สํานักวิทยบริการ มข

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สำนักวิทยบริการ มข. (@KKU_Library) | Twitter

สำนักวิทยบริการ มข. (@KKU_Library) | Twitter Keyboard Shortcuts

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปที่ 1

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ

ปฎิทินกิจกรรมประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฎิทินกิจกรรมประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการค้นข้อมูล Citation

ข้อมูลสถานที่จัดงาน - Iug#17 Thailand's Innopac User Group

ข้อมูลสถานที่จัดงาน - Iug#17 Thailand's Innopac User Group สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สำหรับบุคลากรสำนักฯ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สำหรับบุคลากรสำนักฯ บริการสำหรับบุคลากรภายในสำนัก

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการสื่อมัลติมีเดีย

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

More สํานักวิทยบริการ มข

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ - YouTube

Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ - YouTube


วีดิทัศน์แนะนำการใช้ E Request (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - YouTube

วีดิทัศน์แนะนำการใช้ E Request (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - YouTube


แนะนำสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - YouTube

แนะนำสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) - YouTube


แนะนำห้องสมุด 1/2 - YouTube

แนะนำห้องสมุด 1/2 - YouTube


ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน WEB OPAC.mp4 - YouTube

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน WEB OPAC.mp4 - YouTube


แนะนำสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี - YouTube

แนะนำสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี - YouTube


วันวาน กับ มข. - YouTube

วันวาน กับ มข. - YouTube


สาวสำนักฯ มข. - YouTube

สาวสำนักฯ มข. - YouTube


More สํานักวิทยบริการ มข

Google+ (click here to hide/see results)