หมวดหมู่หนังสือ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for หมวดหมู่หนังสือ

Images (click here to hide/see results)

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

แนวการสืบค้น | Scidirect Guide's Blog

แนวการสืบค้น | Scidirect Guide's Blog จากหมวดหมู่หนังสือเล่มโปรด

ใบความรู้ที่ 3 การจัดหมวดหมู่หนังสือ (ตอนจบ) - GotoKnow

ใบความรู้ที่ 3 การจัดหมวดหมู่หนังสือ (ตอนจบ) - GotoKnow 3 การจัดหมวดหมู่หนังสือ

ห้องสมุด Powers' Hall

ห้องสมุด Powers' Hall สัญลักษณ์แทนเลขหมู่

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง การจัดหมวดหมู่หนังสือใน

ใบความรู้ที่ 3 การจัดหมวดหมู่หนังสือ (ตอน 3) - GotoKnow

ใบความรู้ที่ 3 การจัดหมวดหมู่หนังสือ (ตอน 3) - GotoKnow เลขผู้แต่งหรือเลขหนังสือ คือ

การจัดหมวดหมู่สำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก.....อย่างง่าย(ตอน 3)

การจัดหมวดหมู่สำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก.....อย่างง่าย(ตอน 3) วิธีติดแถบสี

อักษรที่หายไป กับ การจัดหมวดหมู่หนังสือแบบแอลซี (LC) | Libraryhub ...

อักษรที่หายไป กับ การจัดหมวดหมู่หนังสือแบบแอลซี (LC) | Libraryhub ... ในระบบการจัดหมวดหมู่แบบ LC ?

More หมวดหมู่หนังสือ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มหัศจรรย์หมวดหมู่หนังสือ

มหัศจรรย์หมวดหมู่หนังสือ - เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่หนังสือ.


E-Bookระบบทศนิยมดิวอี้

E-Bookระบบทศนิยมดิวอี้ - E-Book เรื่องระบบทศนิยมดิวอี้และการจัดชั้นหนังสือ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา GES1101เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้.


การหาเลขหมู่หนังสือ

การหาเลขหมู่หนังสือ - via YouTube Capture.


บ๋อม(ห้องสมุด)แนะนำหมวดหนังสือ.3GP

บ๋อม(ห้องสมุด)แนะนำหมวดหนังสือ.3GP - มันรั่วค่ะ555.


แนะนำสำนักหอสมุด

แนะนำสำนักหอสมุด - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการจัดผังองค์กรตามระบบมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ทำการ อาคาร D ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ เปิดให้บริการ 3 ชั้น คือ...


โครงการห้องสมุดวัดไทย Los Angeles

โครงการห้องสมุดวัดไทย Los Angeles - โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดวัดไทย Los Angeles เป็นโครงการที่วัดไทย Los Angeles สถานกงสุลไทย และชุมชนคนไทยใน Los Angeles ...


10. ๑๗-๑๘ ก.ค.๕๖: ศึกษาดูงานเเละสำรวจเอกสารประวัติศาสตร์ เส้นทาง สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช

10. ๑๗-๑๘ ก.ค.๕๖: ศึกษาดูงานเเละสำรวจเอกสารประวัติศาสตร์ เส้นทาง สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช - (๑๗ ก.ค. ๕๖) หอจดหมายเหตุเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา ร่วมกับหอสมุดเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา ศึกษาดูงานการให้บริการห้องสมุดด้วยระบบสารสนเทศ สำนักห...


การจัดระบบหนังสือ

การจัดระบบหนังสือ - การจัดระบบหนังสือ ห้องสมุด โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา jzzru1@gmail.com โดย http://www.kunnay.com.


แนะนำสำนักหอสมุด มหานคร v2

แนะนำสำนักหอสมุด มหานคร v2 - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการจัดผังองค์กรตามระบบมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ทำการ อาคาร D เปิดให้บริการ 3 ชั้น คือ 2, 3, และ 4 ของอาคาร ...


แนะนำการสืบค้นหนังสือในหอสมุด

แนะนำการสืบค้นหนังสือในหอสมุด - แนะนำการสืบค้นหนังสือในหอสมุด.


3.ระบบหอสมุดทศนิยมของดิวอี้

3.ระบบหอสมุดทศนิยมของดิวอี้ - ระบบหอสมุดทศนิยมของดิวอี้ วิชาห้องสมุด.


ระบบห้องสมุด.avi

ระบบห้องสมุด.avi - 1. สร้างข่าวสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดได้เอง 2. มีระบบเวปบอร์ดสำหรับ ถาม ตอบ ปัญหา ระหว่างผู้ใช้ห้องสมุดกับเจ้าหน้าที่ 3. มีระบบค้นหา และจองหนังสือล่วงหน้า 4. ...


ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv

ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv - การนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงงาน "การจัดทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที 5" ...


บทร้อยกรอง

บทร้อยกรอง - การอ่านทำนองสเนาะกาพยานีย์11.


2.การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

2.การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ - ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บทรัพยากร (ภาคต่อ) วิชาห้องสมุด.


ร้อยเสียงพี่สู่เสียงน้อง2

ร้อยเสียงพี่สู่เสียงน้อง2 - อ่านทำนองสเนาะ.


พรีเซน เรื่อง ความหมายของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

พรีเซน เรื่อง ความหมายของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ - จัดทำโดย นาย ทรงสิทธิ์ สีรินทร์ รหัส 54116940113 ตอนเรียน B1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.


pa 033

pa 033


โบราณใต้สู่จอสารคดี

โบราณใต้สู่จอสารคดี - เป็นโครงงานถ่ายทำที่พิพิธพัณฑ์ทักษิณคดีศึกษา เป็นการถ่ายทำเกี่ยวกับสารคดีโบราณภาคใต้ อยากให้ช่วยติดตาม และขอคำแนะนำด้วยค่ะ.


อนาคตสื่อสิ่งพิมพ์

อนาคตสื่อสิ่งพิมพ์ - ตรงประเด็นข่าวค่ำ สัมภาษณ์ เทพชัย หย่อง บรรณาธิการเครือเนชั่น : อนาคตสื่อสิ่งพิมพ์ ออกอากาศ 3 มิ.ย.56.


More หมวดหมู่หนังสือ

Sites (click here to hide/see results)

More หมวดหมู่หนังสือ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต