แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 มาตราตัวสะกด

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ภาษาไทย ป.3 - ทบทวนมาตราตัวสะกด ตอนที่ 1 [9/85]

ภาษาไทย ป.3 - ทบทวนมาตราตัวสะกด ตอนที่ 1 [9/85] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาทบทวน เรื่องของ มาตราตัวสะกด กัน - เรียนรู้...


ภาษาไทย ป.2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 1 ครูยุวดี นุชทรัพย์

ภาษาไทย ป.2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 1 ครูยุวดี นุชทรัพย์ - ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การอ่าน ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 เรื่อง...


ภาษาไทย ป.2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 2 ครูยุวดี นุชทรัพย์

ภาษาไทย ป.2 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 2 ครูยุวดี นุชทรัพย์ - ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การอ่าน ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 เรื่อง...


สื่อการเรียน ภาษาไทย ป.1 -  การสะกดคำมาตราแม่กบ (99)

สื่อการเรียน ภาษาไทย ป.1 - การสะกดคำมาตราแม่กบ (99) - เรียนรู้เรื่อง การสะกดคำในมาตรา "แม่กบ" - ตัวอย่างคำ ที่มีตัวสะกดในมาต...


มาตราตัวสะกดแม่กด

มาตราตัวสะกดแม่กด - มาตราตัวสะกดแม่กด สำหรับการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 1 ในคลิปนี้ คุณคร...


ภาษาไทย ป.1 - การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระ อา  (11)

ภาษาไทย ป.1 - การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระ อา (11) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระ อา - เรียนรู้เรื่...


เพลง มนต์เพลงแม่กง

เพลง มนต์เพลงแม่กง - สื่อมัลติมีเดียประกอบเพลง ชุด ครื้นเครงเพลงมาตราตัวสะกด จัดทำขึ้นเพ...


ภาษาไทย ป.3 - แม่ ก กา และ แม่ กก [50/85]

ภาษาไทย ป.3 - แม่ ก กา และ แม่ กก [50/85] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียรู้เรื่องมาตรา แม่ ก กา และ แม่ กก - ตัวอ...


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1  เรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา แม่กง และแม่กน

สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา แม่กง และแม่กน - สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะ...


มาตราตัวสะกด แม่กน

มาตราตัวสะกด แม่กน - การสอนมาตราตัวสะกดแม่กนสหรับช่วงชั้นที่ 1.


CAI เรื่อง มาตราตัวสะกด

CAI เรื่อง มาตราตัวสะกด - cai ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ระดับประถมศึกษา โดยเด็กดีมีเดีย http://www.dekdeemedia....


มาตราตัวสะกด แม่ เกย

มาตราตัวสะกด แม่ เกย


มาตราตัวสะกดแม่กก

มาตราตัวสะกดแม่กก - สื่อทำไว้สอนเด็กป.2.


Thaischool Song(เพลงตัวมาตราตัวสะกด)

Thaischool Song(เพลงตัวมาตราตัวสะกด) - เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ครูวิภาดา นามโสภา...


ภาษาไทย ป 1 ชวนอ่านสระเอ

ภาษาไทย ป 1 ชวนอ่านสระเอ - http://youtu.be/fU7_cn8dgZ4 โดย...นายมานะ มานะประดิษฐ์ ครู ป.๑ "คิดเอง ทำเอง ตั้งใจสอนเด็กท...


ภาษาไทยหรรษา คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา แม่กก กด กบ 1of2 Force8949

ภาษาไทยหรรษา คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา แม่กก กด กบ 1of2 Force8949


มาตราตัวสะกด แม่ กบ

มาตราตัวสะกด แม่ กบ


มาตราตัวสะกด แม่ กก

มาตราตัวสะกด แม่ กก


ฝึกอ่านภาษาไทย ป.1 ภาษาพาที บทที่ 1 หน้า 1

ฝึกอ่านภาษาไทย ป.1 ภาษาพาที บทที่ 1 หน้า 1 - เสริมความรู้สำหรับเด็ก ภาษาพาที เล่มที่ 1 บทที่ 1 หน้า 1 เรื่อง ใบโบก ใบบั...


ภาษาไทย ป.2 คำควบกล้ำแท้ ครูยุวดี นุชทรัพย์

ภาษาไทย ป.2 คำควบกล้ำแท้ ครูยุวดี นุชทรัพย์ - ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การอ่าน ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 เรื่อง...


More แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 มาตราตัวสะกด

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด