หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก.


THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ

THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)


PEA DNA หลักพื้นฐานของธรรมาภิบาล

PEA DNA หลักพื้นฐานของธรรมาภิบาล - รายการ PEA DNA เรื่อง "ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี" ตอน "หลักพื้นฐ...


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 2 ฉันทามติ (Consensus oriented)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 2 ฉันทามติ (Consensus oriented) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 2 ฉันทามติ (Consensus oriented)


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)


มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv


มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลชีวิต 38 ประการ - วิชา ภาษาไทย (ท31102) จัดทำโดย น.ส.ทิวากร มอญทอง เลขที่ 9 น.ส.ทุติยาภรณ์...


10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต

10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต - ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายธานินทร์...


หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล

หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล


มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลชีวิต 38 ประการ - เพลง มงคลชีวิต 38 ประการ คำร้อง ปัจจสิขะ ทำนอง/เรียบเรียง ปัจจสิขะ ขับร้...


พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]

พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]


สหกรณ์การเกษตรพระพรหม  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด - สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติสหกรณ์ สหกร...


Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557

Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557 - เมื่อคืนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...


10 ครูที่ไม่มีในโรงเรียนสุจริต

10 ครูที่ไม่มีในโรงเรียนสุจริต - ขอความร่วมมือ และปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิ...


กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม

กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม - กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ คลิปวิดีโอนี้เป็นส่ว...


ทำไมธุรกิจจึงต้องมีจริยธรรม

ทำไมธุรกิจจึงต้องมีจริยธรรม - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาในรายวิชาจริยธรมมทางธุรกิจและธรรมา...


บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ดำเนินงานด้านการบริห...


รางวัลชนะเลิศ โตไปไม่โกง Honest

รางวัลชนะเลิศ โตไปไม่โกง Honest - เด็กเก่ง กลุ่ม WE เด็กเก่งชั้น 4 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาแอนิเมชัน มหาวิทยา...


น.ส.กานต์ธิดา ประทุมแก้ว 12520007

น.ส.กานต์ธิดา ประทุมแก้ว 12520007


More หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)