อานิสงส์การทําบุญยกช่อฟ้า

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า-ใบระกาฯในการบูรณปฏิสังขรณ์หลังคา ...

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า-ใบระกาฯในการบูรณปฏิสังขรณ์หลังคา ... จึงถือกันว่าการบุญยกช่อฟ้า

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า-ใบระกาฯในการบูรณปฏิสังขรณ์หลังคา ...

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า-ใบระกาฯในการบูรณปฏิสังขรณ์หลังคา ... หากท่านร่วมทำบุญต้องกาใบ

ยกช่อฟ้า : สร้าง

ยกช่อฟ้า : สร้าง ตระเตรียมยกช่อฟ้า

ยกช่อฟ้า : สร้าง

ยกช่อฟ้า : สร้าง ยกช่อฟ้า

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสนับสนุนรางวัลสลากการกุศล งาน

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสนับสนุนรางวัลสลากการกุศล งาน คลิ๊กดาวน์โหลดแผ่น

วัดดอนทอง Wat dontong: 1/1/2012 - 1/

วัดดอนทอง Wat dontong: 1/1/2012 - 1/ ถ้าได้ทำบุญยกช่อฟ้าแล้ว

ยกช่อฟ้า : สร้างบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยใจศรัทธา

ยกช่อฟ้า : สร้างบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยใจศรัทธา การได้มายกช่อฟ้า

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า-ใบระกาฯในการบูรณปฏิสังขรณ์หลังคา ...

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า-ใบระกาฯในการบูรณปฏิสังขรณ์หลังคา ... หากท่านร่วมทำบุญต้องกาใบอนุโมทนาบัตรแล้วกรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่

More อานิสงส์การทําบุญยกช่อฟ้า

Posts You may Like

Sites (click here to hide/see results)

More อานิสงส์การทําบุญยกช่อฟ้า ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต