แผนผังกาพย์ยานี11 1บท

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

กาพย์ยานี๑๑ วิธีแต่งและแผนผัง พร้อมคำอธิบายเข้าใจง่าย

กาพย์ยานี๑๑ วิธีแต่งและแผนผัง พร้อมคำอธิบายเข้าใจง่าย กาพย์ยานี๑๑

ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ | ครูพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา

ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ | ครูพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑

iB::กระทู้::โกดังกลอน.....สะสมของ เก่า-ใหม่

iB::กระทู้::โกดังกลอน.....สะสมของ เก่า-ใหม่ http://www.sunthornphu.org/

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม ศึกษาฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑

๓.๑ กาพย์ยานี ๑๑

๓.๑ กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ยานี บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ

ex11.gif

ex11.gif กาพย์ยานี ๑๑

Untitled Document

Untitled Document จากตัวอย่างและแผนผัง

เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ :: ใบความรู้เรื่อง ...

เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ :: ใบความรู้เรื่อง ... ตัวอย่าง

More แผนผังกาพย์ยานี11 1บท

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กาพย์ยานี ๑๑ Part 1

กาพย์ยานี ๑๑ Part 1


การอ่านทำนองเสนาะ กาพย์ยานี ๑๑

การอ่านทำนองเสนาะ กาพย์ยานี ๑๑


โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑

โอ้เอ้วิหารรายกาพย์ยานี๑๑ - บทสวดโอ้เอ้วิหารราย กาพยษยานี๑๑ แม่ ก กา อาจไม่เพราะนะครับเพราะเพิ่ง...


กาพย์ยานี11ร้อยกรอง

กาพย์ยานี11ร้อยกรอง


กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ

กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ - วิดิโอนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับการแต่งคำประพ...


กาพย์ยานี ๑๑ สนุก ๆ ครูโย

กาพย์ยานี ๑๑ สนุก ๆ ครูโย - กาพย์ยานี ๑๑ สนุก ๆ ครูโย คุณครูธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวร...


ทำนองการสวดโอ้เอ้กาพย์ยานี๑๑(๒)

ทำนองการสวดโอ้เอ้กาพย์ยานี๑๑(๒) - การสัมมนาทางภาษาไทย เรื่อง ทำนองเสนาะ : ศาสตร์และศิลป์แห่งร้อยกรองไทย...


กาพย์ยานี๑๑ ทำนองสรภัญญะ

กาพย์ยานี๑๑ ทำนองสรภัญญะ - กาพย์ยานี๑๑ ทำนองสรภัญญะ สอนโดย อาจารย์ณฐรช จอมพารา ระหว่างที่อาจารย...


ภาษาไทย ประถม อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑

ภาษาไทย ประถม อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ - การเรียนเรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ ในบางครั้งเด็กนักเรียนจะไม่ค่อยสนใจ เพรา...


กาพย์ยานี ๑๑ Part 2

กาพย์ยานี ๑๑ Part 2


การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ยานี ๑๑)

การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ยานี ๑๑) - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิ...


สายโท๑ วันแม่ ๕๗ ป ๖อ่านกาพย์ยานีที่๑ ๒

สายโท๑ วันแม่ ๕๗ ป ๖อ่านกาพย์ยานีที่๑ ๒ - การอ่านกาพย์ยานี๑๑ ของนักเรียนชั้น.๖ ที่ชนะเลิศในการแต่งกาพย์ยานี๑๑...


ทดลองสอนเรื่องกาพย์ยานี  ๑๑.wmv

ทดลองสอนเรื่องกาพย์ยานี ๑๑.wmv - การทดลองสอนภาษาไทยเรื่องกาพย์ยานี ๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ...


การอ่านกาพย์ยานี ๑๑

การอ่านกาพย์ยานี ๑๑ - การอ่านกาพย์ยยานี ๑๑.


ทำนองการสวดโอ้เอ้กาพย์ยานี ๑๑

ทำนองการสวดโอ้เอ้กาพย์ยานี ๑๑ - การสัมมนาทางภาษาไทย เรื่อง ทำนองเสนาะ : ศาสตร์และศิลป์แห่งร้อยกรองไทย...


กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ

กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ถ้ามีข้อผิดพลาด ขออภั...


บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า - บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.


การแต่งกาพย์ยานี๑๑

การแต่งกาพย์ยานี๑๑ - สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.


ทดลองสอน เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑.wmv

ทดลองสอน เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑.wmv - โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) จ.เพชรบุรี.


CD,DVD วิธีอ่านกาพย์ ม.๔-๖ (กาพย์ยานี/ฉบัง:ทำนองเสนาะ สวดโอ้เอ้ เห่เรือ พากย์โขน)

CD,DVD วิธีอ่านกาพย์ ม.๔-๖ (กาพย์ยานี/ฉบัง:ทำนองเสนาะ สวดโอ้เอ้ เห่เรือ พากย์โขน) - ตัวอย่างที่นำเสนอบางตอนใน CD powerpoint สื่อการเรียนรู้...แบบฝึกการอ่านออกเสี...


More แผนผังกาพย์ยานี11 1บท

Sites (click here to hide/see results)

More แผนผังกาพย์ยานี11 1บท ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด