หนังสือรับรองเงินเดือนครู

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

แนวปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

แนวปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... ตารางเงินเดือนครู 2556 ปรับ

หนังสือ

หนังสือ ตอบ #4 เมื่อ: 09,06, 2012,

หนังสือรับรอง ขอเปลี่ยนแปลง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรม ...

หนังสือรับรอง ขอเปลี่ยนแปลง นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรม ... IMG.jpg

เพิ่มโอกาสอนุมัติ 80% ง่ายๆ ด้วย

เพิ่มโอกาสอนุมัติ 80% ง่ายๆ ด้วย << Back

การ

การ การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็น

ได้กันเสียสำหรับการขึ้นเงินเดือน 5% ของท้องถิ่น หลัง ก.กลางมีมติ

ได้กันเสียสำหรับการขึ้นเงินเดือน 5% ของท้องถิ่น หลัง ก.กลางมีมติ ก็ให้รอหนังสือซักซ้อมจาก

ใบรับรองความประพฤติ

ใบรับรองความประพฤติ จัดให้...ครับ.

ที่ ศธ 04122/2671 เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเพิ่ม ...

ที่ ศธ 04122/2671 เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเพิ่ม ... 2556-10-14 14-58-41_0024.jpg

More หนังสือรับรองเงินเดือนครู

Posts You may Like

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)