แบบจําลองอะตอม

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1

วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1 - วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1 --------------------------------------------------------...


แบบจำลองอะตอม

แบบจำลองอะตอม


02.แบบจำลองอะตอมดอลตัน

02.แบบจำลองอะตอมดอลตัน - [เคมี/บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม] http://www.youtube.com/playlist?list=PLHhBKiJ1OSOKXpwne0lU_0hobEJdN_xiA "อนุญาตให้นำไปใช...


03.แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

03.แบบจำลองอะตอมของทอมสัน - [เคมี/บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม] http://www.youtube.com/playlist?list=PLHhBKiJ1OSOKXpwne0lU_0hobEJdN_xiA "อนุญาตให้นำไปใช...


002_แบบจำลองอะตอมของทอมสัน.mp4

002_แบบจำลองอะตอมของทอมสัน.mp4 - แบบจำลองอะตอมของทอมสัน.


เคมี ม.4 เรื่องอะตอม 1/4 By ThaiSchoolOnline.com

เคมี ม.4 เรื่องอะตอม 1/4 By ThaiSchoolOnline.com


Atomic Model พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

Atomic Model พัฒนาการแบบจำลองอะตอม - อธิบายถึงพัฒนาการของแบบจำลองอะตอม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากการวา...


ทฤษฎีอะตอมของทอมสัน.avi

ทฤษฎีอะตอมของทอมสัน.avi - ทอมสันค้นพบอิเลคตรอนโดยใช้หลอดรังสีแคโทดทดลองการนำไฟฟ้าของแก๊ส จึง...


เคมี อ.อุ๊ เรื่องโครงสร้างอะตอม (ติวเข้ม เติมเต็มความรู้)

เคมี อ.อุ๊ เรื่องโครงสร้างอะตอม (ติวเข้ม เติมเต็มความรู้) - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ทาง http://adf.ly/kHJbA.


วิชาเคมี - แบบจำลองอะตอมของโบร์ และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

วิชาเคมี - แบบจำลองอะตอมของโบร์ และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก - วิชาเคมี - แบบจำลองอะตอมของโบร์ และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก (ประเภทส...


วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2

วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2 - วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2 (ประเภทสื่อการสอนจ...


ฟิสิกส์อะตอมENT แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบร์-1

ฟิสิกส์อะตอมENT แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบร์-1 - ฟิสิกส์อะตอม ENT-57 แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์-1 สำหรับนัก...


พยายาม Ver."แบบจำลองอะตอม" M.4/2 Rv.49#7

พยายาม Ver."แบบจำลองอะตอม" M.4/2 Rv.49#7 - เพลงนี้ที่พวกผมจัดทำขึ้นเพื่อเสนอคุณครู รัตนา จันทากาศ ในหัวข้อ"แบบจ...


04.แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

04.แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด - [เคมี/บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม] http://www.youtube.com/playlist?list=PLHhBKiJ1OSOKXpwne0lU_0hobEJdN_xiA "อนุญาตให้นำไปใช...


ฟิสิกส์อะตอม เรื่องการค้นพบอิเล็กตรอนและแบบจำลองอะตอม

ฟิสิกส์อะตอม เรื่องการค้นพบอิเล็กตรอนและแบบจำลองอะตอม - 1. นางสาวปารีณา ประวิชัย ม.6/4 เลขที่ 12 2. นางสาวสุปราณี พุทธิษา ม.6/4 เลขที...


001 แบบจำลองอะตอมของดาลตัน แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

001 แบบจำลองอะตอมของดาลตัน แบบจำลองอะตอมของทอมสัน


Tutor Channel โครงสร้างอะตอม อุ๊ Part 1.flv

Tutor Channel โครงสร้างอะตอม อุ๊ Part 1.flv - Tutor Channel PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) โครงสร้างอะตอม ตอนที่ 3 อ.อุไรวรรณ ศิวะ...


แบบจำลองอะตอม

แบบจำลองอะตอม


ฟิสิกส์อะตอมเรื่อง"แบบจำลองอะตอม"

ฟิสิกส์อะตอมเรื่อง"แบบจำลองอะตอม" - โดย(ม.6/4) นางสาวพรชนก วีระเพ็ชร์(2) นางสาวพิมลมาศ เชา(8) นางสาวณัชชา อัครวรา...


แบบจำลองอะตอม   Atomic Model [Thai sub]

แบบจำลองอะตอม Atomic Model [Thai sub] - ห้ามคัดลอก หากคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใดไปโดยมิได้อ้างอิงก็ขออภ...


More แบบจําลองอะตอม

Sites (click here to hide/see results)

More แบบจําลองอะตอม ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด