หลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคล

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางลงใต้ แล้วอยากเข้าวัดแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทำบุญระหว่างทาง .. ขอแนะนำวัดห้วยมงคล หรือวัดห้วยคต ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ภายในวัดจะมีองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐาน ซึ่งทั้งชาวไทยและชาว

สำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางลงใต้ แล้วอยากเข้าวัดแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทำบุญระหว่างทาง .. ขอแนะนำวัดห้วยมงคล หรือวัดห้วยคต ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายในวัดจะมีองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐาน ซึ่งทั้งชาวไทยและชาว

สำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางลงใต้ แล้วอยากเข้าวัดแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทำบุญระหว่างทาง .. แอดมินแนะนำให้แวะวัดห้วยมงคลหรือวัดห้วยคต ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยในวัดจะมีองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่  หลวงพ่อทว

สำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางลงใต้ แล้วอยากเข้าวัดแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทำบุญระหว่างทาง .. แอดมินแนะนำให้แวะวัดห้วยมงคลหรือวัดห้วยคต ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยในวัดจะมีองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่ หลวงพ่อทว

หลวงพ่อทวด @ วัดห้วยมงคล

หลวงพ่อทวด @ วัดห้วยมงคล

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

วัดห้วยมงคล

วัดห้วยมงคล

200115_6D-68BW

200115_6D-68BW

More หลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคล

Posts You may Like

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด