สํานักวิทยบริการ มอ ปัตตานี

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หน้าแรก

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หน้าแรก โดยสำนักวิทยบริการ ม.อ.

ผู้ให้ความอนุเคราะห์ server บูรงตานีครับ | บูรงตานี BurongTani

ผู้ให้ความอนุเคราะห์ server บูรงตานีครับ | บูรงตานี BurongTani เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มอ.ปัตตานี - เทศบาลเมืองปัตตานี - การบริการระดับ ...

สำนักวิทยบริการ มอ.ปัตตานี - เทศบาลเมืองปัตตานี - การบริการระดับ ... สำนักวิทยบริการ มอ.ปัตตานี

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ... สำนักวิทยบริการ ม.อ.

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี | 20 ปี วิทยุ ม.อ.ปัตตานี มุ่งมั่น ...

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี | 20 ปี วิทยุ ม.อ.ปัตตานี มุ่งมั่น ... สำนักวิทยบริการ ม.อ.

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย 'สันติภาพที่แท้ในรอมฎอน' ณ หอสมุดจอห์น เอฟ ...

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย 'สันติภาพที่แท้ในรอมฎอน' ณ หอสมุดจอห์น เอฟ ... สำนักวิทยบริการ มอ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิกิพีเดีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิกิพีเดีย Prince of Songkla University

OARIC2011

OARIC2011 สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

More สํานักวิทยบริการ มอ ปัตตานี

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับการประเ...


เสียงสะท้อนผู้ใช้บริการหอสมุดจอนเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

เสียงสะท้อนผู้ใช้บริการหอสมุดจอนเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี


การประเมินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประเมินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วีดิทัศน์บรรยากาศการประเมินนักเรียนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรีย...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" ตุด นาคอน และวงไทลากูน

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" ตุด นาคอน และวงไทลากูน - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" สมพงษ์ ลูกคลัก

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" สมพงษ์ ลูกคลัก - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


งานประเพณีสงกรานต์ สำนักวิทยบริการ ๒๕๕๘

งานประเพณีสงกรานต์ สำนักวิทยบริการ ๒๕๕๘ - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานทำบุญพิธีทางศาสนาอิสลาม (ละหมาดฮายัต) และทำบุญพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสา.


วิเคราะห์สถานการณ์อากาศกับ ดร.สมพร

วิเคราะห์สถานการณ์อากาศกับ ดร.สมพร - e-Learning Agency ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ...


รายการ ม.อ. สัมพันธ์ ตอน การปลูกพืชไร้ดิน

รายการ ม.อ. สัมพันธ์ ตอน การปลูกพืชไร้ดิน - แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงข...


OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์

OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์ - รายการ OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์ ดำเนินรายการโดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" แบมแบม The Voice Season 3

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" แบมแบม The Voice Season 3 - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" เก่ง ธชย ปทุมวรรณ (The Voice)

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" เก่ง ธชย ปทุมวรรณ (The Voice) - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


รายการ ม.อ. สัมพันธ์ (รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม)

รายการ ม.อ. สัมพันธ์ (รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม) - e-Learning Agency ผลิตรายการโทรทัศน์ ม.อ.สัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีส...


ฝรั่งหลงกรุง ยาแล'ตานี ตอนที่ 1

ฝรั่งหลงกรุง ยาแล'ตานี ตอนที่ 1 - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม...


วิดีทัศน์งานเกษียนอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี 2557

วิดีทัศน์งานเกษียนอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี 2557 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานเกษียนอายุราชการ ประ...


สนทนา "คนทำหนัง" กับ ผู้สร้าง ผู้กำกับ ดาราจากภาพยนตร์เรื่อง ละติจูดที่ 6

สนทนา "คนทำหนัง" กับ ผู้สร้าง ผู้กำกับ ดาราจากภาพยนตร์เรื่อง ละติจูดที่ 6 - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


การแสดงโขนเยาวชนต้นแบบจังหวัดปัตตานี

การแสดงโขนเยาวชนต้นแบบจังหวัดปัตตานี - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 18

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตอนที่ 18 - สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...


การแสดงมโนราห์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การแสดงมโนราห์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" วงบุญรอด

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" วงบุญรอด - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" วงแฮมเมอร์

คอนเสิร์ต "คืนความสุขให้คนตานี" วงแฮมเมอร์ - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั...


More สํานักวิทยบริการ มอ ปัตตานี

Sites (click here to hide/see results)

More สํานักวิทยบริการ มอ ปัตตานี ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด