สํานักวิทยบริการ มข

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ปั่น ลั่น มอ - ชมห้องสมุดกลาง มข

ปั่น ลั่น มอ - ชมห้องสมุดกลาง มข - ปั่น ลั่น มอ เทปนี้ สาวน้อยตุ๊ต๊ะจะชวนคุณผู้ชมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน...


การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556

การใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มมส 2556 - 29 พค 2556 วิดีทัศน์แนะนำการใช้บริการห้องสมุดควรทำอย่างไร ให้ถูกต้อง สะดว...


อดีตการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เทคโน - สำนักวิทยบริการ มข.

อดีตการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เทคโน - สำนักวิทยบริการ มข.


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 3 - 27 ธค 2556 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เต้นออกกำลังกายตอนเช้าก่อ...


ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน WEB OPAC.mp4

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน WEB OPAC.mp4 - คลิปแนะนำการใช้งาน OPAC ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นักศึ...


Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ

Leader Talk สำนักวิทยบริการพร้อมจัดการประชุมวิชาการ - Leader Talk สัปดาห์นี้พบกับ นางนายิกา เดิดขุนทด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ที่ป...


แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. - วิดีทัศน์แนะนำห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย...


หนังสั้น  KKU Welcome Welcome

หนังสั้น KKU Welcome Welcome - How to live concept . หนังสั้นในค่ายเตรียมนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมี...


สำนักวิทยบริการ มมส จัดงานการแสดงพื้นบ้านอีสาน

สำนักวิทยบริการ มมส จัดงานการแสดงพื้นบ้านอีสาน - สำนักวิทยบริการ มมส จัดงานการแสดงพื้นบ้านอีสาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน...


แรงเงา สำนักวิทยบริการ มมส

แรงเงา สำนักวิทยบริการ มมส - การแสดงของบุคลากรเก่า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานฉลอ...


แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556

แนะนำสำนักวิทยบริการ มมส 2556 - แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ความยาว 7 นาที 57...


สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 1

สำนักวิทยบริการ มมส ออกกำลังกาย 1 - 27 ตุลาคม 2553 ออกกำลังกายประกอบเพลง ในโครงการรห้องสมุดรักษ์สุขภาพ สำนักว...


การยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - การยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้งานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี...


สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา

สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา


การใช้งาน SSL VPN (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การใช้งาน SSL VPN (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park

สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park - สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digital Learning Park เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารวิทย...


สืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำนักวิทยบริการ มมส

สืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำนักวิทยบริการ มมส


นำเสนอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นำเสนอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...


โครงการ - ปันสุขสู่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ - ปันสุขสู่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. - วีดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ส่งในรายวิชาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษ...


More สํานักวิทยบริการ มข

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)