สํานักวิทยบริการ มข

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ปั่น ลั่น มอ - ชมห้องสมุดกลาง มข

ปั่น ลั่น มอ - ชมห้องสมุดกลาง มข - ปั่น ลั่น มอ เทปนี้ สาวน้อยตุ๊ต๊ะจะชวนคุณผู้ชมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน...


การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556

การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556 - 29 พค 2556 วิดีทัศน์แนะนำการใช้บริการห้องสมุดควรทำอย่างไร ให้ถูกต้อง สะดว...


เพลงมาร์ช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพลงมาร์ช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เพลงมาร์ช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


การใช้งาน SSL VPN (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การใช้งาน SSL VPN (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ

Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ นางนายิกา เดิดขุนทด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ที่ป...


อดีตการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เทคโน - สำนักวิทยบริการ มข.

อดีตการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เทคโน - สำนักวิทยบริการ มข.


แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. - วิดีทัศน์แนะนำห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย...


หนังสั้น  KKU Welcome Welcome

หนังสั้น KKU Welcome Welcome - How to live concept . หนังสั้นในค่ายเตรียมนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมี...


นำเสนอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นำเสนอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3 - 27 ธค 2556 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เต้นออกกำลังกายตอนเช้าก่อ...


แรงเงา สำนักวิทยบริการ มมส

แรงเงา สำนักวิทยบริการ มมส - การแสดงของบุคลากรเก่า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานฉลอ...


แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556

แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556 - แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ความยาว 7 นาที 57...


สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา

สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา - สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศ...


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 1

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 1 - 27 ตุลาคม 2553 ออกกำลังกายประกอบเพลง ในโครงการรห้องสมุดรักษ์สุขภาพ สำนักว...


แนะนำห้องสมุด มข.

แนะนำห้องสมุด มข.


สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park

สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park


โครงการ - ปันสุขสู่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ - ปันสุขสู่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 2

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 2 - 20 มกราคม 2555 ออกกำลังกายประกอบเพลง ในโครงการรห้องสมุดรักษ์สุขภาพ สำนัก...


สืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำนักวิทยบริการ มมส

สืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำนักวิทยบริการ มมส


การใช้ประตูทางเข้า สำนักวิทยบริการ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การใช้ประตูทางเข้า สำนักวิทยบริการ (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


More สํานักวิทยบริการ มข

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด