แผนแนะแนวประถม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว

ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคาบ

ใบงานเรื่องอารมณ์และความเครียด

ใบงานเรื่องอารมณ์และความเครียด คำำชี้แจง นักเรียนเขียนกิจกรรม

ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว

ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว ให้นกเรี ยนทาใบงานที่แจก

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 3. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาการลบ

201306271052068mTmhEN.jpg

201306271052068mTmhEN.jpg 1 : แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ที่ได้จากการทำใบงานที่ 1.2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ ป. 3 ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ ป. 3 ... ความคิดเห็นที่ 13

บทที่1

บทที่1 อ่านคล่องร้องเล่น

More แผนแนะแนวประถม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง ความซื่อสัตย์ ญ.ว.

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง ความซื่อสัตย์ ญ.ว. - วิชาแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.ส...


DaraTBM ม.ต้น อ.จริงใจ (แนะแนว)

DaraTBM ม.ต้น อ.จริงใจ (แนะแนว) - การจัดการเรียนการสอน ตามหลักการ TBM ระดับชั้นม.ต้น โดย อ.จริงใจ พญามงคล...


งานแนะแนวPP_0001

งานแนะแนวPP_0001 - สรุปงานแนะแนว 55.


สุขศึกษาฯ มัธยมต้น เพศศึกษา 360 องศา เรื่องเพศ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 2

สุขศึกษาฯ มัธยมต้น เพศศึกษา 360 องศา เรื่องเพศ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 2 - จากการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาลและประถมศ...


ค่ายแนะแนว สาธิตปทุมวัน

ค่ายแนะแนว สาธิตปทุมวัน


ครูโอติวเข้ม SP.04 วิทยาศาสตร์ สสวท.ป.6 ภาคฟิสิกส์ ครั้งที่ 4 ข้อที่ 57-78 (จบ)

ครูโอติวเข้ม SP.04 วิทยาศาสตร์ สสวท.ป.6 ภาคฟิสิกส์ ครั้งที่ 4 ข้อที่ 57-78 (จบ) - ติดตามข้อมูลกวดวิชาเพิ่มเติม ได้ที่ www.thewinnertutor.com หรือ โทรศัพท์ 07421763 , 085472119 เปิ...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


ทดลองสอน แผน B-Slim

ทดลองสอน แผน B-Slim - ตัวอย่างการทดลองสอนแผน B-Slim (B-Slim Model) Semenar and Devoloping Teacher Experience ระดับชั้นประถมศึกษาปีท...


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเต...


แด่น้อง

แด่น้อง - แด่น้องผู้ด้อยโอกาส จัดโดยฝ่ายแนะแนว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วันที...


ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม - การนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียน การส...


[TU100] กิจกรรม "ชุมชนสดใส ใส่ใจแยกขยะ"

[TU100] กิจกรรม "ชุมชนสดใส ใส่ใจแยกขยะ" - โครงงาน "ชุมชนสดใส ใส่ใจแยกขยะ" โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิชา...


ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ทดสอบแผนการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - 1.นายรณชัย โสพิน 55210403408 2.นางสามุกดา ทะเสนฮด 55210403422 3นางสาววนัฐฐ...


สุขศึกษา มัธยมปลาย เพศศึกษา 360 องศา รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ

สุขศึกษา มัธยมปลาย เพศศึกษา 360 องศา รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ - ตามไปดูการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านที่ รร.นนทรีวิทยา หลังจากที่แต่เดิม...


สอบสอน คุณครูป.3

สอบสอน คุณครูป.3 - สอบสอนเรื่องข้อควรระวังในการใช้านคอมพิวเตอร์ รายวิชาการจัดการเรียน...


กิจกรรมขบวนแห่ประเพณี ฮีต๑๒ คอง๑๔

กิจกรรมขบวนแห่ประเพณี ฮีต๑๒ คอง๑๔ - โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ร่วมกับ ลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม...


ภาพบรรยากาศการบรรยายและปฐมนิเทศ

ภาพบรรยากาศการบรรยายและปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจโลจิสติกส์ : Logistics Business Plan Challenge 2010 powered...


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต งานสัมมนาวางแผน กลยุทธ์ 56

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต งานสัมมนาวางแผน กลยุทธ์ 56 - โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัตการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2556.


โปรแกรมช่วยสอนในระดับ ป 1

โปรแกรมช่วยสอนในระดับ ป 1 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับ ป.1.


วิดีทัศน์ นำเสนอโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2554

วิดีทัศน์ นำเสนอโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2554 - วิดีทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน ครู และโรงเรียนเพื่อข...


More แผนแนะแนวประถม

Sites (click here to hide/see results)

More แผนแนะแนวประถม ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด