หัวโขนยักษ์ ลิง

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

โขน/ Khon ( Thai classical dance drama )

โขน/ Khon ( Thai classical dance drama )

หัวโขน

หัวโขน

More หัวโขนยักษ์ ลิง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน วิจิตรศิลป์แห่งหัวโขน การแต่งหน้า

สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน วิจิตรศิลป์แห่งหัวโขน การแต่งหน้า - สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอนที่ 4 วิจิตรศิลป์แห่งหัวโขน การแต่ง...


ประวัติศีรษะโขนลิง

ประวัติศีรษะโขนลิง


Thai Mask applied 02 "The Giant & Monkey" ,This how to. - พื้นฐานลายไทย,ลายไทย

Thai Mask applied 02 "The Giant & Monkey" ,This how to. - พื้นฐานลายไทย,ลายไทย - Thai Mask applied 02 "The Giant & Monkey" ,This how to Thaiart. - พื้นฐานลายไทย,ลายไทย Putting delicate art mask applied as a mask. The exotic and valuable...


เพลงโขน 5 ประเภทโดย ผศ.สมภพ เพ็ญจันทร์ วนศ.เชียงใหม่  (ขับร้องโดย PJ วนศ.เชียงใหม่)

เพลงโขน 5 ประเภทโดย ผศ.สมภพ เพ็ญจันทร์ วนศ.เชียงใหม่ (ขับร้องโดย PJ วนศ.เชียงใหม่) - โขน โขน โขน นาฏศิลป์โขน เกิดขึ้นสมัยอยุธยา ประเภทของโขนมีห้า จะบอกน้...


Best of Graphic Design 2014 นัท ชนกนันท์ นิยมทรัพย์

Best of Graphic Design 2014 นัท ชนกนันท์ นิยมทรัพย์ - Best of Graphic Design 2014 นัท ชนกนันท์ นิยมทรัพย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสต...


หัวโขน จ.อ่างทอง : ครูสำเนียง ผดุงศิลป์

หัวโขน จ.อ่างทอง : ครูสำเนียง ผดุงศิลป์ - Description.


การฝึกโขน ตัวยักษ์

การฝึกโขน ตัวยักษ์ - การเรียนรู้นอกสถานที่ วิชาไทยศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร...


การฝึกโขน ตัวลิง

การฝึกโขน ตัวลิง - การเรียนรู้นอกสถานที่ วิชาไทยศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร...


ตระนิมิตลิง

ตระนิมิตลิง - ตระนิมิตลิง ถ่ายสารคดีโขนลิง ควบคุมการถ่ายโดย อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่น...


สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน พัสตราภรณ์

สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน พัสตราภรณ์ - สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอนที่ 3 พัสตราภรณ์ มูลนิธิส่งเสริมศิล...


การนุ่งผ้าแบบก้นแบน ยักษ์

การนุ่งผ้าแบบก้นแบน ยักษ์


สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน วิศวะ ศิลปะประยุกต์

สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน วิศวะ ศิลปะประยุกต์ - สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอนที่ 6 วิศวะ ศิลปะประยุกต์ มูลนิธิส่...


การนุ่งผ้าแบบก้นแป้น (ลิง)

การนุ่งผ้าแบบก้นแป้น (ลิง) - การนุ่งผ้าแบบก้นแป้น (ลิง)


สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน อลังการศิลปกรรมฉาก

สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน อลังการศิลปกรรมฉาก - สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอนที่ 5 อลังการศิลปกรรมฉาก มูลนิธิส่ง...


สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน โขน ศิลปะคู่แผ่นดิน

สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน โขน ศิลปะคู่แผ่นดิน - สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอนที่ 1 โขน ศิลปะคู่แผ่นดิน มูลนิธิส่...


สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน นาฏดุริยางคศิลป์

สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอน นาฏดุริยางคศิลป์ - สารคดีเบื้องหลังการจัดสร้างโขน ตอนที่ 2 นาฏดุริยางคศิลป์ มูลนิธิส่งเส...


โขนลิงซ้อมวานรพงษ์

โขนลิงซ้อมวานรพงษ์ - โขนลิงซ้อมวานรพงษ์.


โขน ชุด รามาวตาร

โขน ชุด รามาวตาร - โขนรามเกียรติ์ ชุด รามาวตาร โขน เป็นนาฏกรรมขั้นสูงของไทย มีมาแต่ครั้...


ตระนิมิต วงโยธวาทิต

ตระนิมิต วงโยธวาทิต - เพลงหน้าพาทย์ตระนิมิต สันนิฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพิจ...


งานไหว้ครูครอบเศียรปู่ฤษีตาไฟ

งานไหว้ครูครอบเศียรปู่ฤษีตาไฟ - เมื่อวันที่13เมษายน 2554 ที่ วัดโคกหิน อ.ศรีเทพ.


More หัวโขนยักษ์ ลิง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)