แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 มาตราตัวสะกด

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มาตราตัวสะกดแม่กด

มาตราตัวสะกดแม่กด - มาตราตัวสะกดแม่กด สำหรับการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 1 ในคลิปนี้ คุณคร...


เพลง มนต์เพลงแม่กง

เพลง มนต์เพลงแม่กง - สื่อมัลติมีเดียประกอบเพลง ชุด ครื้นเครงเพลงมาตราตัวสะกด จัดทำขึ้นเพ...


ภาษาไทย ป.๑  มาตราตัวสะกดแม่กง  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตอน ๑

ภาษาไทย ป.๑ มาตราตัวสะกดแม่กง ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตอน ๑


ภาษาไทย ป.๑  มาตราตัวสะกด เติมเต็ม ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ตอน ๑

ภาษาไทย ป.๑ มาตราตัวสะกด เติมเต็ม ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ตอน ๑


ภาษาไทยหรรษา คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา แม่กก กด กบ 1of2 Force8949

ภาษาไทยหรรษา คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา แม่กก กด กบ 1of2 Force8949


CAI เรื่อง มาตราตัวสะกด

CAI เรื่อง มาตราตัวสะกด - cai ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ระดับประถมศึกษา โดยเด็กดีมีเดีย http://www.dekdeemedia....


Thaischool Song(เพลงตัวมาตราตัวสะกด)

Thaischool Song(เพลงตัวมาตราตัวสะกด) - เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ครูวิภาดา นามโสภา...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา ภาษาไทย เรื่องทักษะภาษาด้านการฟัง  การดู  และการพูด พยัญชนะไทย

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา ภาษาไทย เรื่องทักษะภาษาด้านการฟัง การดู และการพูด พยัญชนะไทย - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา ภาษาไทย เรื่องทักษะภาษาด้านการฟัง การ...


อ่านสะกดคำ

อ่านสะกดคำ - ถ้าต้องการอ่านแบบมีตัวสะกดให้พิมพ์ดังนี้ 1. อ่านสะกดคำแม่กง 2. อ่านสะ...


มาตราตัวสะกด แม่ กบ

มาตราตัวสะกด แม่ กบ


มาตราตัวสะกดแม่กบ

มาตราตัวสะกดแม่กบ - ผมผลิตใช้สอนป.2 จะใช้สอนชั้นอื่นก็ได้.


ภาษาไทยหรรษา คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราแม่กง กน กม เกย เกอว 1of2 Force8949

ภาษาไทยหรรษา คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราแม่กง กน กม เกย เกอว 1of2 Force8949


มาตราตัวสะกด แม่ เกย

มาตราตัวสะกด แม่ เกย


มาตราตัวสะกด แม่ กด

มาตราตัวสะกด แม่ กด


พาทำข้อสอบภาษาไทย ป.1 ตอน 1

พาทำข้อสอบภาษาไทย ป.1 ตอน 1


มาตราตัวสะกดในภาษาไทย.wmv

มาตราตัวสะกดในภาษาไทย.wmv - นางสาวกนกพร แสนอาทิตย์ 541166048 Section. AF.


มาตราตัวสะกด แม่ กก

มาตราตัวสะกด แม่ กก


มาตราตัวสะกด แม่ กง

มาตราตัวสะกด แม่ กง


ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา - ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา มี 4 มาตราได้แก่ แม่กก แม่กน แม่กด และแม่กบ คือเข...


มาตราตัวสะกด แม่ เกอว

มาตราตัวสะกด แม่ เกอว


More แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 มาตราตัวสะกด

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด