เทศน์แหล่อีสาน mp3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เทศน์แหล่เรื่องลีลาวดี ต้นฉบับคณะวาทะธรรมเสียงทอง

เทศน์แหล่เรื่องลีลาวดี ต้นฉบับคณะวาทะธรรมเสียงทอง


เทศน์แหล่อีสาน  นางนกกระยางขาว

เทศน์แหล่อีสาน นางนกกระยางขาว - สำนักเทศน์เพชรเสียงธรรม เทศน์แหล่อีสาน เรื่องนางนกกระยางขาว นำโดย....


เทศน์แหล่อีสาน เรื่อง ลูกเนรคุณ 1

เทศน์แหล่อีสาน เรื่อง ลูกเนรคุณ 1 - สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดย พระอาจารย์บุญมี ชยเสโน พระอาจารย์ทอง...


เทศน์แหล่อีสาน ทานกัณฑ์ 3 mp3

เทศน์แหล่อีสาน ทานกัณฑ์ 3 mp3


เทศน์แหล่อีสาน เรื่องลีลาวดี ตอน 3

เทศน์แหล่อีสาน เรื่องลีลาวดี ตอน 3 - สำนักเทศน์ดาวดึงเสียงธรรม โดยพระอาจารย์สุริยา เสียงธรรม.


เทศน์แหล่อีสาน วิญญาณแม่

เทศน์แหล่อีสาน วิญญาณแม่ - ตายไปขอกินข้าวแจก เทศน์แหล่อีสาน วิญญาณแม่ เสียงดีคัก สะออนคักเสียงแ...


แหล่อีสาน.ไพเราะมาก

แหล่อีสาน.ไพเราะมาก - โดย พระอาจารย์สุริยา ธัมมวังโส.


แหล่อีสาน พระปลัดสุรชัย เทศน์แหล่อวยพร

แหล่อีสาน พระปลัดสุรชัย เทศน์แหล่อวยพร - แหล่โดย พระปลัดสุรชัย สุรชโย วัดทุ่ง ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร ติดต...


พระเทศน์แหล่   เรื่อง คนลืมตัวงัวลืมตีน  (มหาแดง)

พระเทศน์แหล่ เรื่อง คนลืมตัวงัวลืมตีน (มหาแดง)


เทศน์แหล่อีสาน เรื่อง บาปบ่แพ้บุญ 2/2 ติดต่อนิมนต์โทร.089-9496944

เทศน์แหล่อีสาน เรื่อง บาปบ่แพ้บุญ 2/2 ติดต่อนิมนต์โทร.089-9496944 - สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดย พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเ...


เทศน์แหล่ เรื่อง มหาแดง 5

เทศน์แหล่ เรื่อง มหาแดง 5 - สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเ...


เทศน์แหล่อีสาน เรื่อง หัวอกลูกสะใภ้ หัวใจแม่ยา1

เทศน์แหล่อีสาน เรื่อง หัวอกลูกสะใภ้ หัวใจแม่ยา1 - สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดยพระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเ...


เทศน์แหล่อีสาน วนประเวศน์ 4 mp3

เทศน์แหล่อีสาน วนประเวศน์ 4 mp3


เทศน์แหล่อีสาน เรื่อง วิญญาณแม่ บ้านอาวอย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นิมนต์โทร.089-9496944

เทศน์แหล่อีสาน เรื่อง วิญญาณแม่ บ้านอาวอย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นิมนต์โทร.089-9496944 - สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดย พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเ...


แหล่อีสาน อวยพร ทำนองโบราณ

แหล่อีสาน อวยพร ทำนองโบราณ - เจริญพรท่านผู้มารับชม.


แหล่อิสานอวยพร 1

แหล่อิสานอวยพร 1


เทศน์แหล่อีสาน พระคุณแม่ ม่วนๆคัก

เทศน์แหล่อีสาน พระคุณแม่ ม่วนๆคัก - เทศน์แหล่อีสาน พระคุณแม่ ม่วนให้แง่คิด สอนใจ ม่วนๆหลายเด้อ มาฟังเบิ่ง.


พระเวสสันดรชาดก เทศน์แหล่อีสาน

พระเวสสันดรชาดก เทศน์แหล่อีสาน - เทศน์พระเวสสันดรชาดกทรงเครื่อง สำนักวัดเลียบ บ้านคำแก่นคูณ ตำบลม่วง...


พระครูสังฆรักษ์สุริยาเทศน์เรียกวิญญาณ จ.อุดรธานี

พระครูสังฆรักษ์สุริยาเทศน์เรียกวิญญาณ จ.อุดรธานี - สำนักเทศน์สามัคคีเสียงธรรม โดย พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจวโร วัดย่อเ...


เทศน์แหล่อิสาณ ลาโยมและอวยพร 1.

เทศน์แหล่อิสาณ ลาโยมและอวยพร 1. - เทศน์โดย หลวงพ่อพระครูสุวรรณธรรมวิมล วัดโคกช้างฮ้าย โทร 087 - 9602020 087 - 2459451.


More เทศน์แหล่อีสาน mp3