เสียงอ่าน เพ็ญศรี อินทรทัต

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

MP3 นิทานชาดก จากพระไตรปิฎก ชุดที่ 4 เสียงอ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทร ...

MP3 นิทานชาดก จากพระไตรปิฎก ชุดที่ 4 เสียงอ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทร ... เพ็ญศรี อินทรทัต

เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(42) - [สายโลหิต 2] เสียงอ่าน ...

เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(42) - [สายโลหิต 2] เสียงอ่าน ... เรื่องกฎแห่งกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ “คุณเพ็ญศรี อินทรทัต”

MP3 นิทานชาดก จากพระไตรปิฎก ชุดที่ 1 เสียงอ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทร ...

MP3 นิทานชาดก จากพระไตรปิฎก ชุดที่ 1 เสียงอ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทร ... เพ็ญศรี อินทรทัต

นรก-สวรรค์ ท่านเลือกได้ โดย ไขแสง กิตติวัชระชัย เสียงอ่าน เพ็ญศรี ...

นรก-สวรรค์ ท่านเลือกได้ โดย ไขแสง กิตติวัชระชัย เสียงอ่าน เพ็ญศรี ... เสียงอ่าน เพ็ญศรี อินทรทัต

เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(42) - [สายโลหิต 2] เสียงอ่าน ...

เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(42) - [สายโลหิต 2] เสียงอ่าน ... เรื่องกฎแห่งกรรม

เสียงอ่านหนังสือ : ไฟไหนเล่า ร้อนเท่าไฟนรก

เสียงอ่านหนังสือ : ไฟไหนเล่า ร้อนเท่าไฟนรก เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทร

เสียงอ่าน รู้แจ้งในชาตินี้ (พระกัมมัฏฐานาจริยะ พระปัณฑิตาภิวงศ์ ...

เสียงอ่าน รู้แจ้งในชาตินี้ (พระกัมมัฏฐานาจริยะ พระปัณฑิตาภิวงศ์ ... (อ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต)

More เสียงอ่าน เพ็ญศรี อินทรทัต

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube

เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube


เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(1) - ทานชีวิต เสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube

เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(1) - ทานชีวิต เสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube


พระกษิติครรภ์ - พาเที่ยวเมืองนรก 1/4 - YouTube

พระกษิติครรภ์ - พาเที่ยวเมืองนรก 1/4 - YouTube


เพ็ญศรี อินทรทัต - ธรรมะพระบ้านนอก - YouTube

เพ็ญศรี อินทรทัต - ธรรมะพระบ้านนอก - YouTube


เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(53) - [เด็กข้างถนน 1] เสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube

เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(53) - [เด็กข้างถนน 1] เสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube


เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(55) - [เด็กข้างถนน 3] เสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube

เรื่องกฎแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นของตน(55) - [เด็กข้างถนน 3] เสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube


เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ - ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง(3-3) - YouTube

เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ - ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง(3-3) - YouTube


เสียงจากปากเกร็ด หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต เสียงอ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube

เสียงจากปากเกร็ด หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต เสียงอ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต - YouTube


More เสียงอ่าน เพ็ญศรี อินทรทัต

Google+ (click here to hide/see results)