หนังสือราชการ จาก สพฐ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

515.jpg

515.jpg 515.jpg

479.jpg

479.jpg 479.jpg

587.jpg

587.jpg 587.jpg

ข่าวดี...ต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. ทุกโครงการ - ยืนยันครู ...

ข่าวดี...ต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. ทุกโครงการ - ยืนยันครู ... สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.

79%) ด่วน!!! สพฐ.แจ้งให้ เขตพื้นที่ทุกสังกัด ชลอการประกาศรายชื่อ ...

79%) ด่วน!!! สพฐ.แจ้งให้ เขตพื้นที่ทุกสังกัด ชลอการประกาศรายชื่อ ... หนังสือราชการจาก สพร.

มาแล้ว หนังสือปรับค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. ได้สิทธิ์ ปรับ ...

มาแล้ว หนังสือปรับค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. ได้สิทธิ์ ปรับ ... ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ด่วนมาก !!! เลื่อนการประกาศผลการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ทุกเขต ทั่ว

ด่วนมาก !!! เลื่อนการประกาศผลการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ทุกเขต ทั่ว หนังสือราชการ จาก สพฐ.

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) ส

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) ส สพฐ.

More หนังสือราชการ จาก สพฐ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


สพป.ขอนแก่น 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 4- การเสนอเพื่อทราบ การค้นหา

สพป.ขอนแก่น 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 4- การเสนอเพื่อทราบ การค้นหา - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


รองประธานสภาฯสร้างโรงเรียนชาวเขา

รองประธานสภาฯสร้างโรงเรียนชาวเขา - วันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร...


แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ ศ 2535

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ ศ 2535 - mp 3 สรุป แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ ศ 2535 ดาวโหลด...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 7- การออกเลขหนังสือส่ง

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 7- การออกเลขหนังสือส่ง - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพ...


คู่มือ E office สพป.นครสวรรค์ เขต 1

คู่มือ E office สพป.นครสวรรค์ เขต 1 - อภินันทนาการจากเม่น.


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 1- Intro

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 1- Intro - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาปี55

ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาปี55 - ค่ายฮักแพงแบ่งปันติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย.


การต่อสู้ของสมาพันธ์ธุรการ

การต่อสู้ของสมาพันธ์ธุรการ - ผมทำภาพยนต์เพลงก็เพื่อเป็นการสรุปการทำงานของคณะกรรมการสมาพันธ์ครู...


จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว - ที่ห้องประชุมโรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ วิจิต...


ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ - สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีค...


คลิปทำข้อสอบภาค ก สดๆ 80 ข้อ (01)

คลิปทำข้อสอบภาค ก สดๆ 80 ข้อ (01) - กิจกรรมขณะนี้ ผมเปิดคอร์สติวฟรี และ ติวเข้ม การสอบภาค ก. และมีคู่มือสอ...


e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ

e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเล็กทรอนิคส์ (e-office) ระดับโรงเรียน...


การใช้งานระบบ E-Office โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การใช้งานระบบ E-Office โรงเรียนเซนต์คาเบรียล - แนะนำวิธีการใช้งานระบบ E-Office โดยการสั่งงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจดหมายเข้า-...


เน้นๆแนวข้อสอบ-เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี

เน้นๆแนวข้อสอบ-เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี - เน้นๆแนวข้อสอบ-เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี.


หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ


แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข - แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข ดูรายละเอียด แนวข้...


แนวข้อสอบ แนวคำบรรยาย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาค ก   ของ สำนักงาน กพ  และ ภาค ก

แนวข้อสอบ แนวคำบรรยาย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของ สำนักงาน กพ และ ภาค ก


โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 2  ตอนที่ 1

โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 2 ตอนที่ 1 - วีดีโอ อธิบายวิธีการใช้ โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 2 โปรแกรมนี้ จัดท...


การเขียนรายงานการวิจัย วิชา 100500 ผศ ดร ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

การเขียนรายงานการวิจัย วิชา 100500 ผศ ดร ฤตินันท์ สมุทร์ทัย - การเขียนรายงานการวิจัย วิชา 100500 Educational Research for Learning Management Development โดย ผู้ช่วยศาสตราจ...


More หนังสือราชการ จาก สพฐ

Sites (click here to hide/see results)

More หนังสือราชการ จาก สพฐ ..

Google+ (click here to hide/see results)