หนังสือราชการ จาก สพฐ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


สพป.ขอนแก่น 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 4- การเสนอเพื่อทราบ การค้นหา

สพป.ขอนแก่น 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 4- การเสนอเพื่อทราบ การค้นหา - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ.

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. - แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. ดูรายละเอียด แนวข้อสอบ เจ้าห...


ติวปลัดอำเภอ สอบปลัดอำเภอ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ติวปลัดอำเภอ สอบปลัดอำเภอ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน - เตรียมสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ...


หัดครั้งแรก อบรมสู่ตำแหน่ง.

หัดครั้งแรก อบรมสู่ตำแหน่ง. - วีดีโอฉบับนี้ นับเป็นวีดีโอ ฉบับแรก ที่นายเสถียร อินทรัตน์ บันทึกด้วยตนเอง และได้บันทึกต่อๆมาหลายงานจนถึงปัจจุบัน ในภาพเป็นการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและรองผอ.ร...


ภาษาไทย สพฐ ม 4 6 การเขียนเชิงวิชาการ Force8949

ภาษาไทย สพฐ ม 4 6 การเขียนเชิงวิชาการ Force8949


รองประธานสภาฯสร้างโรงเรียนชาวเขา

รองประธานสภาฯสร้างโรงเรียนชาวเขา - วันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 1- Intro

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 1- Intro - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


สัมมนาการจัดระบบงานสารบัญ สพฐ

สัมมนาการจัดระบบงานสารบัญ สพฐ - สัมมนาการจัดระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2/12

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2/12 - หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการเบิกจ่าย" บรรรยายโดย นางกรอง...


บทบาทเจ้าหน้าที่/สารบรรณกลาง สร้างหนังสือใหม่และส่งหนังสือ

บทบาทเจ้าหน้าที่/สารบรรณกลาง สร้างหนังสือใหม่และส่งหนังสือ - Log in ชื่อ ผอ.ร.ร. เพื่อดำเนินการในบทบาทสารบรรณกลาง ในการสร้างหนังสือใหม่...


คลิปทำข้อสอบภาค ก สดๆ 80 ข้อ (01)

คลิปทำข้อสอบภาค ก สดๆ 80 ข้อ (01) - กิจกรรมขณะนี้ ผมเปิดคอร์สติวฟรี และ ติวเข้ม การสอบภาค ก. และมีคู่มือสอ...


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของ สพฐ.


อบรมเทคนิคการเขียนหน้งสือราชการ

อบรมเทคนิคการเขียนหน้งสือราชการ


Tablets for Education Phase II-B

Tablets for Education Phase II-B - Tablets for Education Phase II-B 7 มกราคม 2556 ดร.อเนก อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การผลิตเอกสารและชุ...


e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ

e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเล็กทรอนิคส์ (e-office) ระดับโรงเรียน...


e office school 7 ผู้บริหารอนุมัติหนังสือ

e office school 7 ผู้บริหารอนุมัติหนังสือ - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเล็กทรอนิคส์ (e-office) ระดับโรงเรียน ตอนที่ 1 ระบบการทำงานของ Admin ระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 - 20 กันยายน 2556 ณ ห้องป...


เน้นๆแนวข้อสอบ-เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี

เน้นๆแนวข้อสอบ-เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี - เน้นๆแนวข้อสอบ-เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี.


ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ - สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีค...


คู่มือ E office สพป.นครสวรรค์ เขต 1

คู่มือ E office สพป.นครสวรรค์ เขต 1 - อภินันทนาการจากเม่น.


More หนังสือราชการ จาก สพฐ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด