แผนการจัดการเรียนรู้

Search Media :
powered by

Relate Keyword for แผนการจัดการเรียนรู้

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้


มูลนิธิสยามกัมมาจล : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ

มูลนิธิสยามกัมมาจล : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ


การอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ PBL

การอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ PBL


การออกแบบและเขียนแผน.wmv

การออกแบบและเขียนแผน.wmv


แผนการจัดการเรียนรู้ คบ.3.4 มรภ.อุบลฯ

แผนการจัดการเรียนรู้ คบ.3.4 มรภ.อุบลฯ


แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนนับ1-5

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนนับ1-5


แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ CBI

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ CBI


แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E พลังงานกล

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E พลังงานกล


แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ป.5


แผนการจัดการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล (การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น)

แผนการจัดการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล (การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น)


การอบรมการทำแผนการจัดการเรียนรู้ 10 ธ ค 2556 รร

การอบรมการทำแผนการจัดการเรียนรู้ 10 ธ ค 2556 รร


แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฎิกิริยาและสารประกอบของธาตุตามหมู่

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฎิกิริยาและสารประกอบของธาตุตามหมู่


4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4


การอบรมการทำแผนการจัดการเรียนรู้ 14 ธ ค 2556 รร เซนต์นีโอศรีชนแดน

การอบรมการทำแผนการจัดการเรียนรู้ 14 ธ ค 2556 รร เซนต์นีโอศรีชนแดน


แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ CLIL

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ CLIL


Pichsinee_แผนการจัดการเรียนรู้

Pichsinee_แผนการจัดการเรียนรู้


แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ B slim

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ B slim


ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  หมู่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2


More แผนการจัดการเรียนรู้

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)