เขียนตามรอยประ สระ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ฝึกเขียนสระภาษาไทย | แม่และเด็ก เกมส์สำหรับเด็ก ข้อมูลเพื่อคุณ ...

ฝึกเขียนสระภาษาไทย | แม่และเด็ก เกมส์สำหรับเด็ก ข้อมูลเพื่อคุณ ... ฝึกเขียนสระภาษาไทย

-7-638.jpg?cb=1383038016

-7-638.jpg?cb=1383038016 แล้วเขียนคาตามรอยเส้นประ

-79616241259.jpg

-79616241259.jpg คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 3

PANTIP.COM : N10802944 แจกแบบฝึกหัดเขียนตามเส้นประค่ะ มีแอบถามหา ...

PANTIP.COM : N10802944 แจกแบบฝึกหัดเขียนตามเส้นประค่ะ มีแอบถามหา ... 1

คัดเขียนคล่อง ก-ฮ สระไทย ตัวอักษรราชบัณฑิตยสถาน (หนังสือ 1 เล่ม ...

คัดเขียนคล่อง ก-ฮ สระไทย ตัวอักษรราชบัณฑิตยสถาน (หนังสือ 1 เล่ม ... (เนื้อหาด้านใน)

ไทยคัลเลอร์เพจ สนับสนุนการแบ่งปัน.. - Part 3

ไทยคัลเลอร์เพจ สนับสนุนการแบ่งปัน.. - Part 3 การเขียนหนังสือได้เอง

สระแสนสุขสันต์

สระแสนสุขสันต์ สระแสนสุขสันต์ สระอะ (-ะ)

สระ อี เขียนอย่างถูกต้อง ขีดขึ้น หรือ ขีดลง ครับ (บ้านจะแตกอยู่ ...

สระ อี เขียนอย่างถูกต้อง ขีดขึ้น หรือ ขีดลง ครับ (บ้านจะแตกอยู่ ... ที่มา:

More เขียนตามรอยประ สระ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การบ้าน อนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 8 ก.ค. 2558 HD

การบ้าน อนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 8 ก.ค. 2558 HD - 1.เขียนตามรอยประและหัดอ่าน (ตัวเลข 1-10) 2.โยงเส้นภาพที่เท่ากับจำนวนเลข 3.โย...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ow เสียง โ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ow เสียง โ - Phonic and spelling words (ow = โ ) MOV087 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกด...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ i เสียง อิ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ i เสียง อิ - Phonic and Spelling (i) MOV014 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภา...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ai เสียง เอ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ai เสียง เอ - Phonic and spelling words (ai) MOV026.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดค...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ au aw เสียง ออ,

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ au aw เสียง ออ, - Phonic and spelling words (au = ออ, aw= ออ ) MOV075 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงแล...


การเขียนตามคำบอกพยัญชนะภาษาอังกฤษ

การเขียนตามคำบอกพยัญชนะภาษาอังกฤษ - Phonic dictation MOV06D.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภาษ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ e เสียง เอะ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ e เสียง เอะ - Phonic and spelling (e) MOV011.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a-e เสียง เ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a-e เสียง เ - Phonic and spelling words (a-e = เ) MOV05C ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกด...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ  ea เสียง อี

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ea เสียง อี - Phonic and spelling words (ea) MOV025.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดค...


Flag of victory the Buddhist.

Flag of victory the Buddhist. - ปักธงชัย พิชิตเขาหน่อ ลดโลกร้อน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ จุลสารไต...


เขียนตามคำบอกคำที่มี ay ออกเสียง เ

เขียนตามคำบอกคำที่มี ay ออกเสียง เ - Spelling (Easy dictation (ay)MOV01C.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดค...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a เสียง แอะ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a เสียง แอะ - Phonic and spelling (a) MOV00F.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ  oo เสียง อุ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ oo เสียง อุ - Phonic and spelling words (oo เสียง อุ) MOV03D ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงแ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ all เสียง ออล

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ all เสียง ออล - Phonic and spelling words (all = ออล ) MOV085 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและส...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ow เสียง อาว

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ow เสียง อาว - Phonic and spelling words (ow = อาว ) MOV083 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ or เสียง อร์

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ or เสียง อร์ - Phonic and spelling words (or เสียง อร์) MOV03E ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียง...


คำที่ประสมสระอา

คำที่ประสมสระอา


อ่านคำอังกฤษlระ i และเขียนตามคำบอก

อ่านคำอังกฤษlระ i และเขียนตามคำบอก - Spelling (Easy dictation by John) (i) MOV015.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ  ea เสียง เ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ea เสียง เ - Phonic and spelling words (ea = เ ) MOV050 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกด...


การทําสระว่ายน้ําขนาดเล็ก ราคาประตูไม้ประดู่

การทําสระว่ายน้ําขนาดเล็ก ราคาประตูไม้ประดู่ - รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน...


More เขียนตามรอยประ สระ

Sites (click here to hide/see results)

More เขียนตามรอยประ สระ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด