หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก.


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency) - หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 10 ความโปร่งใส (Transparency)


THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ

THAITOPIC KT5503หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ


[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

[Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) - [Infographic] NIDA : หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)


FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ธรรมาภิบาล กฟผ. - หลักคุณธรรม

FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 - ธรรมาภิบาล กฟผ. - หลักคุณธรรม - Motion Graphic ชุด FIRMC5 ธรรมาภิบาล6 ตอน หลักคุณธรรม ผลิตโดย กองผลิตสื่อประชาสัมพัน...


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักที่ 6 ความเสมอภาค (Equity)


หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล

หลักธรรมาภิบาล Video by พระเทพญาณมงคล


วีดีทัศน์เรื่อง "กลุ่มย่อยที่ 4 ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย"

วีดีทัศน์เรื่อง "กลุ่มย่อยที่ 4 ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย" - ธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย วิทยากร: นายสีมา สีมานันท์ กรรมการข้า...


10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต

10 ต.ค. 57 ผวจ ลำปาง นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปปฏิบัต - ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายธานินทร์...


พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]

พลเมืองฟันเฟืองธรรมาภิบาล [HD]


รายการธรรมพาที โดยกรมราชทัณฑ์ ตอน ธรรมาภิบาลกับงานราชทััณฑ์

รายการธรรมพาที โดยกรมราชทัณฑ์ ตอน ธรรมาภิบาลกับงานราชทััณฑ์


ธรรมาภิวัตน์ บรรยายธรรม "การฆ่าความโกรธ ตอนที่ 2"  ช่วงที่1 17/10/2015

ธรรมาภิวัตน์ บรรยายธรรม "การฆ่าความโกรธ ตอนที่ 2" ช่วงที่1 17/10/2015 - ธรรมาภิวัตน์ บรรยายธรรม "การฆ่าความโกรธ ตอนที่ 2" ช่วงที่1 17/10/2015 โดยหลวงพ่...


Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557

Now 26 : "ประยุทธ์" ยึดธรรมาภิบาลบริหารประเทศ 23/8/2557 - เมื่อคืนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...


Ch.7 : รายงานพิเศษ : เส้นทางสู่การปฏิรูป ตอน 10 14/8/2557

Ch.7 : รายงานพิเศษ : เส้นทางสู่การปฏิรูป ตอน 10 14/8/2557


รมว.สธ.เดินหน้า 10 นโยบายเร่งรัด

รมว.สธ.เดินหน้า 10 นโยบายเร่งรัด - ศาตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข...


มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ.wmv


10 ครูที่ไม่มีในโรงเรียนสุจริต

10 ครูที่ไม่มีในโรงเรียนสุจริต - ขอความร่วมมือ และปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิ...


พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ

พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ - พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ โดยท่านอาจารย์ฝั่น.


รางวัลชนะเลิศ โตไปไม่โกง Honest

รางวัลชนะเลิศ โตไปไม่โกง Honest - เด็กเก่ง กลุ่ม WE เด็กเก่งชั้น 4 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาแอนิเมชัน มหาวิทยา...


กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม

กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม - กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ คลิปวิดีโอนี้เป็นส่ว...


More หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด