หมวดหมู่หนังสือ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for หมวดหมู่หนังสือ

Images (click here to hide/see results)

lamp musuem thailand12

lamp musuem thailand12

lamp musuem thailand03

lamp musuem thailand03

lamp musuem thailand02

lamp musuem thailand02

lamp musuem thailand14

lamp musuem thailand14

lamp musuem thailand08

lamp musuem thailand08

lamp musuem thailand10

lamp musuem thailand10

lamp musuem thailand01

lamp musuem thailand01

lamp musuem thailand04

lamp musuem thailand04

More หมวดหมู่หนังสือ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มหัศจรรย์หมวดหมู่หนังสือ

มหัศจรรย์หมวดหมู่หนังสือ - เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่หนังสือ.


E-Bookระบบทศนิยมดิวอี้

E-Bookระบบทศนิยมดิวอี้ - E-Book เรื่องระบบทศนิยมดิวอี้และการจัดชั้นหนังสือ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา GES1101เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้.


การจัดระบบหนังสือ

การจัดระบบหนังสือ - การจัดระบบหนังสือ ห้องสมุด โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา jzzru1@gmail.com โดย http://www.kunnay.com.


การหาเลขหมู่หนังสือ

การหาเลขหมู่หนังสือ - via YouTube Capture.


บ๋อม(ห้องสมุด)แนะนำหมวดหนังสือ.3GP

บ๋อม(ห้องสมุด)แนะนำหมวดหนังสือ.3GP - มันรั่วค่ะ555.


โครงการห้องสมุดวัดไทย Los Angeles

โครงการห้องสมุดวัดไทย Los Angeles - โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดวัดไทย Los Angeles เป็นโครงการที่วัดไทย Los Angeles สถานกงสุลไทย และชุมชนคนไทยใน Los Angeles ...


แนะนำสำนักหอสมุด

แนะนำสำนักหอสมุด - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการจัดผังองค์กรตามระบบมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ทำการ อาคาร D ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ เปิดให้บริการ 3 ชั้น คือ...


10. ๑๗-๑๘ ก.ค.๕๖: ศึกษาดูงานเเละสำรวจเอกสารประวัติศาสตร์ เส้นทาง สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช

10. ๑๗-๑๘ ก.ค.๕๖: ศึกษาดูงานเเละสำรวจเอกสารประวัติศาสตร์ เส้นทาง สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช - (๑๗ ก.ค. ๕๖) หอจดหมายเหตุเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา ร่วมกับหอสมุดเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา ศึกษาดูงานการให้บริการห้องสมุดด้วยระบบสารสนเทศ สำนักห...


แนะนำสำนักหอสมุด มหานคร v2

แนะนำสำนักหอสมุด มหานคร v2 - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการจัดผังองค์กรตามระบบมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ทำการ อาคาร D เปิดให้บริการ 3 ชั้น คือ 2, 3, และ 4 ของอาคาร ...


แนะนำการสืบค้นหนังสือในหอสมุด

แนะนำการสืบค้นหนังสือในหอสมุด - แนะนำการสืบค้นหนังสือในหอสมุด.


3.ระบบหอสมุดทศนิยมของดิวอี้

3.ระบบหอสมุดทศนิยมของดิวอี้ - ระบบหอสมุดทศนิยมของดิวอี้ วิชาห้องสมุด.


ระบบห้องสมุด.avi

ระบบห้องสมุด.avi - 1. สร้างข่าวสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดได้เอง 2. มีระบบเวปบอร์ดสำหรับ ถาม ตอบ ปัญหา ระหว่างผู้ใช้ห้องสมุดกับเจ้าหน้าที่ 3. มีระบบค้นหา และจองหนังสือล่วงหน้า 4. ...


ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv

ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv - การนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงงาน "การจัดทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที 5" ...


บทร้อยกรอง

บทร้อยกรอง - การอ่านทำนองสเนาะกาพยานีย์11.


2.การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

2.การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บทรัพยากร (ภาคต่อ) วิชาห้องสมุด.


ร้อยเสียงพี่สู่เสียงน้อง2

ร้อยเสียงพี่สู่เสียงน้อง2 - อ่านทำนองสเนาะ.


พรีเซน เรื่อง ความหมายของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

พรีเซน เรื่อง ความหมายของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ - จัดทำโดย นาย ทรงสิทธิ์ สีรินทร์ รหัส 54116940113 ตอนเรียน B1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.


pa 033

pa 033


โบราณใต้สู่จอสารคดี

โบราณใต้สู่จอสารคดี - เป็นโครงงานถ่ายทำที่พิพิธพัณฑ์ทักษิณคดีศึกษา เป็นการถ่ายทำเกี่ยวกับสารคดีโบราณภาคใต้ อยากให้ช่วยติดตาม และขอคำแนะนำด้วยค่ะ.


น้ำพุร้อนโป่งเดือด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำพุร้อนโป่งเดือด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - โป่งเดือด อยู่ในเขตบ้านแม่แสะ อำเภอ แม่แตง เป็น น้ำพุร้อน ประเภทที่ทางธรณีวิทยาเรียกว่า 'กีเซอร์' (Geyser) หรือน้ำพุร้อน ที่พุ่งขึ้นสูงจากพื้นดินเป็นช่วงๆ ตา...


More หมวดหมู่หนังสือ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต