หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก.


PEA DNA หลักพื้นฐานของธรรมาภิบาล

PEA DNA หลักพื้นฐานของธรรมาภิบาล - รายการ PEA DNA เรื่อง "ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี" ตอน "หลักพื้นฐ...


THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ

THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ


[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - [Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)


หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล

หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล


10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต

10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต


[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)


4  ธรรมาภิบาล หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง

4 ธรรมาภิบาล หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง


รางวัลชนะเลิศ โตไปไม่โกง Honest

รางวัลชนะเลิศ โตไปไม่โกง Honest - เด็กเก่ง กลุ่ม WE เด็กเก่งชั้น 4 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาแอนิเมชัน มหาวิทยา...


พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]

พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]


รายการธรรมพาที โดยกรมราชทัณฑ์ ตอน ธรรมาภิบาลกับงานราชทััณฑ์

รายการธรรมพาที โดยกรมราชทัณฑ์ ตอน ธรรมาภิบาลกับงานราชทััณฑ์


ธรรมาภิวัตน์ บรรยายธรรม "การฆ่าความโกรธ ตอนที่ 2"  ช่วงที่1 17/10/2015

ธรรมาภิวัตน์ บรรยายธรรม "การฆ่าความโกรธ ตอนที่ 2" ช่วงที่1 17/10/2015 - ธรรมาภิวัตน์ บรรยายธรรม "การฆ่าความโกรธ ตอนที่ 2" ช่วงที่1 17/10/2015 โดยหลวงพ่...


พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ

พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ - พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ โดยท่านอาจารย์ฝั่น.


มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv


10 ประการความสำเร็จของคนระดับโลก : 160508 Top ten Rules For Success

10 ประการความสำเร็จของคนระดับโลก : 160508 Top ten Rules For Success - สกัดสุดยอดเทคนิคของฉากหลังแห่งความสำเร็จของบุคคลระดับโลก อาทิ Steve Jobs,...


FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ค่านิยมองค์การ กฟผ. - C Commitment to Continuous Improvement and Teamwork

FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ค่านิยมองค์การ กฟผ. - C Commitment to Continuous Improvement and Teamwork - Motion Graphic ชุด FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 ตอน C Commitment to Continuous Improvement and Teamwork ผลิตโดย กองผลิตสื่อประชา...


Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557

Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557


Ch.7 : รายงานพิเศษ : เส้นทางสู่การปฏิรูป ตอน 10 14/8/2557

Ch.7 : รายงานพิเศษ : เส้นทางสู่การปฏิรูป ตอน 10 14/8/2557


More หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Google+ (click here to hide/see results)