เจตคติต่อวิชาชีพครู หมายถึง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เก็งข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)

เก็งข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) - แนะแนวข้อสอบ และเก็งข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ของ สทศ.


มาตรฐานวิชาชีพครู, จรรยาบรรณ, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วินัยและการรักษาวินัย

มาตรฐานวิชาชีพครู, จรรยาบรรณ, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วินัยและการรักษาวินัย - รายละเอียดในวิดีโอ 1. มาตรฐานวิชาชีพครู 2. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 3. ใบอน...


สอนศาสตร์ : PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู : Test 3 : ด้านวิชาชีพครู1

สอนศาสตร์ : PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู : Test 3 : ด้านวิชาชีพครู1 - ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9 | ช่องความรู้ดูสนุก หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสัง...


ติว PAT ความถนัดวิชาชีพครู

ติว PAT ความถนัดวิชาชีพครู - โครงการ "ติวเอาอยู่ สู้ GAT-PAT รอบสุดท้าย" วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 ดาวน์โห...


VDO Donbosco School Part 3 of 5 [ แนะนำโรงเรียนดอนบอสโก ]

VDO Donbosco School Part 3 of 5 [ แนะนำโรงเรียนดอนบอสโก ] - "มุ่งความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทักษะ" มุ่งความรู้ หมายถึง มุ่งพัฒนานั...


ครุศาสตร์อาสา 2/56 ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ ASEAN มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ครุศาสตร์อาสา 2/56 ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ ASEAN มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - โครงการครุศาสตร์อาสา วิชาการพัฒนาทักษะบริการสังคม คณะครุศาสตร์ มหาว...


การศึกษาเจตคติที่มีต่อครูผู้สอน

การศึกษาเจตคติที่มีต่อครูผู้สอน - การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อครูผู้สอนขอ...


โตขึ้นฉันอยากเป็นครู

โตขึ้นฉันอยากเป็นครู - จุดประกายความฝันของเด็กนักเรียนที่อยากจะเป็นครูให้เป็นจริง ท่ามกลา...


จรรยาบรรณ วิชาชีพครู

จรรยาบรรณ วิชาชีพครู - อาชีพครู ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญมาก เพราะหากไม่มีครูแล้ว ใครให้ความ...


29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย "มิ่งขวัญ ราชาวดี"

29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย "มิ่งขวัญ ราชาวดี" - สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิ...


ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะอังกฤษ

ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะอังกฤษ - Consonant phonatic MOV069 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภาษา...


สส.นราฯ มอบวุฒิบัตร ร.ร.วัดราษฎร์ฯ

สส.นราฯ มอบวุฒิบัตร ร.ร.วัดราษฎร์ฯ - ภาพข่าว/ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ อำเภอรือเสาะ สส.เจะอามิง เป็นประธานมอบวุฒิบ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ   ea เสียง  อี

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ea เสียง อี - Phonic and spelling words (ea) MOV025.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดค...


ฝึกอ่านคำศัพท์ที่มี e เป็นสระในคำ

ฝึกอ่านคำศัพท์ที่มี e เป็นสระในคำ - reading words (e) MOV09B.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภาษ...


การสะกดและอ่านออกเสียง(phonicMOV06E

การสะกดและอ่านออกเสียง(phonicMOV06E - Phonic dictation MOV06E ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภาษาอ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ  oo เสียง อู

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ oo เสียง อู - Phonic and spelling words (oo เสียง อู) MOV03C ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงแ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ  ai เสียง  เอ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ai เสียง เอ - Phonic and spelling words (ai) MOV026.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดค...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ  o-e เสียง โ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ o-e เสียง โ - Phonic and spelling words (o-e = โ) MOV061 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกด...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a เสียง  แอะ

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ a เสียง แอะ - Phonic and spelling (a) MOV00F.MOD ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะกดคำภ...


ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ  ow เสียง อาว

ฝึกอ่านคำอังกฤษที่มีสระ ow เสียง อาว - Phonic and spelling words (ow = อาว ) MOV083 ครูวิภาวดี ได้ทำสื่อpowerpoint ประกอบการสอนออกเสียงและสะ...


More เจตคติต่อวิชาชีพครู หมายถึง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด