หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก.


"แก๊งค์โหด" มาโปรดสัตว์ : หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

"แก๊งค์โหด" มาโปรดสัตว์ : หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ - เผยแพร่เมื่อ 8 เม.ย. 2016 หนังสั้นหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ เรื่อง แก๊งค์โ...


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)


PEA DNA หลักพื้นฐานของธรรมาภิบาล

PEA DNA หลักพื้นฐานของธรรมาภิบาล - รายการ PEA DNA เรื่อง "ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี" ตอน "หลักพื้นฐ...


FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ธรรมาภิบาล กฟผ. - หลักคุณธรรม

FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ธรรมาภิบาล กฟผ. - หลักคุณธรรม - Motion Graphic ชุด FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 ตอน หลักคุณธรรม ผลิตโดย กองผลิตสื่อประชาสัมพัน...


THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ

THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ


[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - [Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมประกาศเจตจำนงสุจริตฯ 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมประกาศเจตจำนงสุจริตฯ 2560 - วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดกา...


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)


กลุ่มที่ 10 การบริหารด้วยหลักคุณธรรม

กลุ่มที่ 10 การบริหารด้วยหลักคุณธรรม - สื่อการเรียนการสอนประกอบ รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น สาขา รัฐศ...


ตลท. ยึดหลักธรรมาภิบาล สืบสานปณิธาน “ในหลวง”

ตลท. ยึดหลักธรรมาภิบาล สืบสานปณิธาน “ในหลวง” - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...


[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - [Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)


10 ตามรอยพระยุคลบาท หลักสิบประการ ตอนที่ 7

10 ตามรอยพระยุคลบาท หลักสิบประการ ตอนที่ 7 - หากเปิดฟังไม่ได้ ติดตามฟังและโหลดเสียงอ่านทุกเรื่องโดยโจโฉได้ทั้งห...


ภาพยนตร์สั้น เรื่องผลประโยชน์

ภาพยนตร์สั้น เรื่องผลประโยชน์ - ภาพยนตร์สั้น เรื่องผลประโยชน์ โครงการรณรงค์บัณฑิตไทยไม่โกง หัวข้อธร...


หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล

หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล


ธรรมาภิบาล : สุเทพ เทือกสุบรรณ VS จตุพร พรหมพันธุ์

ธรรมาภิบาล : สุเทพ เทือกสุบรรณ VS จตุพร พรหมพันธุ์ - ธรรมาภิบาล : สุเทพ เทือกสุบรรณ VS จตุพร พรหมพันธุ์.


10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต

10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต - ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายธานินทร์...


พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]

พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD] - คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ซึ่ง USAID ให้งบสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพั...


Ch.7 : รายงานพิเศษ : เส้นทางสู่การปฏิรูป ตอน 10 14/8/2557

Ch.7 : รายงานพิเศษ : เส้นทางสู่การปฏิรูป ตอน 10 14/8/2557 - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสง...


FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ค่านิยมองค์การ กฟผ. - C Commitment to Continuous Improvement and Teamwork

FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ค่านิยมองค์การ กฟผ. - C Commitment to Continuous Improvement and Teamwork - Motion Graphic ชุด FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 ตอน C Commitment to Continuous Improvement and Teamwork ผลิตโดย กองผลิตสื่อประชา...


More หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Google+ (click here to hide/see results)