เกณฑ์ใหม่วิทยะฐานะ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ศธ.เปลี่ยนเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของครูแบบใหม่ เริ่มใช้ 5 ก.ค.นี้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ข่าวเที่ยง

ศธ.เปลี่ยนเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะของครูแบบใหม่ เริ่มใช้ 5 ก.ค.นี้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ข่าวเที่ยง - กระะทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยะฐานะของครูแบบใหม่...


60-03-10 ปรับหลักเกณฑ์วิทยฐานะรูปแบบใหม่

60-03-10 ปรับหลักเกณฑ์วิทยฐานะรูปแบบใหม่ - ข่าวการศึกษาETV.


สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ ด้วยเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก ค ศ

สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ ด้วยเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก ค ศ - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ประชาสัมพ...


บ่ายนี้มีคำตอบ "เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ประโยชน์ต่อการศึกษา"

บ่ายนี้มีคำตอบ "เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ประโยชน์ต่อการศึกษา" - บ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ประโยชน์ต่อการศึกษา วันอังค...


แบบประเมินวิทยฐานะแบบ PA โดยกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนครูใน ก ค ศ

แบบประเมินวิทยฐานะแบบ PA โดยกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนครูใน ก ค ศ


ขอรับการประเมิน หรือเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3

ขอรับการประเมิน หรือเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 - VDO ขอรับการประเมิน หรือเลื่อนวิทยฐานะครูสุรีพร กะระกล โรงเรียนบ้านใหม...


นำเสนอคศ3ครูจินตนา

นำเสนอคศ3ครูจินตนา - วีดิทัศน์นำเสนอประกอบการประเมินขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ รับป...


นำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12

นำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12 - งานนำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12 นางอำพร สุเรรัมย์ ครู คศ.1 โรงเรียนจตุรา...


เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part4/7

เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part4/7 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอ...


นำเสนอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คศ3

นำเสนอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คศ3 - งานนำเสนอวิทยฐานะ คศ. 3 ด้านที่12 นางรัชดาภรณ์ ทำสวน ครูโรงเรียนจตุราษฎ...


วิทยฐานะ ว 17/2557

วิทยฐานะ ว 17/2557 - 5 มิ.ย.57 นางศิริพร กิจเกื้อกูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปร...


เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part1/7

เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part1/7 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอ...


เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part7/7

เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part7/7 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอ...


ชีพจรข่าว วันที่ 20 เมษายน 2560 ข่าวค่ำNBT #NBT2HD

ชีพจรข่าว วันที่ 20 เมษายน 2560 ข่าวค่ำNBT #NBT2HD - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุการปรับเกณฑ์วิทยะฐานะใหม่ ไม่กร...


นำเสนอประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ"นางกมลศรี สวัสดี"

นำเสนอประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ"นางกมลศรี สวัสดี" - นำเสนอประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษของนางกมลศรี สวัส...


แม่สอด-ตาก ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

แม่สอด-ตาก ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ - กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จัดประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...


การนำเสนอการประเมินฯด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ในการเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

การนำเสนอการประเมินฯด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ในการเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ - ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.ผอ.แสวง บุญมากาศ (ประธาน...


การทำผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ part3

การทำผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ part3 - เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ แนะนำ การทำผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ...


นำเสนอคศ2ครูภทรชนก

นำเสนอคศ2ครูภทรชนก - วีดิทัศน์นำเสนอประกอบการประเมินขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ รับป...


นำเสนอการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อ.รัชนีภรณ์  ธนะไชย

นำเสนอการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อ.รัชนีภรณ์ ธนะไชย


More เกณฑ์ใหม่วิทยะฐานะ

Google+ (click here to hide/see results)