เขียนตามรอยประ สระ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การบ้าน อนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 8 ก.ค. 2558 HD

การบ้าน อนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 8 ก.ค. 2558 HD - 1.เขียนตามรอยประและหัดอ่าน (ตัวเลข 1-10) 2.โยงเส้นภาพที่เท่ากับจำนวนเลข 3.โย...


อ่านคำอังกฤษlระ i และเขียนตามคำบอก

อ่านคำอังกฤษlระ i และเขียนตามคำบอก - Spelling (Easy dictation by John) (i) MOV015.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ i เสียง อิ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ i เสียง อิ - Phonic and Spelling (i) MOV014 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภา...


เขียนตามคำบอกคำที่มี ay ออกเสียง เ

เขียนตามคำบอกคำที่มี ay ออกเสียง เ - Spelling (Easy dictation (ay)MOV01C.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดค...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ e เสียง เอะ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ e เสียง เอะ - Phonic and spelling (e) MOV011.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ au aw เสียง ออ,

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ au aw เสียง ออ, - Phonic and spelling words (au = ออ, aw= ออ ) MOV075 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงแล...


สระโอ ปอปลา รอเรือ สระโอ ตอเต่า ซอโซ่ สระอัว = โปรโตซัว (Official Music Video)

สระโอ ปอปลา รอเรือ สระโอ ตอเต่า ซอโซ่ สระอัว = โปรโตซัว (Official Music Video) - Music Video ตัวแรกของ ค่าย Tha Beatlounge Production กับศิลปินคนแรกของเรา Protozua Rapper จากนครสวรรค์...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ai เสียง เอ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ai เสียง เอ - Phonic and spelling words (ai) MOV026.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดค...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระoi เสียงอ๋อย

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระoi เสียงอ๋อย - Phonic and spelling words (oi = อ็อย,oy=ออย ) MOV056 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสีย...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a เสียง แอะ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a เสียง แอะ - Phonic and spelling (a) MOV00F.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภ...


สารคดีครบรอบ 100 ปีเรือไททานิคจม

สารคดีครบรอบ 100 ปีเรือไททานิคจม - TITANIC MYSTERY SOLVED.


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ all เสียง ออล

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ all เสียง ออล - Phonic and spelling words (all = ออล ) MOV085 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและส...


การเขียนตามคำบอกพยัญชนะภาษาอังกฤษ

การเขียนตามคำบอกพยัญชนะภาษาอังกฤษ - Phonic dictation MOV06D.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภาษ...


Flag of victory the Buddhist.

Flag of victory the Buddhist. - ปักธงชัย พิชิตเขาหน่อ ลดโลกร้อน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จุลสารไต...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ow เสียง อาว

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ow เสียง อาว - Phonic and spelling words (ow = อาว ) MOV083 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ  oo เสียง อุ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ oo เสียง อุ - Phonic and spelling words (oo เสียง อุ) MOV03D ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงแ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a-e เสียง เ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a-e เสียง เ - Phonic and spelling words (a-e) MOV027.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกด...


คำที่ประสมสระอา

คำที่ประสมสระอา


ตามรอยศาลเจ้า จังหวัดสุโขทัย 1

ตามรอยศาลเจ้า จังหวัดสุโขทัย 1 - งานประเพณีแห่เจ้าปุงเถ่ากงม่าจังหวัดสุโขทัย ปี2556 - ตามรอยศาลเจ้า จังห...


วัดปากสระ ตอนที่1

วัดปากสระ ตอนที่1 - ตระกรุดโทนเก้ายอด รุ่นแรก หลวงพ่อไสว วัดปากสระ(ศิษย์เอกหลวงพ่อดิษฐ์...


More เขียนตามรอยประ สระ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด