แผ่นพับแนะนําโรงเรียน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for แผ่นพับแนะนําโรงเรียน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สื่อการสอนการทำแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมWord

สื่อการสอนการทำแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมWord


สอนการทำแผ่นพับง่ายๆโดยmicrosoft office publisher 2007

สอนการทำแผ่นพับง่ายๆโดยmicrosoft office publisher 2007 - สอนการใช้โปรแกรมmicrosoft office publisher เป็นส่วนหนึ่งของวิชา มัลติมีเดียปฎิสัมพัน...


ws 5703 : การสร้างแผ่นพับด้วย photoshop

ws 5703 : การสร้างแผ่นพับด้วย photoshop


วิธีทำแผ่นพับจาก word 2007และ word 2010

วิธีทำแผ่นพับจาก word 2007และ word 2010 - เรียนรู้วิธีการทำแผ่นพับง่ายๆ ด้วยโปรแกรม word ( Microsoft Office Word 2007 และ 2010 ) ทำแบบง่า...


ตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อทำแผ่นพับ ทำหนังสือเล่มเล็ก

ตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อทำแผ่นพับ ทำหนังสือเล่มเล็ก - ตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อทำแผ่นพับ ทำหนังสือเล่มเล็ก.


ตั้งค่ากระดาษแผ่นพับในphotoshop

ตั้งค่ากระดาษแผ่นพับในphotoshop - ตั้งค่ากระดาษแผ่นพับในphotoshop.


ส.ก.สุทธิชัยนำขบวนรถบิ๊กไบท์300คันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตจอมทอง

ส.ก.สุทธิชัยนำขบวนรถบิ๊กไบท์300คันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตจอมทอง - ส.ก.สุทธิชัยนำขบวนรถบิ๊กไบท์ 300 คัน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่เขตจ...


กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ โรงเรียนหอพระ [Official VTR]

กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ โรงเรียนหอพระ [Official VTR] - "กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ โรงเรียนหอพระ" โรงเรียนหอพระและคณะกรรมการนักเ...


ทำแผ่นพับโฆษณาด้วยโปรแกรม Word 2007 part 1

ทำแผ่นพับโฆษณาด้วยโปรแกรม Word 2007 part 1 - เป็นวิธีการทำแผ่นพับโฆษณาอย่างง่ายด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2007 ทำขึ้นเพื่อกา...


การทำแผ่นพับ

การทำแผ่นพับ


สื่อประชาสัมพันธ์ AR กังหันน้ำ

สื่อประชาสัมพันธ์ AR กังหันน้ำ - วิดีโอแสดงการใช้งานแผ่นพับและการนำเสนอโปรเจ็ค สื่อประชาสัมพันธ์กัง...


แนะนำโรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) by ครูขาว

แนะนำโรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) by ครูขาว - โรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) หมู่ที่ 1 บ้านวังปรากฏ ต.ป่าคาย อ.ทองแส...


นำเสนอปิดโครงการ  D.A.R.E.  โรงเรียนบ้านสบกอน 2557  เทอม 1

นำเสนอปิดโครงการ D.A.R.E. โรงเรียนบ้านสบกอน 2557 เทอม 1 - โครงการ D.A.R.E.โรงเรียนบ้านสบกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน เทอม 1 ปี 2557.


วิธีทําแผ่นพับด้วย Microsoft Word 2010

วิธีทําแผ่นพับด้วย Microsoft Word 2010 - วิธีทําแผ่นพับด้วย Microsoft Word 2010 ใครที่ใช้ 2007 2013 ก็ทำแบบเดียวกันนี้ได้เลย.


การพับหนังสือเล่มเล็ก

การพับหนังสือเล่มเล็ก - การพับหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้กระดาษ เอ 4 แผ่นเดียว สำหรับชั้นประถมศึกษ...


ITLA"12_ครูพิเชษฐ ทัพโยธา.wmv

ITLA"12_ครูพิเชษฐ ทัพโยธา.wmv - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายพิเชษฐ ทัพโยธา...


นำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12

นำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12 - งานนำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12 นางอำพร สุเรรัมย์ ครู คศ.1 โรงเรียนจตุรา...


clip13  การสร้างแผ่นพับ

clip13 การสร้างแผ่นพับ - สื่อการสอนมัลติมีเดีย Microsoft publisher นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี โรงเรียนเฉลิมขวั...


อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13

อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13


ปฐมวัย อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องช่วยกัน

ปฐมวัย อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องช่วยกัน - "ติดตามชมว่าโรงเรียนเออร์ดิงตันฮอลล์ส่งเสริมการเล่นอย่างมีความหมาย...


More แผ่นพับแนะนําโรงเรียน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด