แบบฟอร์มประกันสังคม สปส 1 10

Search Media :
powered by

Relate Keyword for แบบฟอร์มประกันสังคม สปส 1 10

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การจัดทำแบบยื่นเงินสมทบ สปส.1-10

การจัดทำแบบยื่นเงินสมทบ สปส.1-10 - โดย อ.มานพ สีเหลือง.


แบบฟอร์มประกันสังคม หาได้จากที่นี่ค่ะ

แบบฟอร์มประกันสังคม หาได้จากที่นี่ค่ะ - คลิกที่นี่ค่ะ http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?cat=812 แบบฟอร์มประกันสังคม กท16 แบบฟอร์มประกัน...


ตอนที่ 20 23 หัวข้อ 13 1 แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ สปส  1 10 ส่วนที่ 1 PHSSO1 รหัสนักศึกษา 562260

ตอนที่ 20 23 หัวข้อ 13 1 แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ สปส 1 10 ส่วนที่ 1 PHSSO1 รหัสนักศึกษา 562260


PR10-สปส 1-10

PR10-สปส 1-10 - หลังจากทำเงินเดือน โปรแกรมสามารถออกรายการ สปส 1-10 ทั้งส่วนที่ 1 และ 2 เพื่...


ตอนที่ 53  พิมพ์แบบฟอร์ม สปส 1 03 โดย นางสาวเสาวณีย์ อินทร์สุวรรณ และ นางสาววรารัตน์ สุระเสียง

ตอนที่ 53 พิมพ์แบบฟอร์ม สปส 1 03 โดย นางสาวเสาวณีย์ อินทร์สุวรรณ และ นางสาววรารัตน์ สุระเสียง


สอนการใช้โปรแกรมเงินเดือนsmartbiz 20.รายงานสปส.1-10  มี logo สปส.

สอนการใช้โปรแกรมเงินเดือนsmartbiz 20.รายงานสปส.1-10 มี logo สปส. - ตอนที่ 20. สอนการพิมพ์รายงานเพื่อนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ชื่อว่าแบบ...


17/23 รายงานสปส.1-10 มี logo สปส. โดย น.ส.ฑิตาพร จันทร์สุวรรณ

17/23 รายงานสปส.1-10 มี logo สปส. โดย น.ส.ฑิตาพร จันทร์สุวรรณ


ตอนที่47รายงานสปส.1-10 มี logo สปส. sec2 อุไรวรรณ- หน่อย

ตอนที่47รายงานสปส.1-10 มี logo สปส. sec2 อุไรวรรณ- หน่อย - แบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 ส่วนที่1(PHSSO1) รายละเอียดการนำส่งเงินสม...


โปรแกรมเงินเดือนsmartbiz 10.รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

โปรแกรมเงินเดือนsmartbiz 10.รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม - การใช้งาน Smartbiz วิชา ACC 3240 อ.ขวัญฤดี อำนวยเวโรจน์ เรื่อง สอนการพิมพ์รายงาน...


ตอนที่ 46  รายงานเพื่อนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ชื่อว่าแบบ สปส 1 10 โดย นางสาวเสาวณีย์ อินทร์สุวรรณ แ

ตอนที่ 46 รายงานเพื่อนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ชื่อว่าแบบ สปส 1 10 โดย นางสาวเสาวณีย์ อินทร์สุวรรณ แ - สอนการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Smartbiz โดยจะสอนการพิมพ์รายงานเพื่อนำส่งเ...


ตอนที่ 44 การพิมพ์รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10 (PSOCP2) โดย นางสาวธนัญญา  เตชะโชควิวัฒน์

ตอนที่ 44 การพิมพ์รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10 (PSOCP2) โดย นางสาวธนัญญา เตชะโชควิวัฒน์ - การใช้งาน smartbiz วิชา อ.ขวัญฤดี อำนวยเวโรจน์ เรื่องการพิมพ์รายงานนำส่งเงิ...


ตอนที่ 48 รายงานสปส 1-10 ส่วนที่1 และส่วนที่ 2โดยนส.มาศสุภาและ นส.วิไลวรรณ

ตอนที่ 48 รายงานสปส 1-10 ส่วนที่1 และส่วนที่ 2โดยนส.มาศสุภาและ นส.วิไลวรรณ - รายงานสปส 1-10 ส่วนที่1 และส่วนที่ 2.


การใช้งานโปรแกรมเงินเดือนSmartbiz Payroll ตอนที่19.แจ้งชื่อพนักงานเพื่อทำบัตรประกันสังคม สปส.1-03

การใช้งานโปรแกรมเงินเดือนSmartbiz Payroll ตอนที่19.แจ้งชื่อพนักงานเพื่อทำบัตรประกันสังคม สปส.1-03 - คำอธิบาย ตอนที่ 19. ตาม Case study อ.ขวัญฤดี อำนวยเวโรจน์ โปรแกรม Smartbiz payroll :สอนการพิ...


สอนการใช้โปรแกรมเงินเดือนsmartbiz 19.รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

สอนการใช้โปรแกรมเงินเดือนsmartbiz 19.รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม - ตอนที่ 19. สอนการพิมพ์รายงานเพื่อนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ชื่อว่าแบบ...


20/23 แจ้งรายชื่อพนักงานเพื่อขอทำบัตรประกันสังคม โดย น.ส.วิภารัตน์ มาลาสินธุ์

20/23 แจ้งรายชื่อพนักงานเพื่อขอทำบัตรประกันสังคม โดย น.ส.วิภารัตน์ มาลาสินธุ์ - สอนการพิมพ์แบบฟอร์ม สปส.1-03 หรือ เรียกว่า "แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน"...


การใช้งานโปรแกรมเงินเดือนSmartbiz Payroll ตอนที่19.แจ้งชื่อพนักงานเพื่อทำบัตรประกันสังคม สปส.1-03

การใช้งานโปรแกรมเงินเดือนSmartbiz Payroll ตอนที่19.แจ้งชื่อพนักงานเพื่อทำบัตรประกันสังคม สปส.1-03


โปรแกรมเงินเดือน Smartbiz  Payroll ตอน 19 แจ้งชื่อพนักงานเพื่อทำบัตรประกันสังคม สปส.1-03

โปรแกรมเงินเดือน Smartbiz Payroll ตอน 19 แจ้งชื่อพนักงานเพื่อทำบัตรประกันสังคม สปส.1-03


สปส.เสนอ สนช.แก้ไขกฎหมายประกันสังคม

สปส.เสนอ สนช.แก้ไขกฎหมายประกันสังคม - สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคมต่อส...


สอนการใช้โปรแกรมเงินเดือนsmartbiz 23.แจ้งรายชื่อพนักงานเพื่อขอทำบัตรประกันสังคม

สอนการใช้โปรแกรมเงินเดือนsmartbiz 23.แจ้งรายชื่อพนักงานเพื่อขอทำบัตรประกันสังคม - ตอนที่ 23 .สอนการพิมพ์แบบฟอร์ม สปส.1-03 หรือ เรียกว่า "แบบขึ้นทะเบียนผู้ประ...


รายงานยื่นแจ้งผู้ประกันตนที่เคยมีบัตรประกันสังคมมาแล้ว แบบสปส.1-03/1

รายงานยื่นแจ้งผู้ประกันตนที่เคยมีบัตรประกันสังคมมาแล้ว แบบสปส.1-03/1


More แบบฟอร์มประกันสังคม สปส 1 10

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)