หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก.


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)


THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ

THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ


[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - [Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)


FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ธรรมาภิบาล กฟผ. - หลักคุณธรรม

FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ธรรมาภิบาล กฟผ. - หลักคุณธรรม - Motion Graphic ชุด FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 ตอน หลักคุณธรรม ผลิตโดย กองผลิตสื่อประชาสัมพัน...


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)


หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล

หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล


10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต

10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต


วีดีทัศน์เรื่อง "กลุ่มย่อยที่ 4 ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย"

วีดีทัศน์เรื่อง "กลุ่มย่อยที่ 4 ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย" - ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย วิทยากร: นายสีมา สีมานันท์ กรรมการข้า...


พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]

พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]


รายการธรรมพาที โดยกรมราชทัณฑ์ ตอน ธรรมาภิบาลกับงานราชทััณฑ์

รายการธรรมพาที โดยกรมราชทัณฑ์ ตอน ธรรมาภิบาลกับงานราชทััณฑ์


ธรรมาภิวัตน์ บรรยายธรรม "การฆ่าความโกรธ ตอนที่ 2"  ช่วงที่1 17/10/2015

ธรรมาภิวัตน์ บรรยายธรรม "การฆ่าความโกรธ ตอนที่ 2" ช่วงที่1 17/10/2015 - ธรรมาภิวัตน์ บรรยายธรรม "การฆ่าความโกรธ ตอนที่ 2" ช่วงที่1 17/10/2015 โดยหลวงพ่...


Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557

Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557 - เมื่อคืนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...


Ch.7 : รายงานพิเศษ : เส้นทางสู่การปฏิรูป ตอน 10 14/8/2557

Ch.7 : รายงานพิเศษ : เส้นทางสู่การปฏิรูป ตอน 10 14/8/2557


รมว.สธ.เดินหน้า 10 นโยบายเร่งรัด

รมว.สธ.เดินหน้า 10 นโยบายเร่งรัด - ศาตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข...


สุนทรพจน์พระองค์ภา ฉบับเต็ม ณ UN 24 Sep 2012

สุนทรพจน์พระองค์ภา ฉบับเต็ม ณ UN 24 Sep 2012 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงแสดงสุนทรพจน์ในการประชุมส...


เรื่องเล่าเช้านี้ เจ้าของโครงการส่งหนังสือแสดงความเสียใจ ยันแก้ปัญหาบ้านหรู 40 ล้านเต็มที่

เรื่องเล่าเช้านี้ เจ้าของโครงการส่งหนังสือแสดงความเสียใจ ยันแก้ปัญหาบ้านหรู 40 ล้านเต็มที่ - บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งหนังสือชี้แจงข่าวกรณีการ...


มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv


รางวัลชนะเลิศ โตไปไม่โกง Honest

รางวัลชนะเลิศ โตไปไม่โกง Honest - เด็กเก่ง กลุ่ม WE เด็กเก่งชั้น 4 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาแอนิเมชัน มหาวิทยา...


10 ครูที่ไม่มีในโรงเรียนสุจริต

10 ครูที่ไม่มีในโรงเรียนสุจริต - ขอความร่วมมือ และปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิ...


More หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด