เขียนตามรอยประ สระ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เขียนตามคำบอกคำที่มี ay ออกเสียง เ

เขียนตามคำบอกคำที่มี ay ออกเสียง เ - Spelling (Easy dictation (ay)MOV01C.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดค...


สระโอ ปอปลา รอเรือ สระโอ ตอเต่า ซอโซ่ สระอัว = โปรโตซัว (Official Music Video)

สระโอ ปอปลา รอเรือ สระโอ ตอเต่า ซอโซ่ สระอัว = โปรโตซัว (Official Music Video) - Music Video ตัวแรกของ ค่าย Tha Beatlounge Production กับศิลปินคนแรกของเรา Protozua Rapper จากนครสวรรค์...


Thai Alphabet Game (KengThai) - ฝึกเขียนสระและวรรณยุกต์ ตัวเลข, เกมฝึกเขียนคำ, เกมทายตัวอักษร

Thai Alphabet Game (KengThai) - ฝึกเขียนสระและวรรณยุกต์ ตัวเลข, เกมฝึกเขียนคำ, เกมทายตัวอักษร - "KengThai" (เก่งไทย) is a virtual calligraphy lesson for kids. Players will learn how to write and identify thai alphabet from the first letter "ก" to "ฮ". In each alphabet.


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ i เสียง อิ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ i เสียง อิ - Phonic and Spelling (i) MOV014 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภา...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ e เสียง เอะ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ e เสียง เอะ - Phonic and spelling (e) MOV011.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภ...


ทำตัวหนังสือโค้งตามเส้นใน illustrator

ทำตัวหนังสือโค้งตามเส้นใน illustrator - บางทีเรื่องง่ายๆ แต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องงมกันนาน เอามาแบ่งปันจ้า.


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a เสียง แอะ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a เสียง แอะ - Phonic and spelling (a) MOV00F.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ au aw เสียง ออ,

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ au aw เสียง ออ, - Phonic and spelling words (au = ออ, aw= ออ ) MOV075 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงแล...


คำที่ประสมสระอา

คำที่ประสมสระอา


อ่านคำอังกฤษlระ i และเขียนตามคำบอก

อ่านคำอังกฤษlระ i และเขียนตามคำบอก - Spelling (Easy dictation by John) (i) MOV015.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระoi เสียงอ๋อย

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระoi เสียงอ๋อย - Phonic and spelling words (oi = อ็อย,oy=ออย ) MOV056 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสีย...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ all เสียง ออล

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ all เสียง ออล - Phonic and spelling words (all = ออล ) MOV085 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและส...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ow เสียง อาว

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ow เสียง อาว - Phonic and spelling words (ow = อาว ) MOV083 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะ...


Flag of victory the Buddhist.

Flag of victory the Buddhist. - ปักธงชัย พิชิตเขาหน่อ ลดโลกร้อน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จุลสารไต...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ay เสียง เ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ay เสียง เ - Reading words (ay) MOV01D.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภาษ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a-e เสียง เ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a-e เสียง เ - Phonic and spelling words (a-e) MOV027.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกด...


เรียนอ่านภาษาไทย กับ อ สุวิทย์ Level 010 ผสมแม่ก กา สระ อา

เรียนอ่านภาษาไทย กับ อ สุวิทย์ Level 010 ผสมแม่ก กา สระ อา


ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก - 1.ค่าประจา หลกั และค่าของ เลขโดด ตามค่าประจา หลกั 2. การเขียนในรูปกระจาย.


วีธีแก้สระลอย ง่ายๆ ภายใน2นาที

วีธีแก้สระลอย ง่ายๆ ภายใน2นาที - ศูนย์รวมคลิปวีดีโอ video clip,แหล่งรวมคลิป ทุกคลิปที่คุณอยากดู ต้องที่นี่...


Nation channel : "ประจิน" ดูจุดสร้างสะพาน ไทย-เมียนม่าร์ แห่งที่ 2 25/1/2558

Nation channel : "ประจิน" ดูจุดสร้างสะพาน ไทย-เมียนม่าร์ แห่งที่ 2 25/1/2558 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดูจุดสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนม่าร์...


More เขียนตามรอยประ สระ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด