แผนการสอนสุขศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for แผนการสอนสุขศึกษา

Images (click here to hide/see results)

แผนการ

แผนการ แผนการสอนตัวจริง (ปรับปรุง)

แผนการสอนสุขศึกษา ม.

แผนการสอนสุขศึกษา ม. แผนการสอนสุขศึกษา ม.5

กำหนดการสอนสุขศึกษา ม.

กำหนดการสอนสุขศึกษา ม. กำหนดการสอนสุขศึกษา ม.2

แผน

แผน แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

2-6-4file-1.jpg

2-6-4file-1.jpg นอกจากนักศึกษาแล้ว

แผนการสอนสุขศึกษาพลศึกษา ป.3 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551 ...

แผนการสอนสุขศึกษาพลศึกษา ป.3 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551 ... แผนการสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา

แผนการสอน สื่อ CAI : แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ 2551 ...

แผนการสอน สื่อ CAI : แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ 2551 ... แผนการสอนแบบ Backward Design >

แผนการสอน สื่อ CAI : แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ 2551 ...

แผนการสอน สื่อ CAI : แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ 2551 ... แผนการเรียนการสอนหลักสูตรปี

More แผนการสอนสุขศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แผนการสอนสุขศึกษา

แผนการสอนสุขศึกษา


แผนการให้สุขศึกษาเรื่องโรคเบาหวาน ....ม.พะเยา

แผนการให้สุขศึกษาเรื่องโรคเบาหวาน ....ม.พะเยา - วิชาวิธีการทางสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่ม 12 Sec.2.


แผนการสอนสุขศึกษา เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาการบาดเจ็บ

แผนการสอนสุขศึกษา เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาการบาดเจ็บ - โรงเรียน บ้านห้วยเคียน จำนวน 35คน ประถมศึกษาปีที่ 4-6.


วิดีโอแผนการสอนสุขศึกษา เรื่อง...โรคเองดส์

วิดีโอแผนการสอนสุขศึกษา เรื่อง...โรคเองดส์ - จัดทำโดย นายกิตติพงษ์ อินเทพ 56050376 นายกิตติพงษ์ เกษงาม 56050365 นา...


นิเทศการสอนสุขศึกษาแบบบูรณาการ

นิเทศการสอนสุขศึกษาแบบบูรณาการ - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ในวิชาสุขศึกษาและพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.


กิจกรรมการสอนสุขศึกษา

กิจกรรมการสอนสุขศึกษา - ลงพื้นที่สอนสุขศึกษา "เรื่องยาเสพติด" ที่โรงเรียนดอนไชยวิทยา จ.ลำปาง Public Health "MD" ม.พะเยา.


คุณหนูรักฟัน โครงการสอนสุขศึกษา

คุณหนูรักฟัน โครงการสอนสุขศึกษา - รายวิชา : สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 617205 ชื่อโครงการ : คุณหนูรักฟัน เป้าหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 รร.บ้านโป่งแมลงวัน จ.นครราชสีมา จัดทำโดย : นศ...


สอนสุขศึกษา การล้างมือ 7 ขั้นตอน

สอนสุขศึกษา การล้างมือ 7 ขั้นตอน - การสอนสุขศึกษา การล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้กับน้องๆ @ ศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 จัดทำโดยนิสิตหมู่เรียนที่ 1 กลุ่ม...


การสอนสุขศึกษาเรื่อง สงบความดันโลหิตสูงด้วยหลัก 3อ.

การสอนสุขศึกษาเรื่อง สงบความดันโลหิตสูงด้วยหลัก 3อ. - การสอนสุขศึกษารายบุคคล เรื่องสงบความดันโลหิตสูงด้วยหลัก 3อ. โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.


การสอนสุขศึกษาเรื่องวัยรุ่นและการพัฒนาการทางเพศ

การสอนสุขศึกษาเรื่องวัยรุ่นและการพัฒนาการทางเพศ - คำอธิบาย.


พลังเยาวชนขจัดสิ้นยาเสพติด คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยพะเยา

พลังเยาวชนขจัดสิ้นยาเสพติด คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยพะเยา - นำเสนอแผนการสอนสุขศึกษา เรื่องพลังเยาวชนขจัดสื้นยาเสพติด รายวิชา วิธีการสุขศึกษาเเละสร้างเสริมสุขภาพ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) ชั้น...


ครูเบียร์สอนนักเรียนชั้นป.4/2 วิชาสุขศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว  จ.ด.ศ

ครูเบียร์สอนนักเรียนชั้นป.4/2 วิชาสุขศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว จ.ด.ศ - ครูเบียร์สอนนักเรียนชั้นป.4/2 วิชาสุขศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว ทำให้นักเรียนน้ำตาคลอเลยทีเดียว #โรงเรียนเอกชน #ถนนพระราม2 #บางมด 31-7-57.


เพศศึกษามัธยม

เพศศึกษามัธยม - แผนการสอนสุขศึกษา โดยนิสิตชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยบูรพา.


หนูๆ ฟันสวย โรงเรียนบ้านดาวเรือง

หนูๆ ฟันสวย โรงเรียนบ้านดาวเรือง - แผนการสอนสุขศึกษา นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.


สื่อการสอน "เล่าเรื่องความดัน" ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สื่อการสอน "เล่าเรื่องความดัน" ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - สื่อการสอน "เล่าเรื่องความดัน" ทำนอง 30 ยังแจ๋ว โดยนิสิตภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.


สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application

สุขศึกษา ป. 1 H+ Health Education Application - Health Education for Prathomsuksa 1 (Elementary school) in application software version for tablet. Now is compatible for Android since ver. 1.6 up. Our body...


การ์ตูน animation 3 มิติ ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ เรื่อง   อย่าแย่งกันเลยนะ ขอร้อง

การ์ตูน animation 3 มิติ ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ เรื่อง อย่าแย่งกันเลยนะ ขอร้อง - เรื่อง อย่าแย่งกันเลยนะ ขอร้อง รูปแบบสื่อ การ์ตูน animation 3 มิติ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป ประเด็นเนื้อหา การแย่งของกันอาจทำให้ของ...


สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 1

สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 1


029 51heM3 008Bh hygienem 3 สุขศึกษาม 3

029 51heM3 008Bh hygienem 3 สุขศึกษาม 3


นักศึกษา มน   ทันตสุขศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ

นักศึกษา มน ทันตสุขศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ


More แผนการสอนสุขศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More แผนการสอนสุขศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต