เกณฑ์ใหม่วิทยะฐานะ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แบบประเมินวิทยฐานะแบบ PA โดยกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนครูใน ก ค ศ

แบบประเมินวิทยฐานะแบบ PA โดยกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนครูใน ก ค ศ


สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ ด้วยเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก ค ศ

สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ ด้วยเกณฑ์ PA โดย สำนักงาน ก ค ศ - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ประชาสัมพ...


เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part1/7

เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part1/7 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประกอ...


เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part4/7

เลื่อนวิทยะฐานะแบบใหม่ part4/7


วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 5  ตอนที่ 1

วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 5 ตอนที่ 1 - การแบ่งปันประสบการณ์ในการขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี...


การทำผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ part 1

การทำผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ part 1 - วิดีโอแนะนำ การทำผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ part 1 เลื่อนวิทยะฐาน...


นำเสนอประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ"นางกมลศรี สวัสดี"

นำเสนอประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ"นางกมลศรี สวัสดี" - นำเสนอประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษของนางกมลศรี สวัส...


การนำเสนอการประเมินฯด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ในการเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

การนำเสนอการประเมินฯด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ในการเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ - ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.ผอ.แสวง บุญมากาศ (ประธาน...


แม่สอด-ตาก ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

แม่สอด-ตาก ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ - กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จัดประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...


นำเสนอการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อ.รัชนีภรณ์  ธนะไชย

นำเสนอการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อ.รัชนีภรณ์ ธนะไชย


การประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นางสาววาสนา สาเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ

การประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นางสาววาสนา สาเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ - การประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นางสาววาสนา สาเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ...


นำเสนอ ผอ.สถานุ ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ @โคกเพ็ด(คง)

นำเสนอ ผอ.สถานุ ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ @โคกเพ็ด(คง) - นำเสนอการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 4มี.ค.59.


ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ๒๕๕๖

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ๒๕๕๖


ประมวลภาพการประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผอ.อัมพร อิสสรารักษ์

ประมวลภาพการประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผอ.อัมพร อิสสรารักษ์ - การประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ นายอัมพร อิสสรา...


การประเมินวิทยฐานะด้านที่ 3

การประเมินวิทยฐานะด้านที่ 3 - การนำเสนอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนางจุฑามาศ พลซา โรงเรียนราชประชานุเคร...


ประเมิน ผ.อ.เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (3)

ประเมิน ผ.อ.เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (3) - โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประเมิน ผ.อ.เพื่...


ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  นายมนตรี จรียานุวัฒน์

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ นายมนตรี จรียานุวัฒน์ - ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ นายมนตรี จรียานุวัฒน์.


วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ระยะที่ 27 วันที่ 13-17 สิงหาคม 2557

วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ระยะที่ 27 วันที่ 13-17 สิงหาคม 2557


วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 21 ห้อง 203 วันที่ 19-23 ก.พ. 57

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 21 ห้อง 203 วันที่ 19-23 ก.พ. 57 - ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการอบรมหลักสูตรพัฒ...


ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการครูยุภาพร

ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการครูยุภาพร


More เกณฑ์ใหม่วิทยะฐานะ

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด