แผนผังกาพย์ยานี11 1บท

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การอ่านทำนองเสนาะ กาพย์ยานี ๑๑

การอ่านทำนองเสนาะ กาพย์ยานี ๑๑


กาพย์ยานี ๑๑ Part 1

กาพย์ยานี ๑๑ Part 1


โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑

โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑ - บทสวดโอ้เอ้วิหารราย กาพยษยานี๑๑ แม่ ก กา อาจไม่เพราะนะครับเพราะเพิ่ง...


กาพย์ยานี11ร้อยกรอง

กาพย์ยานี11ร้อยกรอง


กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ

กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ - วิดิโอนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับการแต่งคำประพ...


การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ยานี ๑๑)

การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ยานี ๑๑) - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิ...


กาพย์ยานี ๑๑ Part 2

กาพย์ยานี ๑๑ Part 2


ทำนองการสวดโอ้เอ้กาพย์ยานี๑๑(๒)

ทำนองการสวดโอ้เอ้กาพย์ยานี๑๑(๒) - การสัมมนาทางภาษาไทย เรื่อง ทำนองเสนาะ : ศาสตร์และศิลป์แห่งร้อยกรองไทย...


การแต่งกาพย์ยานี๑๑

การแต่งกาพย์ยานี๑๑ - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.


การสวดโอ้เอ้วิหารราย

การสวดโอ้เอ้วิหารราย - เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชาการอ่านออกเสียง จัดทำโดย นักศึกษามหาวิท...


ทำนองการสวดโอ้เอ้กาพย์ยานี ๑๑

ทำนองการสวดโอ้เอ้กาพย์ยานี ๑๑ - การสัมมนาทางภาษาไทย เรื่อง ทำนองเสนาะ : ศาสตร์และศิลป์แห่งร้อยกรองไทย...


ทดลองสอนเรื่องกาพย์ยานี  ๑๑.wmv

ทดลองสอนเรื่องกาพย์ยานี ๑๑.wmv - การทดลองสอนภาษาไทยเรื่องกาพย์ยานี ๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ...


การอ่านกาพย์ยานี ๑๑

การอ่านกาพย์ยานี ๑๑ - การอ่านกาพย์ยยานี ๑๑.


กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ

กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ถ้ามีข้อผิดพลาด ขออภั...


ทดลองสอน เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑.wmv

ทดลองสอน เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑.wmv - โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) จ.เพชรบุรี.


CD,DVD วิธีอ่านกาพย์ ม.๔-๖ (กาพย์ยานี/ฉบัง:ทำนองเสนาะ สวดโอ้เอ้ เห่เรือ พากย์โขน)

CD,DVD วิธีอ่านกาพย์ ม.๔-๖ (กาพย์ยานี/ฉบัง:ทำนองเสนาะ สวดโอ้เอ้ เห่เรือ พากย์โขน) - ตัวอย่างที่นำเสนอบางตอนใน CD powerpoint สื่อการเรียนรู้...แบบฝึกการอ่านออกเสี...


บทร้องของคนธรรพ์ กาพย์ยานี ๑๑

บทร้องของคนธรรพ์ กาพย์ยานี ๑๑


CD,DVD การอ่านกาพย์(ประถม-ม.ต้น) วิธีอ่านกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์

CD,DVD การอ่านกาพย์(ประถม-ม.ต้น) วิธีอ่านกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ - ตัวอย่างบางตอนใน CD และ DVD สื่อนวัตกรรมการอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับป...


สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part1/4

สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย Part1/4 - สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารราย (ทำนองกรมศิลปากร) โดยคณะวิทยากรจากรมศิลปากร...


กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน - กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ผลงานประกวดสื่อการสอนของ มิสจุไรรัตน์ พณะส...


More แผนผังกาพย์ยานี11 1บท

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด