เศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for เศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Sufficient Economy

Sufficient Economy - Sufficient Economy สารคดีเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภาษาอังกฤษ ติดตามผลงานทาง facebook / Chaiyo Present.


เศรษฐกิจพอเพียงกับภาษาอังกฤษ

เศรษฐกิจพอเพียงกับภาษาอังกฤษ - เป็นการนำเสนองานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ ของนั...


ภาษาอังกฤษเศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาอังกฤษเศรษฐกิจพอเพียง


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอน10 การพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอน10 การพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอน10 การพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอ...


เศรษฐกิจพอเพียง คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 2/2558

เศรษฐกิจพอเพียง คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 2/2558 - จัดทำโดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์...


ประวัติและเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติและเศรษฐกิจพอเพียง - การสอนแบบบูรณาการในเรื่องของพระราชประวัติและเศรษฐกิจพอเพียงของในห...


นิทานเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ตอนที่ 1 ภาษาจีน

นิทานเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ตอนที่ 1 ภาษาจีน - โครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การสร้าง...


ก่อนจะพอเพียง..ต้องเพียงพอ [หนังสั้นเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔/๗]

ก่อนจะพอเพียง..ต้องเพียงพอ [หนังสั้นเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔/๗] - หนังสั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัสวิชา ส31102) เสนออ...


ต้นไม้ของพ่อ - เบิร์ด ธงไชย【OFFICIAL MV】

ต้นไม้ของพ่อ - เบิร์ด ธงไชย【OFFICIAL MV】 - Digital Download :*123 9000 KKBOX : http://kkbox.fm/3e0pt9 เพลง : ต้นไม้ของพ่อ ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร...


เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง - รบกวนผู้รับชมช่วยกรอกแบบประเมินเมื่อ ชมเสร็จแล้วค่ะ https://docs.google.com/forms/d/1g6Ai5c52K5ke...


เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง - เศรษฐกิจพอเพียง.


เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง


เศรษฐกิจพอเพียง RMUTL ปี1 เรื่องแกะสลักเครื่องเงิน

เศรษฐกิจพอเพียง RMUTL ปี1 เรื่องแกะสลักเครื่องเงิน - ทำเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดยนักศึกษาช...


เศรษฐกิจพอเพียงIการทำไร่นาส่วนผสมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ใน ต.กอตอตือระ

เศรษฐกิจพอเพียงIการทำไร่นาส่วนผสมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ใน ต.กอตอตือระ - โครงงาน เรียนรู้วิถีการทำไร่นาสวนผสมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในตำบล"กอต...


สังคมฯ ม.4-6 เศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ ครูเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

สังคมฯ ม.4-6 เศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ ครูเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร...


หนังสั้นเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องบอกแล้วใช่ไม ?

หนังสั้นเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องบอกแล้วใช่ไม ?


เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง - เศรษฐกิจพอเพียง J'ai créé cette vidéo à l'aide de l'application de montage de vidéos YouTube (http://www.youtube.com/editor). เศรษฐกิจพอเ...


สังคมฯ ม.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น ครูเสาวภา หัฏฐสะกุล

สังคมฯ ม.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น ครูเสาวภา หัฏฐสะกุล - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร...


ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ "หัวเชื้อราอัดเม็ด" ฉบับภาษาอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ "หัวเชื้อราอัดเม็ด" ฉบับภาษาอังกฤษ


นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข - นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข.


More เศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษ

Google+ (click here to hide/see results)