แนวทางการพัฒนางาน กศน.ตําบล

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล


แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล

แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล - แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล ดูรายละเอียด แนวข้อสอบ ครู กศน.ตำบล ได้ที่ http://www.sobtid....


ผลการดำเนินงาน กศน.อ.ร่องคำ

ผลการดำเนินงาน กศน.อ.ร่องคำ - สรุปผลการดำเนินงาน กศน.ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ประจำภาคเรียนท...


แนวทางดำเนินงานหลังส่งที่ดินคนจน

แนวทางดำเนินงานหลังส่งที่ดินคนจน - หลังจากนายกรัฐมนตรีส่งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป...


แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอตาลสุม : การเขียนผ้าผะเหวด

แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอตาลสุม : การเขียนผ้าผะเหวด - แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอตาลสุม : การเขียนผ้าผะเหวด โดยชุมชนบ้านสำโรง...


ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น ของประชาชนตำบลบุ่งหวาย

ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น ของประชาชนตำบลบุ่งหวาย - Project งานวิจัยรายวิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาชนบท เรื่อง แนวทางการสร้างคว...


การบริหารการพัฒนา-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.หนองบัวลำภู - P.A.1/1 - 16/2556 UDRU

การบริหารการพัฒนา-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.หนองบัวลำภู - P.A.1/1 - 16/2556 UDRU - การสัมภาษณ์แนวทางการบริหารองค์การของ ท่านไมตรี ฤทธิ์มหา ดำรงตำแหน่ง...


งานฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญของโลก [ภาคบ่าย]

งานฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญของโลก [ภาคบ่าย] - งานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ] วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอปร...


รมว พม ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ นครพนมโมเดล ข่าว NBT อีสานใต้ 18 06 59

รมว พม ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ นครพนมโมเดล ข่าว NBT อีสานใต้ 18 06 59 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อ...


กำนันศักดิ์ศรี คณะเจริญ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

กำนันศักดิ์ศรี คณะเจริญ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - ตำบลอีง่อง แนวทางการพัฒนาชุมชนยั่งยืน เรียนรู้พึ่งพาตนเอง คน ป่า ชุมช...


ตัวอย่างการสัมภาษณ์งาน

ตัวอย่างการสัมภาษณ์งาน - จัดทำและแสดงโดย นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4.


ก.แรงงานทำคู่มือจ้างงาน - ฝึกอาชีพผู้พิการ

ก.แรงงานทำคู่มือจ้างงาน - ฝึกอาชีพผู้พิการ - ปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก(ปุน-ทะ-ริก) สมิติ กล่าวว่า ได้หา...


อุบลฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ข่าว NBT อีสานใต้ 12 06 59

อุบลฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ข่าว NBT อีสานใต้ 12 06 59 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดถนนสายวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนการนำ...


อุบลฯ จัดงานตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ข่าว NBT อีสานใต้ 19 06 59

อุบลฯ จัดงานตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ข่าว NBT อีสานใต้ 19 06 59 - จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ (170659)...


RMUTL การพัฒนาบุคลากร

RMUTL การพัฒนาบุคลากร - มหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเป็นหลัก ด้วยเห็นว่...


การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 1

การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 1 - การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 / MCU Congress I เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่...


เผยพร่ผลงานนวัตกรรม คศ. 4

เผยพร่ผลงานนวัตกรรม คศ. 4 - การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง เรียนรู้เรื่องเทศบาล เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม...


การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 4 - การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 / MCU Congress I เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่...


ประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ของอปท ลำปาง

ประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ของอปท ลำปาง - การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ของอปท ลำปาง วันที่ 18 กรกฎ...


โครการนำร่อง (Pilot Study) ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านขนงพระเหนือ : ๒๕ - ๒๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๗

โครการนำร่อง (Pilot Study) ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านขนงพระเหนือ : ๒๕ - ๒๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๗ - Welcome to "Global Health Initiative Work with ASEAN People & Communities of the 21st Century".. and Missions in "Healthy & Happy Community Master ...


More แนวทางการพัฒนางาน กศน.ตําบล

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด