แบบประเมินโครงการ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

พัฒนาการ จ.สตูล ร่วมติดตาม โครงการ พนพ.2554

พัฒนาการ จ.สตูล ร่วมติดตาม โครงการ พนพ.2554

โคมไฟถนน

โคมไฟถนน

More แบบประเมินโครงการ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน - นาทีที่ 2:08 ค่าเฉลี่ย นาทีที่ 6:20 เกณฑ์การประเมิน ลองเลื่อนๆดูได้นะคะ คิด...


วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel

วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel - แสดงวิธีวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel โดยใช้สูตร countif() และการอ้างอิงเซลล์...


วิชา IS เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวน 40 คน

วิชา IS เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวน 40 คน - ไทยไทย อ่ะครับ ^^


HA_แนวคิดการใช้แบบประเมินตนเอง sar 2011_1/5

HA_แนวคิดการใช้แบบประเมินตนเอง sar 2011_1/5


วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม

วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม - ไมค์ไม่ค่อยดีนะ มันช๊อต- - PART:2 [สำหรับบางคนที่หาไม่เจอ] http://www.youtube.com/watch?v=VWWXl7pAQZw&list=U...


การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel

การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel - การใช้ Excel วิเคราะห์แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.


การประเมินโครงการ Action-Plan,Clip VDO 02

การประเมินโครงการ Action-Plan,Clip VDO 02 - คณะผู้บริหาร,กรรมการคณะฯและหัวหน้าหน่วยงาน คณะศิลปะและการออกแบบ เข้...


แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ


10.3 การบันทึกแบบประเมิน SDQ

10.3 การบันทึกแบบประเมิน SDQ - จะเป็นการบันทึกข้อมูล หรือ ทำแบบประเมิน online ผ่านระบบ จากแบบประเมินทั้ง...


4 ลักษณะเนื้อหาวิชา และตัวอย่าง เทียบหลักสูตร แบบประเมินการฝึกสอน

4 ลักษณะเนื้อหาวิชา และตัวอย่าง เทียบหลักสูตร แบบประเมินการฝึกสอน - KM โครงการเทคนิคนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศและอาจารย์พรี่เลี้ยง.


การประเมินตนเอง ตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบรายโรค

การประเมินตนเอง ตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบรายโรค


Excel หาค่าX-Bar และค่าSD

Excel หาค่าX-Bar และค่าSD - ขอแก้นะ ค่าSD รวม ให้ทำเหมือน หาค่าX-Bar รวมนะคะ วิธีเขียน x-bar ใน word คือ กด ctrl+F9...


แนะนำวิธีการทำแบบประเมินผลงาน

แนะนำวิธีการทำแบบประเมินผลงาน - แนะนำวิธีการทำแบบประเมินผลงาน.


การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรียน (การประเมินผล) - Primary Assessment for Learning

การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรียน (การประเมินผล) - Primary Assessment for Learning - รายการตอนนี้ จะพาไปดูวิธีวัด และประเมินผลจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเ...


คำอธิบาย แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ด้านพันธุกรรมและสายพันธุ์กุ้งทะเล)

คำอธิบาย แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ด้านพันธุกรรมและสายพันธุ์กุ้งทะเล)


วิดีทัศน์ประกอบการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

วิดีทัศน์ประกอบการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 - วิดีทัศน์ประกอบการประเมินตนเอง ตามแบบนิเทศการปฏิบัติงานตามนโยบาย...


แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผศ.จารุรัตน์ 130906 0136Mic

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผศ.จารุรัตน์ 130906 0136Mic - วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.


บ้านสามชั้นใต้ถุนโล่ง แบบประเมินราคาบ้าน

บ้านสามชั้นใต้ถุนโล่ง แบบประเมินราคาบ้าน - รับเหมาก่อสร้าง 095-8289099 (สายด่วน) รับสร้างบ้าน รับสร้างสำนักงาน รับสร้างบ้านทุกสไตล์ รับตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโด รับจัดสวน แบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน รับออกแ...


โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม

โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม - วิเคราะห์แบบสอบถาม ชนิด Rating Scale หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วย Cronbach's...


วิธีการวัดและการประเมินผล

วิธีการวัดและการประเมินผล


More แบบประเมินโครงการ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด