่านปี 3 "สวัสดีอาเซียน"

สำนักวิทยบริการ มมส จัดค่ายรักการอ่านปี 3 "สวัสดีอาเซียน" - สำนักวิทยบริการ มมส จัดค่ายรักการอ่านปี 3 "สวัสดีอาเซียน" เมื่อวันที่...


งานสืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำนักวิทยบริการ มมส ตอนที่2

งานสืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำนักวิทยบริการ มมส ตอนที่2


ma4da4 - นาทีเดียว (KKU Library)

ma4da4 - นาทีเดียว (KKU Library) - โครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการใช้บริการของห้องสมุ...


สำนักวิทยบริการ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักวิทยบริการ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ - สำนักวิทยบริการ มมส จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556...


More สํานักวิทยบริการ มข

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด