แผนการสอนสุขศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

กำหนดการสอนสุขศึกษา ม.

กำหนดการสอนสุขศึกษา ม. กำหนดการสอนสุขศึกษา ม.2

แผนการสอนสุขศึกษา ม.

แผนการสอนสุขศึกษา ม. แผนการสอนสุขศึกษา ม.5

แผนการ

แผนการ แผนการสอนตัวจริง (ปรับปรุง)

2-6-4file-1.jpg

2-6-4file-1.jpg นอกจากนักศึกษาแล้ว

แผน

แผน แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวครู เพื่อนครู รับสมัคร อัตราจ้าง สมัครงาน สอบครู อบต. อบจ. ผล

ข่าวครู เพื่อนครู รับสมัคร อัตราจ้าง สมัครงาน สอบครู อบต. อบจ. ผล สายงานการสอน

การจัดทำแผนการเรียนรู้หรือแผนการสอน - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โค

การจัดทำแผนการเรียนรู้หรือแผนการสอน - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โค แผนการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลงานวิชาการเล่มเต็ม - ครู

ผลงานวิชาการเล่มเต็ม - ครู แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

More แผนการสอนสุขศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แผนการสอนสุขศึกษา เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาการบาดเจ็บ

แผนการสอนสุขศึกษา เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาการบาดเจ็บ - โรงเรียน บ้านห้วยเคียน จำนวน 35คน ประถมศึกษาปีที่ 4-6.


แผนการสอนสุขศึกษา

แผนการสอนสุขศึกษา


แผนการให้สุขศึกษาเรื่องโรคเบาหวาน ....ม.พะเยา

แผนการให้สุขศึกษาเรื่องโรคเบาหวาน ....ม.พะเยา - วิชาวิธีการทางสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่ม 12 Sec.2.


วิดีโอแผนการสอนสุขศึกษา เรื่อง...โรคเองดส์

วิดีโอแผนการสอนสุขศึกษา เรื่อง...โรคเองดส์ - จัดทำโดย นายกิตติพงษ์ อินเทพ 56050376 นายกิตติพงษ์ เกษงาม 56050365 นา...


ชุดการสอนแบบสือประสม เรื่องการใช้ยาที่ถูกวิธี สาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ชุดการสอนแบบสือประสม เรื่องการใช้ยาที่ถูกวิธี สาระสุขศึกษาและพลศึกษา - ใช้ประกอบแผนการสอนสำหรับวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่ 4 โดยครูมงคล เมืองประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์.


พลังเยาวชนขจัดสิ้นยาเสพติด คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยพะเยา

พลังเยาวชนขจัดสิ้นยาเสพติด คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยพะเยา - นำเสนอแผนการสอนสุขศึกษา เรื่องพลังเยาวชนขจัดสื้นยาเสพติด รายวิชา วิธีการสุขศึกษาเเละสร้างเสริมสุขภาพ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) ชั้น...


เพศศึกษามัธยม

เพศศึกษามัธยม - แผนการสอนสุขศึกษา โดยนิสิตชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยบูรพา.


การสอนสุขศึกษาชั้น ป 3

การสอนสุขศึกษาชั้น ป 3 - ครูนิตยา ฮวดเจ้ย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี.


กิจกรรมการสอนสุขศึกษา

กิจกรรมการสอนสุขศึกษา - ลงพื้นที่สอนสุขศึกษา "เรื่องยาเสพติด" ที่โรงเรียนดอนไชยวิทยา จ.ลำปาง Public Health "MD" ม.พะเยา.


สื่อการสอน "เพศศึกษา" ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อการสอน "เพศศึกษา" ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สื่อการเรียนการสอน รายวิชา เพศึกษา และ ชีวิตและครอบครัว สาขาวิชา สุขศึกษา กศ.บ ชั้นปี3 ภาควิชา สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.


หนูๆ ฟันสวย โรงเรียนบ้านดาวเรือง

หนูๆ ฟันสวย โรงเรียนบ้านดาวเรือง - แผนการสอนสุขศึกษา นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.


สอนสุขศึกษา การล้างมือ 7 ขั้นตอน

สอนสุขศึกษา การล้างมือ 7 ขั้นตอน - การสอนสุขศึกษา การล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้กับน้องๆ @ ศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 จัดทำโดยนิสิตหมู่เรียนที่ 1 กลุ่ม...


การสอนสุขศึกษาเรื่อง สงบความดันโลหิตสูงด้วยหลัก 3อ.

การสอนสุขศึกษาเรื่อง สงบความดันโลหิตสูงด้วยหลัก 3อ. - การสอนสุขศึกษารายบุคคล เรื่องสงบความดันโลหิตสูงด้วยหลัก 3อ. โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.


วิดีโอการสอนสุขศึกษาครูจีรพันธ์

วิดีโอการสอนสุขศึกษาครูจีรพันธ์ - การสอนสุขศึกษาเรื่องอาหารดีมีประโยชน์.


การสอนสุขศึกษาเรื่องวัยรุ่นและการพัฒนาการทางเพศ

การสอนสุขศึกษาเรื่องวัยรุ่นและการพัฒนาการทางเพศ - คำอธิบาย.


สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application

สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application - Health Education for Prathomsuksa 1 (Elementary school) in application software version for tablet. Now is compatible for Android since ver. 1.6 up. Our body...


สื่อการสอน "ด้วยรักจากอกแม่" ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สื่อการสอน "ด้วยรักจากอกแม่" ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - สื่อการสอน "ด้วยรักจากอกแม่" ทำนอง สาวอีสานรอรัก โดยนิสิตภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.


การสอนสุขศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยอูน

การสอนสุขศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยอูน - การสอนสุขศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยอูน รายวิชาสุขศึกษา สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.


สื่อการสอน "คิดถึงวัคซีน" ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สื่อการสอน "คิดถึงวัคซีน" ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - สื่อการสอน "คิดถึงวัคซีน" ทำนอง คิดถึงฉันไหม เวลาที่เธอ โดยนิสิตภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.


นักศึกษา มน   ทันตสุขศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ

นักศึกษา มน ทันตสุขศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ


More แผนการสอนสุขศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More แผนการสอนสุขศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด