แผนแนะแนวประถม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว

ใบงานเรื่องอารมณ์และความเครียด

ใบงานเรื่องอารมณ์และความเครียด คำำชี้แจง นักเรียนเขียนกิจกรรม

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ที่ได้จากการทำใบงานที่ 1.2

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 3. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาการลบ

201306271043502Yh3AdG.jpg

201306271043502Yh3AdG.jpg 1 : แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ ป. 3 ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ ป. 3 ... ความคิดเห็นที่ 13

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง สนใจในพืชและสัตว์

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง สนใจในพืชและสัตว์ แล้วปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

บทที่1

บทที่1 อ่านคล่องร้องเล่น

More แผนแนะแนวประถม

Posts You may Like

Sites (click here to hide/see results)

More แผนแนะแนวประถม ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด