หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ

THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก.


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 4  ประสิทธิผล (Effectiveness)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 4 ประสิทธิผล (Effectiveness) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 4 ประสิทธิผล (Effectiveness)


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 2 ฉันทามติ (Consensus oriented)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 2 ฉันทามติ (Consensus oriented) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 2 ฉันทามติ (Consensus oriented)


มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv - โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ยุท...


หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล


10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต

10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต - ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายธานินทร์...


มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลชีวิต 38 ประการ - เพลง มงคลชีวิต 38 ประการ คำร้อง ปัจจสิขะ ทำนอง/เรียบเรียง ปัจจสิขะ ขับร้...


ธรรมาภิบาลร่วมทุกข์ร่วมสุข EP.1

ธรรมาภิบาลร่วมทุกข์ร่วมสุข EP.1


ธรรมาภิบาล 1

ธรรมาภิบาล 1 - 08 good governance 1ธรรมาภิบาล 1.


100 ปีแห่งความภูมิใจ SCG ร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนสู่สังคม

100 ปีแห่งความภูมิใจ SCG ร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนสู่สังคม - เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมาตลอด 100...


พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]

พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD] - คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ซึ่ง USAID ให้งบสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบธรรมาภิบาล "บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน" โดยจัดนำร่อง 33 ชุมชน ใน 3 จั...


Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557

Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557 - เมื่อคืนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารบก กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”เป็นครั้งแรกหลังจากสภานิติบัญญั...


10 ครูที่ไม่มีในโรงเรียนสุจริต

10 ครูที่ไม่มีในโรงเรียนสุจริต - ขอความร่วมมือ และปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิ...


พิธีมอบรางวัล ประกวดเรียงความค่านิยม 12 ประการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 20มีค58

พิธีมอบรางวัล ประกวดเรียงความค่านิยม 12 ประการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 20มีค58


ทำไมธุรกิจจึงต้องมีจริยธรรม

ทำไมธุรกิจจึงต้องมีจริยธรรม - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาในรายวิชาจริยธรมมทางธุรกิจและธรรมา...


เพลงโรงเรียนสุจริต

เพลงโรงเรียนสุจริต - เพลงโรงเรียนสุจริต ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร...


AEC Club : Part 3

AEC Club : Part 3 - 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community -- APSC) มีวัตถุป...


สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ - สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ"สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ" จะเป็นองค์กรที่เกิดขึ้...


More หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด