แบบประเมินโครงการ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

pic7_3_7_2.jpg

pic7_3_7_2.jpg ภาควิชาฯ ได้นำผลการประเมินการ

pic7_3_7_1.jpg

pic7_3_7_1.jpg ภาควิชาฯ ได้นำผลการประเมินการ

แบบสอบถาม โครงการ

แบบสอบถาม โครงการ แบบสอบถาม

ผลประเมินการฝึกอบรมโครงการ IQA

ผลประเมินการฝึกอบรมโครงการ IQA ผลประเมินการฝึกอบรมโครงการ IQA

แบบโครงการ6_7_9.docดา

แบบโครงการ6_7_9.docดา แบบโครงการ6_7_9.docดา

impress-ip: แบบประเมินโครงการเสวนา

impress-ip: แบบประเมินโครงการเสวนา เขียนโดย Ole Anutsara ที่ 12:

แบบ

แบบ แบบประเมินผลโครงการอบรมSm

image042.jpg

image042.jpg ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

More แบบประเมินโครงการ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สยามกัมมาจล:การประเมินผลโครงการแบบเสริมพลัง :วิธีประเมินตนเองแบบใยแมงมุม:คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร5/19

สยามกัมมาจล:การประเมินผลโครงการแบบเสริมพลัง :วิธีประเมินตนเองแบบใยแมงมุม:คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร5/19 - ประเภท : การประชุมเชิงปฏิบัติการ(การอบรมเสริมทักษะ):ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หัวเรื่อง : การประเมินผลโครงการแบบเสริมพลัง:วิธีประเมินตนเองแบบใยแมงมุม:คุณปิย...


อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13

อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13 - ชื่อโครงการ วิถีข้าว วิถีคน วิถีชุมชน วิถีควาย จัดทำโดย นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล...


อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13

อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13 - ชื่อโครงการ วิถีข้าว วิถีคน วิถีชุมชน วิถีควาย จัดทำโดย นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล...


FinalNOtReady

FinalNOtReady - แบบประเมินโครงการครับ http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEY5TnFDMWhiWVlmZmNDUkFPeHZvakE6MQ.


การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กวิทยาลัยการอาชีพนครไทย - การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก.


ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ภ.๔ ครั้งที่ ๓

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ภ.๔ ครั้งที่ ๓ - ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ภ.๔ ครั้งที่ ๓ ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๖.


คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน - นาทีที่ 2:08 ค่าเฉลี่ย นาทีที่ 6:20 เกณฑ์การประเมิน ลองเลื่อนๆดูได้นะคะ คิดค่าเฉลี่ยของคนตอบแบบสอบถาม และ คิดเกณฑ์ประเมิน.


คอนโดจิ้งหรีด โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ปี 57

คอนโดจิ้งหรีด โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ปี 57 - โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เปิดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน การปลูกผักแนวตั้ง-แนวดิ่ง การเพราะเลี้ยงจิ้งหรีด คอนโดแผงไข่เพื่อจำหน่าย และใช้ในโครงการอาหารกลางวั...


เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอนแก่น

เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอนแก่น - สำนักงานประสานงานโครงการ รมป. จัดโครงการ"การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"สถานีที่ 3 จ.ขอนแก่น.


วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel

วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel - แสดงวิธีวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel โดยใช้สูตร countif() และการอ้างอิงเซลล์ แบบผสม (Mixed Cell Referencing) และแบบแน่นอน (Absolute Cell Referencing) ทำให้สา.


ภูมิทัศน์ดีเด่น_ร.ร.ขนาดเล็ก

ภูมิทัศน์ดีเด่น_ร.ร.ขนาดเล็ก - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ดำเนินการตามโครงการประเมินประกวดคัดเลือกโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อให้โรงเรียนให้ควา...


อ.น.ศ.โรงเรียนสีขาว56

อ.น.ศ.โรงเรียนสีขาว56 - ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ พร้อมคณะครู บุคลากร ที่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการทำโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดสารเสพติด เข้าต้อนรับ...


บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ม.10(ตอน 2)

บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ม.10(ตอน 2) - หมู่บ้านแรก ที่คณะกรรมการออกประเมินโครงการบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เมื่อเช้าวันที่ 18 ก.พ.2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านวังตอ หมู่ที่ 10 ต.บ้านค้อ อ....


การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel

การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel - การใช้ Excel วิเคราะห์แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.


03 ต.ค. 57 จ.ลำปาง มอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

03 ต.ค. 57 จ.ลำปาง มอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ - จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานจังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้แก่ข้าราชการผู้ผ่านการประเมิน จากการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษาอังก...


Coaching and Mentoring

Coaching and Mentoring - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ได้มีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่การนิเทศแบบกัลยาณมิตร.


ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556.


เพลงโรงเรียนสุจริต

เพลงโรงเรียนสุจริต - เพลงโรงเรียนสุจริต ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" ระดับพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ โร...


VTR_รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

VTR_รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว - วีดีทัศน์รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556.


สรุปภาพรวม กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภูรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.

สรุปภาพรวม กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภูรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. - สรุปภาพรวม กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภูรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ในระหว่างวันที่ 11-13/02/56.


More แบบประเมินโครงการ

Google+ (click here to hide/see results)