แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 มาตราตัวสะกด

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "มาตราตัวสะกด" (ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1) - kroodee

รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "มาตราตัวสะกด" (ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1) - kroodee ***มีทั้งหมด 10 แผ่น

เรียน

เรียน เรียนรู้ตัวสะกด

แบบทดสอบ - แบบฝึกหัด: หลักภาษาไทย - การใช้ภาษาไทย ป.2 - บทที่ 11 ...

แบบทดสอบ - แบบฝึกหัด: หลักภาษาไทย - การใช้ภาษาไทย ป.2 - บทที่ 11 ... หลักภาษาไทย - การใช้ภาษาไทย

แบบฝึกการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด ภาษาไทย ป.1 ผลงานครูยิ่งลักษณ์ ...

แบบฝึกการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด ภาษาไทย ป.1 ผลงานครูยิ่งลักษณ์ ... คำมาตราตัวสะกด ภาษาไทย ป.1

แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ปริศนาจังหวัด - มาตรา กด และ กน" (ภาษาไทย ...

แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ปริศนาจังหวัด - มาตรา กด และ กน" (ภาษาไทย ... เลือกรูปภาพหน้าปกแชร์

2010 | มาตรา

2010 | มาตรา เขียนโดย เพลงแม่กก ที่ 06:42 0

HITZ1

HITZ1 ใบงาน เรื่อง พยัญชนะต้นและ

แบบฝึกหัด เรื่อง "คำในมาตราแม่ กก " (ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1) - kroodee

แบบฝึกหัด เรื่อง "คำในมาตราแม่ กก " (ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1) - kroodee แบบฝึกหัดนี้เมื่อดาวน์โหลดไป

More แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 มาตราตัวสะกด

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชาภาษาไทย-ใบโบกใบบัว รู้จำคำนำเรื่อง

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชาภาษาไทย-ใบโบกใบบัว รู้จำคำนำเรื่อง


CAI เรื่อง มาตราตัวสะกด

CAI เรื่อง มาตราตัวสะกด


คำศัพท์ในบทเรียน หนังสือภาษาพาที ป.4

คำศัพท์ในบทเรียน หนังสือภาษาพาที ป.4


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4


ภาษาไทยหรรษา คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราแม่กง กน กม เกย เกอว 1of2 Force8949

ภาษาไทยหรรษา คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราแม่กง กน กม เกย เกอว 1of2 Force8949


ครูจิ๋มสอนภาษาไทย ป.5

ครูจิ๋มสอนภาษาไทย ป.5


ปรับพื้นฐานภาษาไทยป.6

ปรับพื้นฐานภาษาไทยป.6


เตรียมสอบ ภาษาไทย ป.3

เตรียมสอบ ภาษาไทย ป.3


มาตราตัวสะกด แม่กน

มาตราตัวสะกด แม่กน


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 3

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 3


พาทำข้อสอบภาษาไทย ป.1 ตอน 2

พาทำข้อสอบภาษาไทย ป.1 ตอน 2


การเรียนภาษาไทย ป.2/4 (18-09-56)

การเรียนภาษาไทย ป.2/4 (18-09-56)


ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา


ชนิดของคำในภาษาไทย.mpg

ชนิดของคำในภาษาไทย.mpg


ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3

ครูตู้สอนภาษาไทย ป.3


สรุปภาษาไทย ครูลิลลี่ แบรนด์ 2013 1/4

สรุปภาษาไทย ครูลิลลี่ แบรนด์ 2013 1/4


เรียนอ่านภาษาไทย กับ อ  สุวิทย์ Level 026 ผสมแม่ก กา สระ อัว

เรียนอ่านภาษาไทย กับ อ สุวิทย์ Level 026 ผสมแม่ก กา สระ อัว


โครงงานภาษาไทย ป.2

โครงงานภาษาไทย ป.2


มาตราตัวสะกด กก กง กด กน กบ กม เกย เกอว จิรญา จำเริญ เทศบาล ๓ บ้านเหล่า อุดรธานี

มาตราตัวสะกด กก กง กด กน กบ กม เกย เกอว จิรญา จำเริญ เทศบาล ๓ บ้านเหล่า อุดรธานี


การอ่านสะกดคำและแจกลูก

การอ่านสะกดคำและแจกลูก


More แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 มาตราตัวสะกด

Google+ (click here to hide/see results)