หลักสูตรปริญญาโท

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สาระน่ารู้ หลักสูตรปริญญาโทบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า

สาระน่ารู้ หลักสูตรปริญญาโทบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ทำไมต้องเลือกหลักสูตรปริญญาโท

ปริญญาโท - เอก

ปริญญาโท - เอก ปริญญาโท - เอก

หลักสูตรปริญญาโท | IT grads - นิด้า

หลักสูตรปริญญาโท | IT grads - นิด้า หลักสูตรปริญญาโท

มหิดลเปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 2 สถาบันด้าน General ...

มหิดลเปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 2 สถาบันด้าน General ... จัดหลักสูตรปริญญาโท 2

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

ร่วมโหวตหลักสูตรปริญญาโทยอดนิยมเพื่อมาล้วงลึกกันในงาน Inter ...

ร่วมโหวตหลักสูตรปริญญาโทยอดนิยมเพื่อมาล้วงลึกกันในงาน Inter ... หลักสูตรปริญญาโทสายวิทย์

หลักสูตรปริญญาโทภาษาจีน @ Biology Webboard

หลักสูตรปริญญาโทภาษาจีน @ Biology Webboard หลักสูตรปริญญาโทภาษาจีน

05.03.2557 หลักสูตรปริญญาโท นวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม ...

05.03.2557 หลักสูตรปริญญาโท นวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม ... หลักสูตรปริญญาโท

More หลักสูตรปริญญาโท

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มาเรียนหลักสูตรปริญญาโทด้วยกันนะคะ

มาเรียนหลักสูตรปริญญาโทด้วยกันนะคะ - http://it-grads.nida.ac.th/2014/09/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8% ...


สารภาพความในใจทีมีต่อหลักสูตรปริญญาโท

สารภาพความในใจทีมีต่อหลักสูตรปริญญาโท


ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท (TH)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท (TH) - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร : เน้นวิธีการเรียนรู้แบบสหวิชาการและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู...


PR MDSA : ประชาสัมพันธ์ปริญญาโทการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.

PR MDSA : ประชาสัมพันธ์ปริญญาโทการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. - Spot โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโทสาขาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 1.เรียนภาคค่ำ...


เตรียมบรรจุ 'โขน' ในหลักสูตรปริญญาโท

เตรียมบรรจุ 'โขน' ในหลักสูตรปริญญาโท - Morning News ช่วง Zoom in : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เตรียมบรรจุ "โขนในราชสำนัก" ในหลักสูตรปริญญาโท "NOW26" 30-5-57 --------------------------------------------...


หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกรณ์ แน่นหนา ...


แนะนำหลักสูตร ตรีควบโท ชีวเคมี ม.นเรศวร

แนะนำหลักสูตร ตรีควบโท ชีวเคมี ม.นเรศวร - หลักสูตร "ตรีควบโท" หลักสูตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) หลักสูตร ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศา...


หลักสูตรป.โท รปม ม.ราชภัฏเทพสตรี

หลักสูตรป.โท รปม ม.ราชภัฏเทพสตรี - หลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยค่าเล่าเรียน 85000 บาท แบ่งจ่ายได้ 4 ภาคเรียน ภาคเรียนหล่ะ 22000 ผ่านการรับรองหลักสูตร จาก สกอ....


สัมภาษณ์คณบดี /ผอ.หลักสูตร ป.โท นิเทศฯ  ธุรกิจบัณฑิตย์

สัมภาษณ์คณบดี /ผอ.หลักสูตร ป.โท นิเทศฯ ธุรกิจบัณฑิตย์ - สัมภาษณ์ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ รศ.ดร.พีระ จิระโสภณ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) สัมภาษณ์...


หลักสูตร ป.โท การศึกษาพิเศษ ม.เกษตร

หลักสูตร ป.โท การศึกษาพิเศษ ม.เกษตร - Presentation แนะนำหลักสูตร ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


ปริญญาโทกายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น.mp4

ปริญญาโทกายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น.mp4 - หลักสูตรปริญญาโทกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Master degree in Physical Therapy, Khon Kaen University) กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ...


หลักสูตร วิศวกรรมป้องกันประเทศ

หลักสูตร วิศวกรรมป้องกันประเทศ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) หลักสูตรวิศวป้องกันประเทศ ออกอากาศ ทางช่อง ไทยพีบีเอส (TPBS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.


หลักสูตรนิด้า

หลักสูตรนิด้า - นิด้า หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก NIDA.


เจาะใจ : ดร.แสงสุข | หลักสูตร...ปั้นนักธุรกิจ [29 ม.ค. 58] (2/4) Full HD

เจาะใจ : ดร.แสงสุข | หลักสูตร...ปั้นนักธุรกิจ [29 ม.ค. 58] (2/4) Full HD - เปิดแนวคิดหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เรียนก่อนจ่ายทีหลัง รับประกันกำไรเดือนละ 2 แสน ของ เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล เจ้าของผลิตภัณฑ์ SmoothE และ Dent...


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื่อบันเทิง) ช่วงสนทนากับผู้บริหารมืออาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื่อบันเทิง) ช่วงสนทนากับผู้บริหารมืออาชีพ - สถาบันกันตนาจัดงาน "แนะนำโครงการจัดเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่" หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง" ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ช่วงสน...


เจาะใจ : ดร.แสงสุข | หลักสูตร...ปั้นนักธุรกิจ [29 ม.ค. 58] (1/4) Full HD

เจาะใจ : ดร.แสงสุข | หลักสูตร...ปั้นนักธุรกิจ [29 ม.ค. 58] (1/4) Full HD - เปิดแนวคิดหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เรียนก่อนจ่ายทีหลัง รับประกันกำไรเดือนละ 2 แสน ของ เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล เจ้าของผลิตภัณฑ์ SmoothE และ Dent...


หลักสูตร MME โดย BUSEM และ Babson College

หลักสูตร MME โดย BUSEM และ Babson College - Master of Management in Entrepreneurship (MME) หลักสูตรการศึกษาเดียวแห่งเอเซีย ที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง BUSEM และ Babson College ...


แนะนำหลักสูตร อนามัยครอบครัว

แนะนำหลักสูตร อนามัยครอบครัว - วิดีทัศนแนะนำหลักสูตร ปริญญาโท อนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล.


เจาะใจ : ดร.แสงสุข | หลักสูตร...ปั้นนักธุรกิจ [29 ม.ค. 58] (3/4) Full HD

เจาะใจ : ดร.แสงสุข | หลักสูตร...ปั้นนักธุรกิจ [29 ม.ค. 58] (3/4) Full HD - เปิดแนวคิดหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เรียนก่อนจ่ายทีหลัง รับประกันกำไรเดือนละ 2 แสน ของ เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล เจ้าของผลิตภัณฑ์ SmoothE และ Dent...


#AntiBullyingTH - DESIGN YOUR OWN DESTINY

#AntiBullyingTH - DESIGN YOUR OWN DESTINY - วีดีโอนี้เป็นงานทดลองกำกับ ภายใต้แนวคิด Campaign Anti-bullying in Thailand - " #antibullyingTH - DESIGN YOUR OWN DESTINY" สำหรับวิชา Integrated Marketing ...


More หลักสูตรปริญญาโท

Sites (click here to hide/see results)

More หลักสูตรปริญญาโท ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด