เรียงความเรื่องอาเซียนศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เพลงคำทักทายในอาเซียน

เพลงคำทักทายในอาเซียน - การผลิตสื่อมัลติมีเดีย Flash Animation เรื่อง ประชาคมอาเซียน ผู้จัดทำ 1. นางสาวญ...


เพลงเรียงความเรื่องแม่

เพลงเรียงความเรื่องแม่ - แสดงในงานวันแม่ที่โรงเรียนจงฝามูลนิธิ.


การเขียนเรียงความ1.mp4

การเขียนเรียงความ1.mp4


ตอนที่ 4 สารคดีสั้น เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

ตอนที่ 4 สารคดีสั้น เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา จังหวัดมุกดาหาร


รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ - ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน ภูสีเขียว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี...


การแสดงประกอบเพลงอาเซียนร่วมใจ - PSP 5/10 2014

การแสดงประกอบเพลงอาเซียนร่วมใจ - PSP 5/10 2014 - การแสดงประกอบเพลงอาเซียนร่วมใจ - PSP 5/10 2014.


เรียงความเรื่องแม่ วันแม่แห่งชาติ2556 @Sripruetta School Bangkok Thailand [HD1080i]

เรียงความเรื่องแม่ วันแม่แห่งชาติ2556 @Sripruetta School Bangkok Thailand [HD1080i] - Song : เรียงความเรื่องแม่ Artist : นักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา ในโอกาสวันแม่แห่งช...


ประชาคมอาเซียน ASEAN Community 2015

ประชาคมอาเซียน ASEAN Community 2015 - ประชาคมอาเซียนกำลังจะเริ่มในปี 2558 แล้วครับ พร้อมกันหรือยังเอ่ย.


อาเซียน  NPRU  55/98

อาเซียน NPRU 55/98


เรียงความเรื่องแม่ By อนุบาลโรงเรียนประชานุเคราะห์2

เรียงความเรื่องแม่ By อนุบาลโรงเรียนประชานุเคราะห์2


ศูนย์อาเซียนศึกษา อ.จักราช

ศูนย์อาเซียนศึกษา อ.จักราช - คณะนักเรียนโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นม.๒ อ.จักราช นครราชสีมา...


อันดับการศึกษาของไทยเทียบนานาประเทศ

อันดับการศึกษาของไทยเทียบนานาประเทศ - การปฏิรูปการศึกษา ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังจากที่คุณภาพการศึกษาข...


ทดลองสอนการเขียนเรียงความ.wmv

ทดลองสอนการเขียนเรียงความ.wmv - ทดลองสอนการเขียนเรียงความผักสวนครัวรั้วกินได้ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่...


รางวัลเหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์  ระดับภาค "สามัคคีนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"

รางวัลเหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับภาค "สามัคคีนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" - เด็กหญิงสุกัญญา โสมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนกเต...


พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยชุมนุมหนังสั้น Kpsw Shot Film

พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยชุมนุมหนังสั้น Kpsw Shot Film - เป็นผลงานที่จัดทำเพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่...


ครูจิมสาธิตการสอน ASEAN

ครูจิมสาธิตการสอน ASEAN - นายวรวุฒิ ตุ้ยดง 'ครูจิม' ครู รร.อนุบาลเมืองเชียงราย สาธิตการสอนอาเซียน...


พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน [ภาษาไทย]

พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน [ภาษาไทย] - เหรียญทอง - ด.ญ.พัชฌมณฑ์ แจ่มวิถีเลิศ (16155) โรงเรียนแม่พระฟาติมา กับ การกล่...


วันแม่ และ  อาเซียนร่วมใจ โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง  11 สิงหาคม  2558

วันแม่ และ อาเซียนร่วมใจ โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 11 สิงหาคม 2558


End of The Year Show 2013 K. 1/1 EBS.

End of The Year Show 2013 K. 1/1 EBS.


แนะนำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง รอบรู้อาเซียน

แนะนำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง รอบรู้อาเซียน - จัดทำโดย นักศึกษา กลุ่มที่ 1 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รายวิชา เทคโนโลย...


More เรียงความเรื่องอาเซียนศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)