หมวดหมู่หนังสือ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

lamp musuem thailand05

lamp musuem thailand05

lamp musuem thailand14

lamp musuem thailand14

lamp musuem thailand06

lamp musuem thailand06

lamp musuem thailand08

lamp musuem thailand08

lamp musuem thailand11

lamp musuem thailand11

lamp musuem thailand13

lamp musuem thailand13

lamp musuem thailand07

lamp musuem thailand07

lamp musuem thailand10

lamp musuem thailand10

More หมวดหมู่หนังสือ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มหัศจรรย์หมวดหมู่หนังสือ

มหัศจรรย์หมวดหมู่หนังสือ - เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่หนังสือ.


E-Bookระบบทศนิยมดิวอี้

E-Bookระบบทศนิยมดิวอี้ - E-Book เรื่องระบบทศนิยมดิวอี้และการจัดชั้นหนังสือ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ...


แนะนำสำนักหอสมุด

แนะนำสำนักหอสมุด - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการจัดผังองค์กรตามระบบมาตร...


หุ่นยนต์บรรณารักษ์ห้องสมุด( สมบูรณ์ )

หุ่นยนต์บรรณารักษ์ห้องสมุด( สมบูรณ์ ) - หุ่นยนต์นี้สามารถทำหน้าที่แทนยุวบรรณารักษ์ ลักษณะเหมือนหุ่นยนต์ทั่...


การหาเลขหมู่หนังสือ

การหาเลขหมู่หนังสือ - via YouTube Capture.


โครงการห้องสมุดวัดไทย Los Angeles

โครงการห้องสมุดวัดไทย Los Angeles - โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดวัดไทย Los Angeles เป็นโครงการที่วัดไทย Los...


10. ๑๗-๑๘ ก.ค.๕๖: ศึกษาดูงานเเละสำรวจเอกสารประวัติศาสตร์ เส้นทาง สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช

10. ๑๗-๑๘ ก.ค.๕๖: ศึกษาดูงานเเละสำรวจเอกสารประวัติศาสตร์ เส้นทาง สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช - (๑๗ ก.ค. ๕๖) หอจดหมายเหตุเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา ร่วมกับหอสมุดเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา ศึกษาดูงานการให้บริการห้องสมุดด้วยระบบสารสนเทศ สำนักห...


แนะนำสำนักหอสมุด มหานคร v2

แนะนำสำนักหอสมุด มหานคร v2 - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการจัดผังองค์กรตามระบบมาตร...


บ๋อม(ห้องสมุด)แนะนำหมวดหนังสือ.3GP

บ๋อม(ห้องสมุด)แนะนำหมวดหนังสือ.3GP - มันรั่วค่ะ555.


การจัดระบบหนังสือ

การจัดระบบหนังสือ - การจัดระบบหนังสือ ห้องสมุด โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ...


แนะนำการสืบค้นหนังสือในหอสมุด

แนะนำการสืบค้นหนังสือในหอสมุด - แนะนำการสืบค้นหนังสือในหอสมุด.


3.ระบบหอสมุดทศนิยมของดิวอี้

3.ระบบหอสมุดทศนิยมของดิวอี้ - ระบบหอสมุดทศนิยมของดิวอี้ วิชาห้องสมุด.


ระบบห้องสมุด.avi

ระบบห้องสมุด.avi - 1. สร้างข่าวสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดได้เอง 2. มีระบบเวปบอร์ดสำหรับ ถาม...


ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv

ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv - การนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงงาน "การจ...


บทร้อยกรอง

บทร้อยกรอง - การอ่านทำนองสเนาะกาพยานีย์11.


ร้อยเสียงพี่สู่เสียงน้อง2

ร้อยเสียงพี่สู่เสียงน้อง2 - อ่านทำนองสเนาะ.


พรีเซน เรื่อง ความหมายของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

พรีเซน เรื่อง ความหมายของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ - จัดทำโดย นาย ทรงสิทธิ์ สีรินทร์ รหัส 54116940113 ตอนเรียน B1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.


pa 033

pa 033


โบราณใต้สู่จอสารคดี

โบราณใต้สู่จอสารคดี - เป็นโครงงานถ่ายทำที่พิพิธพัณฑ์ทักษิณคดีศึกษา เป็นการถ่ายทำเกี่ยวกั...


น้ำพุร้อนโป่งเดือด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำพุร้อนโป่งเดือด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - โป่งเดือด อยู่ในเขตบ้านแม่แสะ อำเภอ แม่แตง เป็น น้ำพุร้อน ประเภทที่ทา...


More หมวดหมู่หนังสือ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)