แบบประเมินโครงการ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

โคมไฟถนน

โคมไฟถนน

พัฒนาการ จ.สตูล ร่วมติดตาม โครงการ พนพ.2554

พัฒนาการ จ.สตูล ร่วมติดตาม โครงการ พนพ.2554

More แบบประเมินโครงการ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน

คิดแปรผลแบบสอบถาม/แบบประเมิน - นาทีที่ 2:08 ค่าเฉลี่ย นาทีที่ 6:20 เกณฑ์การประเมิน ลองเลื่อนๆดูได้นะคะ คิด...


วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel

วิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel - แสดงวิธีวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย Excel โดยใช้สูตร countif() และการอ้างอิงเซลล์...


เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน Part1/2

เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน Part1/2 - เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคร...


การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel

การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel - การใช้ Excel วิเคราะห์แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.


วิชา IS เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวน 40 คน

วิชา IS เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวน 40 คน - ไทยไทย อ่ะครับ ^^


HA_แนวคิดการใช้แบบประเมินตนเอง sar 2011_1/5

HA_แนวคิดการใช้แบบประเมินตนเอง sar 2011_1/5


วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม

วิธีใช้ spss ทำตารางสรุปแบบสอบถาม - ไมค์ไม่ค่อยดีนะ มันช๊อต- - PART:2 [สำหรับบางคนที่หาไม่เจอ] http://www.youtube.com/watch?v=VWWXl7pAQZw&list=U...


แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ


การประเมินโครงการ Action-Plan,Clip VDO 02

การประเมินโครงการ Action-Plan,Clip VDO 02 - คณะผู้บริหาร,กรรมการคณะฯและหัวหน้าหน่วยงาน คณะศิลปะและการออกแบบ เข้...


4 ลักษณะเนื้อหาวิชา และตัวอย่าง เทียบหลักสูตร แบบประเมินการฝึกสอน

4 ลักษณะเนื้อหาวิชา และตัวอย่าง เทียบหลักสูตร แบบประเมินการฝึกสอน - KM โครงการเทคนิคนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศและอาจารย์พรี่เลี้ยง.


การประเมินตนเอง ตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบรายโรค

การประเมินตนเอง ตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบรายโรค


คำอธิบาย แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ด้านพันธุกรรมและสายพันธุ์กุ้งทะเล)

คำอธิบาย แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ด้านพันธุกรรมและสายพันธุ์กุ้งทะเล)


แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผศ.จารุรัตน์ 130906 0136Mic

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผศ.จารุรัตน์ 130906 0136Mic - วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.


Excel หาค่าX-Bar และค่าSD

Excel หาค่าX-Bar และค่าSD - ขอแก้นะ ค่าSD รวม ให้ทำเหมือน หาค่าX-Bar รวมนะคะ วิธีเขียน x-bar ใน word คือ กด ctrl+F9...


การสร้างแบบสอบถาม Access (ถ่ายส่งอาจารย์)

การสร้างแบบสอบถาม Access (ถ่ายส่งอาจารย์) - สร้างโดยโปรแกรม Access.


การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรียน (การประเมินผล) - Primary Assessment for Learning

การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรียน (การประเมินผล) - Primary Assessment for Learning - รายการตอนนี้ จะพาไปดูวิธีวัด และประเมินผลจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเ...


Teachers as Learners ห้องพักครู : การประเมินเพื่อการเรียนรู้

Teachers as Learners ห้องพักครู : การประเมินเพื่อการเรียนรู้ - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา เป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนกา...


16 มิ.ย. 58 โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการประเมินค่างาน part1/3

16 มิ.ย. 58 โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการประเมินค่างาน part1/3 - 16 มิ.ย. 58 โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการประเมินค่างาน part1 -- รับชมรายกา...


วิดีทัศน์ประกอบการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

วิดีทัศน์ประกอบการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 - วิดีทัศน์ประกอบการประเมินตนเอง ตามแบบนิเทศการปฏิบัติงานตามนโยบาย...


โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม

โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม - วิเคราะห์แบบสอบถาม ชนิด Rating Scale หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วย Cronbach's...


More แบบประเมินโครงการ

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด