แนวทางการพัฒนางาน กศน.ตําบล

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล


เทศบาลนาวง จ.ตรัง ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ  กศน.ตำบลโนนข่า

เทศบาลนาวง จ.ตรัง ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ กศน.ตำบลโนนข่า - เทศบาลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียน...


เศรษฐกิจพอเพียง กศน.เมืองระนอง

เศรษฐกิจพอเพียง กศน.เมืองระนอง - ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของ กศน.เมืองระนอง จัดท...


ผลการดำเนินงาน กศน.อ.ร่องคำ

ผลการดำเนินงาน กศน.อ.ร่องคำ - สรุปผลการดำเนินงาน กศน.ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ประจำภาคเรียนท...


แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล

แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล - แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล ดูรายละเอียด แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล ได้ที่ http://www.sobtid....


คลิปทำข้อสอบภาค ก 80 ข้อ (04-ข้อสอบอุปมาอุปไมย)

คลิปทำข้อสอบภาค ก 80 ข้อ (04-ข้อสอบอุปมาอุปไมย) - กิจกรรมขณะนี้ ผมเปิดคอร์สติวฟรี และ ติวเข้ม การสอบภาค ก. และมีคู่มือสอ...


ตัวอย่างการสัมภาษณ์งาน

ตัวอย่างการสัมภาษณ์งาน - จัดทำและแสดงโดย นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4.


วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ

วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ - พวกเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะว่า มันไม่มีตัวกำหนดอะไรเล...


วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557

วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่...


แนวทางดำเนินงานหลังส่งที่ดินคนจน

แนวทางดำเนินงานหลังส่งที่ดินคนจน - หลังจากนายกรัฐมนตรีส่งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป...


นายกฯถกครม.เคาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก

นายกฯถกครม.เคาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก - นายกฯนั่งหัวโต๊ะถกครม. จับตาพิจารณาวาระด้านเกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอพิ...


พี่บัวขาวยึดแนวทางการใช้ชีวิตแบบพ่อหลวงครับ

พี่บัวขาวยึดแนวทางการใช้ชีวิตแบบพ่อหลวงครับ - ประวัติส่วนตัว บัวขาว บัญชาเมฆ (Buakaw Banchamek) รุ่นน้ำหนัก จูเนียร์มิดเดิลเวท...


งานประชุมรับฟังครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ฉบับเต็ม)

งานประชุมรับฟังครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ฉบับเต็ม) - CLIP สั้น : ภารกิจการสำรวจ ออกแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตและประชาชนเข้าถึงแม่น้...


ผลงานการอบรม ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ของกลุ่ม กศน.อบ2 การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

ผลงานการอบรม ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ของกลุ่ม กศน.อบ2 การทำไม้กวาดทางมะพร้าว - ในวันที่ 19-21 ม.ค. 2558 คณะครูกศน.ทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมโค...


Watdong No.1 วัดดงพระเจดีย์ อบรมนักเรียน กศน. อุทัยธานี 21/12/2014

Watdong No.1 วัดดงพระเจดีย์ อบรมนักเรียน กศน. อุทัยธานี 21/12/2014 - โครงการ"ส่งเสริมคุณธรรม นำความคิด พาชีวิตมีสุข" ของศูนย์การศึกษานอกระ...


สรุปแผนปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน | 26-12-58 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV

สรุปแผนปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน | 26-12-58 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV - โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน...


การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กศน กำแพงเพชร

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กศน กำแพงเพชร - กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดย กศน.อำเภอทรายทองวัฒนาได้จัดทำหลักสูตรรายวิช...


บรรยาย สรุปเนื้อหา การบริหารวิชาการ เตรียมสอบผู้บริหาร ติวสอบครูผู้ช่วย

บรรยาย สรุปเนื้อหา การบริหารวิชาการ เตรียมสอบผู้บริหาร ติวสอบครูผู้ช่วย - เตรียมสอบผู้บริหาร สอบครูผู้ช่วย สรุปเนื้อหา การบริหารงานวิชาการ บรร...


RMUTL การพัฒนาบุคลากร

RMUTL การพัฒนาบุคลากร - มหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเป็นหลัก ด้วยเห็นว่...


จบปริญญาตรีไม่มีสิทธิเป็น...นายร้อย?

จบปริญญาตรีไม่มีสิทธิเป็น...นายร้อย? - เสียงเรียกร้องของตำรวจชั้นประทวนที่จบการศึกษาในระกับปริญญาตรีว่าส...


More แนวทางการพัฒนางาน กศน.ตําบล

Google+ (click here to hide/see results)