แบบจําลองอะตอม

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แบบจำลองอะตอม

แบบจำลองอะตอม


ฟิสิกส์อะตอมENT แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบร์-2

ฟิสิกส์อะตอมENT แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบร์-2 - ฟิสิกส์อะตอม ENT-57 แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์-2 สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (หนีไปรับน้อง) ตั้งใจเรียนนะครับ facebook : ฟิสิกส์โกเอก เรียนออนไล...


วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1

วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1 - วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1 --------------------------------------------------------------------------------- สื่อการสอนภายในโครงการจั...


วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2

วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2 - วิชาเคมี - แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2 (ประเภทสื่อการสอนจริงเป็นลักษณะ interactive - flash player) ----------------------------------------------...


วิชาเคมี - แบบจำลองอะตอมของโบร์ และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

วิชาเคมี - แบบจำลองอะตอมของโบร์ และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก - วิชาเคมี - แบบจำลองอะตอมของโบร์ และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก (ประเภทสื่อการสอนจริงเป็นลักษณะ interactive - flash player) ------------------------------------...


ฟิสิกส์อะตอมENT แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบร์-1

ฟิสิกส์อะตอมENT แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบร์-1 - ฟิสิกส์อะตอม ENT-57 แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์-1 สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (หนีไปรับน้อง) ตั้งใจเรียนนะครับ facebook : ฟิสิกส์โกเอก เรียนออนไล...


03.แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

03.แบบจำลองอะตอมของทอมสัน - [เคมี/บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม] http://www.youtube.com/playlist?list=PLHhBKiJ1OSOKXpwne0lU_0hobEJdN_xiA "อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น"


04.แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

04.แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด - [เคมี/บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม] http://www.youtube.com/playlist?list=PLHhBKiJ1OSOKXpwne0lU_0hobEJdN_xiA "อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น"


แบบจำลองอะตอม   Atomic Model [Thai sub]

แบบจำลองอะตอม Atomic Model [Thai sub] - ห้ามคัดลอก หากคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใดไปโดยมิได้อ้างอิงก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย Tanakrit Rujirapisit SatitKaset 40.


02.แบบจำลองอะตอมดอลตัน

02.แบบจำลองอะตอมดอลตัน - [เคมี/บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม] http://www.youtube.com/playlist?list=PLHhBKiJ1OSOKXpwne0lU_0hobEJdN_xiA "อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น"


002 ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน,แบบจำลองอะตอมของดอลตัน

002 ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน,แบบจำลองอะตอมของดอลตัน


002_แบบจำลองอะตอมของทอมสัน.mp4

002_แบบจำลองอะตอมของทอมสัน.mp4 - แบบจำลองอะตอมของทอมสัน.


ฟิสิกส์อะตอม เรื่องการค้นพบอิเล็กตรอนและแบบจำลองอะตอม

ฟิสิกส์อะตอม เรื่องการค้นพบอิเล็กตรอนและแบบจำลองอะตอม - 1. นางสาวปารีณา ประวิชัย ม.6/4 เลขที่ 12 2. นางสาวสุปราณี พุทธิษา ม.6/4 เลขที่ 38 3.นางสาวสุกฤตา กฤตยเรืองโรจน์ ม.6/4 เลขที่ 39.


001 แบบจำลองอะตอมของดาลตัน แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

001 แบบจำลองอะตอมของดาลตัน แบบจำลองอะตอมของทอมสัน


Atomic Model พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

Atomic Model พัฒนาการแบบจำลองอะตอม - อธิบายถึงพัฒนาการของแบบจำลองอะตอม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากการวาดภาพและบรรยาย.


แบบจำลองอะตอม.

แบบจำลองอะตอม.


ทฤษฎีอะตอมของทอมสัน.avi

ทฤษฎีอะตอมของทอมสัน.avi - ทอมสันค้นพบอิเลคตรอนโดยใช้หลอดรังสีแคโทดทดลองการนำไฟฟ้าของแก๊ส จึงทำให้ทราบว่ามีรังสีชนิดหนึ่งที่มาจากขั้วแคโทดมายังแอโนด จึงตั้งชื่อรังสีนี้ว่า รังสีแคโทด.


แบบจำลองอะตอม

แบบจำลองอะตอม - จัดทำโดย em.


แบบจำลองอะตอมของดอลตัน

แบบจำลองอะตอมของดอลตัน - เป็นการอธิบายสรุปแบบจำลองของดอลตันและบอกถึงข้อจำกัดของดอลตัน ถ้านักเรียนสงสัยสามารถถามมาได้ที่ www.sakornsci.co.cc หรือ krootoa@hotmail.com ...


แบบจำลองอะตอม

แบบจำลองอะตอม


More แบบจําลองอะตอม

Sites (click here to hide/see results)

More แบบจําลองอะตอม ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด