เกณฑ์ใหม่วิทยะฐานะ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

เตรียมประเมินวิทยฐานะ - ครู

เตรียมประเมินวิทยฐานะ - ครู ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ.ออกเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว13/2556 ใหม่ ยกเลิก ว5/2554

ก.ค.ศ.ออกเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ ว13/2556 ใหม่ ยกเลิก ว5/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการให้

กคศ. ออกหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ประจำปี 2556 ...

กคศ. ออกหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ประจำปี 2556 ... หลักเกณฑ์และวิธีการให้

update2.gif

update2.gif หลักเกณฑ์ฯ ว.17-2552

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ ว13/2556 หลักเกณฑ์การทำผลงาน

หลักเกณฑ์การทำผลงานเชิงประจักษ์สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ ...

หลักเกณฑ์การทำผลงานเชิงประจักษ์สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ ... ว13/2556 หลักเกณฑ์การทำผลงาน

กางหลักเกณฑ์การเยียวยาครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กางหลักเกณฑ์การเยียวยาครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กางหลักเกณฑ์การเยียวยาครูฯ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นฯ เลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ...

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นฯ เลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ... ที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือ

More เกณฑ์ใหม่วิทยะฐานะ

Posts You may Like

Sites (click here to hide/see results)

More เกณฑ์ใหม่วิทยะฐานะ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด