สํานักวิทยบริการ มอ ปัตตานี

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วันมหิดล ๒๕๕๘

วันมหิดล ๒๕๕๘ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันมหิดล เพื่อเฉ...


สวัสดีพูดคุยกับพี่น้องชาวสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

สวัสดีพูดคุยกับพี่น้องชาวสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี - สวัสดีพูดคุยกับพี่น้องชาวสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี.


เสียงสะท้อนผู้ใช้บริการหอสมุดจอนเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

เสียงสะท้อนผู้ใช้บริการหอสมุดจอนเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี - วิดีโอดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการนำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรใน...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" ตุด นาคอน และวงไทลากูน

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" ตุด นาคอน และวงไทลากูน - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการหอสมุดจอนเอฟ เคนเนดี้  สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการหอสมุดจอนเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี


JFK Book Fair คุยกับนักเขียน: อาย กมลเนตร

JFK Book Fair คุยกับนักเขียน: อาย กมลเนตร - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานสัปด...


วีดิทัศน์วันครู จังหวัดปัตตานี 2559

วีดิทัศน์วันครู จังหวัดปัตตานี 2559 - ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" สมพงษ์ ลูกคลัก

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" สมพงษ์ ลูกคลัก - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


กิจกรรม KM สำนักวิทยบริการ เปิดใจ วัยเก๋า คุณอนิรุทธิ์ พุฒซ้อนดอก

กิจกรรม KM สำนักวิทยบริการ เปิดใจ วัยเก๋า คุณอนิรุทธิ์ พุฒซ้อนดอก - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม...


กิจกรรม KM สำนักวิทยบริการ เปิดใจ วัยเก๋า : คุณวรรณลี ปราโมทย์อนันต์

กิจกรรม KM สำนักวิทยบริการ เปิดใจ วัยเก๋า : คุณวรรณลี ปราโมทย์อนันต์ - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม...


รับน้องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รับน้องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรับน้องมหาลัย...


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับการประเ...


วีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2558

วีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2558 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอาย...


การแสดงโขนเยาวชนต้นแบบจังหวัดปัตตานี

การแสดงโขนเยาวชนต้นแบบจังหวัดปัตตานี - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


ก้าวตามฝัน สู่อาชีพมัคคุเทศก์

ก้าวตามฝัน สู่อาชีพมัคคุเทศก์ - กิจกรรมในรายวิชา 417-352 English for Tourist Guides เนื่องในงาน ม.อ.วิชาการ 2558.


นิทานเรื่อง หนูน้อยหมวกแดง

นิทานเรื่อง หนูน้อยหมวกแดง - นักศึกษาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ รหัส 57 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...


การแสดงมโนราห์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การแสดงมโนราห์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีก...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" เก่ง ธชย ปทุมวรรณ (The Voice)

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" เก่ง ธชย ปทุมวรรณ (The Voice) - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


การชำแหละแพะ

การชำแหละแพะ - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การชำแหละแพะและสุขอนามัย คณะว...


More สํานักวิทยบริการ มอ ปัตตานี

Google+ (click here to hide/see results)