แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์

Search Media :
powered by

Relate Keyword for แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สพฐ. ระดมสมองผู้รู้ เร่งทำคู่มือสอนประวัติศาสตร์ - YouTube

สพฐ. ระดมสมองผู้รู้ เร่งทำคู่มือสอนประวัติศาสตร์ - YouTube


Face Time 24/6/57 : ปรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง สร้างความรักชาติ?!! - YouTube

Face Time 24/6/57 : ปรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง สร้างความรักชาติ?!! - YouTube


การนำเสนอผลงานการสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ในรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 2301-6001 - YouTube

การนำเสนอผลงานการสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ในรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 2301-6001 - YouTube


แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ป.5 - YouTube

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ป.5 - YouTube


การใช้แผนการสอนสำเร็จรูป ของ วพ. - YouTube

การใช้แผนการสอนสำเร็จรูป ของ วพ. - YouTube


BBL ภาษาไทย โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา.mpg - YouTube

BBL ภาษาไทย โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา.mpg - YouTube


VRZO - ปลื้มฝีกวิชาตัวเบา - YouTube

VRZO - ปลื้มฝีกวิชาตัวเบา - YouTube


วิชาสังคม - YouTube

วิชาสังคม - YouTube


More แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์

Google+ (click here to hide/see results)