แนวทางการพัฒนางาน กศน.ตําบล

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แนวทางดำเนินงานหลังส่งที่ดินคนจน

แนวทางดำเนินงานหลังส่งที่ดินคนจน - หลังจากนายกรัฐมนตรีส่งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป...


แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอตาลสุม : การเขียนผ้าผะเหวด

แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอตาลสุม : การเขียนผ้าผะเหวด - แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอตาลสุม : การเขียนผ้าผะเหวด โดยชุมชนบ้านสำโรง...


วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557

วิดิทัศน์ย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย 20 นาที 2557 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่...


การบริหารการพัฒนา-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.หนองบัวลำภู - P.A.1/1 - 16/2556 UDRU

การบริหารการพัฒนา-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.หนองบัวลำภู - P.A.1/1 - 16/2556 UDRU


โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสถาบัน A Link เชื่อมโยงธุรกิจ โดย ธ.ก.ส. สนจ.ขอนแก่น

โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสถาบัน A Link เชื่อมโยงธุรกิจ โดย ธ.ก.ส. สนจ.ขอนแก่น - นายมงคล หาวิธีผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเก...


เปิดนโยบาย รพ.สต.,ศสม. นสค.ตอน 4.mp4

เปิดนโยบาย รพ.สต.,ศสม. นสค.ตอน 4.mp4 - เปิดนโยบาย แนวทางการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ...


คลิปทำข้อสอบภาค ก 80 ข้อ (04-ข้อสอบอุปมาอุปไมย)

คลิปทำข้อสอบภาค ก 80 ข้อ (04-ข้อสอบอุปมาอุปไมย) - กิจกรรมขณะนี้ ผมเปิดคอร์สติวฟรี และ ติวเข้ม การสอบภาค ก. และมีคู่มือสอ...


กำนันศักดิ์ศรี คณะเจริญ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

กำนันศักดิ์ศรี คณะเจริญ ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - ตำบลอีง่อง แนวทางการพัฒนาชุมชนยั่งยืน เรียนรู้พึ่งพาตนเอง คน ป่า ชุมช...


14 ก.ค. 58 สภาองค์กรชุมชนตำบล จ.ลำปาง เปิดประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

14 ก.ค. 58 สภาองค์กรชุมชนตำบล จ.ลำปาง เปิดประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 - สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสัมมนา เปิดการประชุมสภาฯ...


ก.แรงงานทำคู่มือจ้างงาน - ฝึกอาชีพผู้พิการ

ก.แรงงานทำคู่มือจ้างงาน - ฝึกอาชีพผู้พิการ - ปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก(ปุน-ทะ-ริก) สมิติ กล่าวว่า ได้หา...


องค์กร์ jaika ประเทศญี่ปุ่น ดูงานชุมชนมัสยิดอัต ตักวา เชียงใหม่

องค์กร์ jaika ประเทศญี่ปุ่น ดูงานชุมชนมัสยิดอัต ตักวา เชียงใหม่ - เมื่อเวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่...


แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสของ อบต  part 2

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสของ อบต part 2


สมาชิกสหกรณ์ยางพาราบ้านโนนประทาย จำกัด กับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนฯ

สมาชิกสหกรณ์ยางพาราบ้านโนนประทาย จำกัด กับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนฯ - สัมภาษณ์ นายวิชิต สุขกำเนิด สมาชิกสหกรณ์ยางพาราบ้านโนนประทาย จำกัด...


ตัวอย่างการสัมภาษณ์งาน

ตัวอย่างการสัมภาษณ์งาน - จัดทำและแสดงโดย นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4.


ประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ของอปท ลำปาง

ประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ของอปท ลำปาง - การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ของอปท ลำปาง วันที่ 18 กรกฎ...


การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 4 - การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 / MCU Congress I เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่...


การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 1

การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 1 - การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 / MCU Congress I เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่...


สมาร์ทโฟน รุ่น 6 ศูนย์ ICT ชุมชนกศน.เขวาสินรินทร์

สมาร์ทโฟน รุ่น 6 ศูนย์ ICT ชุมชนกศน.เขวาสินรินทร์


ลุง แปลก เดชะบุญ

ลุง แปลก เดชะบุญ - วีดีโอนี้ได้ถ่ายทำเพื่อส่งในงานวิชา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที...


การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 2

การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1/ MCU Congress I (กลุ่ม 2/ภาคบ่าย) VTS 01 2 - การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 / MCU Congress I เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่...


More แนวทางการพัฒนางาน กศน.ตําบล

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด