แผ่นพับแนะนําโรงเรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สอนการทำแผ่นพับง่ายๆโดยmicrosoft office publisher 2007

สอนการทำแผ่นพับง่ายๆโดยmicrosoft office publisher 2007 - สอนการใช้โปรแกรมmicrosoft office publisher เป็นส่วนหนึ่งของวิชา มัลติมีเดียปฎิสัมพัน...


ws 5703 : การสร้างแผ่นพับด้วย photoshop

ws 5703 : การสร้างแผ่นพับด้วย photoshop


สื่อการสอนการทำแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมWord

สื่อการสอนการทำแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมWord


ทำแผ่นพับโฆษณาด้วยโปรแกรม Word 2007 part 1

ทำแผ่นพับโฆษณาด้วยโปรแกรม Word 2007 part 1 - เป็นวิธีการทำแผ่นพับโฆษณาอย่างง่ายด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2007 ทำขึ้นเพื่อกา...


ตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อทำแผ่นพับ ทำหนังสือเล่มเล็ก

ตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อทำแผ่นพับ ทำหนังสือเล่มเล็ก - ตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อทำแผ่นพับ ทำหนังสือเล่มเล็ก.


ตั้งค่ากระดาษแผ่นพับในphotoshop

ตั้งค่ากระดาษแผ่นพับในphotoshop - ตั้งค่ากระดาษแผ่นพับในphotoshop.


การทำแผ่นพับ

การทำแผ่นพับ


โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ แผ่นพับโรงเรียน

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ แผ่นพับโรงเรียน - ดูฉบัับเต็มและดาวโหลดได้ที่ http://www.rasmianusorn.com/2014-05-11-06-57-24/category/4-2014-10-16-14-55-43.


กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ โรงเรียนหอพระ [Official VTR]

กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ โรงเรียนหอพระ [Official VTR] - "กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ โรงเรียนหอพระ" โรงเรียนหอพระและคณะกรรมการนักเ...


วิธีทําแผ่นพับด้วย Microsoft Word 2010

วิธีทําแผ่นพับด้วย Microsoft Word 2010 - วิธีทําแผ่นพับด้วย Microsoft Word 2010 ใครที่ใช้ 2007 2013 ก็ทำแบบเดียวกันนี้ได้เลย.


การพับหนังสือเล่มเล็ก

การพับหนังสือเล่มเล็ก - การพับหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้กระดาษ เอ 4 แผ่นเดียว สำหรับชั้นประถมศึกษ...


2piece 2please | 'เจนนี่' แนะนำวิธีมัดถุงขนมแบบเก๋ๆ ด้วยการพับ และแบบ ECO โดยใช้ฝาขวด

2piece 2please | 'เจนนี่' แนะนำวิธีมัดถุงขนมแบบเก๋ๆ ด้วยการพับ และแบบ ECO โดยใช้ฝาขวด - 2piece 2please | 'เจนนี่' แนะนำวิธีมัดถุงขนมแบบเก๋ๆ ด้วยการพับ และแบบ ECO โดยใช้ฝาข...


กฟภ. แนะนำวิธีการพับกล่องนม

กฟภ. แนะนำวิธีการพับกล่องนม - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำโครงการ กฟภ. จิตอาสา หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธ...


clip13  การสร้างแผ่นพับ

clip13 การสร้างแผ่นพับ - สื่อการสอนมัลติมีเดีย Microsoft publisher นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี โรงเรียนเฉลิมขวั...


กล้าคิดกล้าทำ ไกด์เยาวชนท้องถิ่น ตอน 1

กล้าคิดกล้าทำ ไกด์เยาวชนท้องถิ่น ตอน 1 - นักเรียนทดลองเป็นไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยหา...


ผู้สมัครบัญชีรายชื่อเพื่อไทยหาเสียง

ผู้สมัครบัญชีรายชื่อเพื่อไทยหาเสียง - ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย เร่งลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงช่วงโค้งสุดท้า...


อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13

อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13


อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13

อ.ศศิเกษม สุขัมศรีที่ปรึกษาโครงการ13 - ชื่อโครงการ วิถีข้าว วิถีคน วิถีชุมชน วิถีควาย จัดทำโดย นักศึกษาสาขา...


นำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12

นำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12 - งานนำเสนอวิทยฐานะ คศ.2 ด้านที่ 12 นางอำพร สุเรรัมย์ ครู คศ.1 โรงเรียนจตุรา...


นำเสนอปิดโครงการ  D.A.R.E.  โรงเรียนบ้านสบกอน 2557  เทอม 1

นำเสนอปิดโครงการ D.A.R.E. โรงเรียนบ้านสบกอน 2557 เทอม 1 - โครงการ D.A.R.E.โรงเรียนบ้านสบกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน เทอม 1 ปี 2557.


More แผ่นพับแนะนําโรงเรียน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)