เนติบัณฑิตยสภาลงทะเบียนสอบ

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ขั้นตอนสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ขั้นตอนสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 ก.พ. -15 มี.ค. 2559

เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 ก.พ. -15 มี.ค. 2559


'เนติวิทย์' ลงสมัครเดือนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

'เนติวิทย์' ลงสมัครเดือนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ - tonight THAILAND - VoiceTV21 @Voice_TV.


อ.เป้ : ระเบียบการตอบข้อสอบเนติ

อ.เป้ : ระเบียบการตอบข้อสอบเนติ - อ.เป้ อธิบายระเบียบการสอบข้อเขียนเนติ ติวสอบทนายความและเนติบัณฑิตไท...


คลิปแนะนำการเรียนเนติสมัยที่ 67 (สำหรับน้องๆสมัยที่ 68)

คลิปแนะนำการเรียนเนติสมัยที่ 67 (สำหรับน้องๆสมัยที่ 68)


นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ๋ง สอบเนติได้ที่ 7 ของประเทศ

นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ๋ง สอบเนติได้ที่ 7 ของประเทศ - นายชาติชาย เมาลีชาติ บัณฑิตแห่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...


กำลังใจให้คุณ เนติบัณฑิต

กำลังใจให้คุณ เนติบัณฑิต - MV นี้ สร้างขึ้นเพื่อให้กำลังใจผู้กำลังศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตเท่านั้น...


เมื่อ Hitller เรียนเนติ

เมื่อ Hitller เรียนเนติ


โอม cocktail มุ่งมั่นแบ่งเวลาเตรียมตัวสอบ เนติบัณฑิต - แล้วอนาคตวงcocktail!!!

โอม cocktail มุ่งมั่นแบ่งเวลาเตรียมตัวสอบ เนติบัณฑิต - แล้วอนาคตวงcocktail!!!


วีดิทัศน์ประวัติเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

วีดิทัศน์ประวัติเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ - เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Thai Bar Under the Royal Patronage)


ระหว่างการเดินทางไปเนติบัณฑิตยสภา

ระหว่างการเดินทางไปเนติบัณฑิตยสภา - ครั้งหนึ่งในชีวิต...รู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์.


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานปริญญาบัตรเนติบัณฑิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานปริญญาบัตรเนติบัณฑิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558


พิธีไหว้ครูเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2558  (เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558)

พิธีไหว้ครูเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2558 (เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558) - พิธีไหว้ครูเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2558 โดยนายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติ...


เรียนเนติ เนติบัณฑิตยสภา การสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัย 66

เรียนเนติ เนติบัณฑิตยสภา การสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัย 66 - เรียนเนติ ติวเนติบัณฑิต สอบเนติ สอบตั๋วทนาย สอบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอ...


อาจารย์จุฬา วิจารณ์หนังหน้า เนติวิทย์

อาจารย์จุฬา วิจารณ์หนังหน้า เนติวิทย์


อ.เป้ : ขั้นตอนการสอบทนายความ

อ.เป้ : ขั้นตอนการสอบทนายความ - อ.เป้ สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ อธิบายขั้นตอนการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ.


ติวเนติ ติวเตอร์นุ

ติวเนติ ติวเตอร์นุ - สถาบันติวกฎหมาย ติวเนติ ติวเตอร์นุ Key Words Law สมัครติว โทร 081-194-4026.


ติวเนติบัณฑิต วิธีพิจารณาความแพ่ง ติวเตอร์กล้วย

ติวเนติบัณฑิต วิธีพิจารณาความแพ่ง ติวเตอร์กล้วย - สนใจติว สอบเนติบัณฑิต ติวสอบทนาย ติวสอบปลัดอำเภอ ติวสอบภาค ก. ก.พ. ติวสอ...


เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์


9 กระบวนท่าในการเอาตัวรอดในสนามสอบ"เนติบัณฑิต"

9 กระบวนท่าในการเอาตัวรอดในสนามสอบ"เนติบัณฑิต" - เนติบัณฑิต.


More เนติบัณฑิตยสภาลงทะเบียนสอบ

Google+ (click here to hide/see results)