โครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บริหารจัดการ ส้วมสุขสันต์

บริหารจัดการ ส้วมสุขสันต์ - โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของ สพฐ. ที่โรงเรียนต่างได้รับงบป...


ส้วมสุขสันต์ที่บ้านดง

ส้วมสุขสันต์ที่บ้านดง - โรงเรียนวัดบ้านดงดำเนินโครงการส้วมสุขสันต์ ซึ่งทำให้สุขภาวะภายในโร...


นำเสนอการจัดกิจกรรมส้วมสุขสันต์โรงเรียนบ้านหัวช้าง 30 มิถุนายน 2557

นำเสนอการจัดกิจกรรมส้วมสุขสันต์โรงเรียนบ้านหัวช้าง 30 มิถุนายน 2557 - วีดิทัศน์นำเสนอการจัดกิจกรรมส้วมสุขสันต์ ของโรงเรียนบ้านหัวช้าง ตำบ...


ภาพยนตร์สั้น ส้วมสุขสันต์ Full HD

ภาพยนตร์สั้น ส้วมสุขสันต์ Full HD


ภาพยนตร์สั้น ส้วมสุขสันต์ ตัวอย่าง Trailer

ภาพยนตร์สั้น ส้วมสุขสันต์ ตัวอย่าง Trailer


เพลง ส้วมสุขสันต์ 【OFFICIAL MV】

เพลง ส้วมสุขสันต์ 【OFFICIAL MV】 - โครงการ รณรงค์การใช้ห้องส้วมโรงเรียน.


(ส้วมสุขสันต์) การใช้ห้องน้ำ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

(ส้วมสุขสันต์) การใช้ห้องน้ำ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา - วีดีโอ การใช้ห้องน้ำสาธารณะ เครดิต จาก คุณ mike mini http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QRFTyqjUNug.


ส้วมสุขสันต์ โรงเรียนวัดนันทาราม

ส้วมสุขสันต์ โรงเรียนวัดนันทาราม


ส้วมสุขสันต์

ส้วมสุขสันต์


ส้วมสุขสันต์ รร.ตลาดนัดบาซาเอ

ส้วมสุขสันต์ รร.ตลาดนัดบาซาเอ - ส้วมสุขสันต์ รร.ตลาดนัดบาซาเอ.


ส้วมสุขสันต์โรงเรียนวัดนาวง

ส้วมสุขสันต์โรงเรียนวัดนาวง - ส้วมสุขสันต์ โรงเรียนวัดนาวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ...


ดาวแห่งความดีV-Starส้วมสะอาดมาก.mpg

ดาวแห่งความดีV-Starส้วมสะอาดมาก.mpg - โครงการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนจิตอาสาคุณธรรมในสถานศึกษา 22-23 ก.ค. 53 จัดโด...


รอง ผวจ. นราฯเป็นประธานเปิด  “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

รอง ผวจ. นราฯเป็นประธานเปิด “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ - รอง ผวจ. นราธิวาสเป็นประธานเปิด จัดกิจกรรม “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับ...


เก็บตกโครงการ "สุขาน่าใช้"

เก็บตกโครงการ "สุขาน่าใช้" - โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา กับ โครงการ "สุขาน่าใช้" หนึ่งในโครงการท...


จิตอาสาพาห้องน้ำสะอาด

จิตอาสาพาห้องน้ำสะอาด - http://www.moralproject.net/news.php?readmore=33 โครงงานจิตอาสาพาห้องน้ำ สะอาด เป็นโครงงานคุณธรรมเ...


โครงการรักษ์วัด UG ห้องน้ำสะอาดและแห้ง ... ความดีสากล

โครงการรักษ์วัด UG ห้องน้ำสะอาดและแห้ง ... ความดีสากล - คำอธิบาย.


การประเมินส้วมสาธารณะ (HAS)

การประเมินส้วมสาธารณะ (HAS)


ตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

ตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)


โครงการครอบครัวสุขสันต์ - กศน.ยะรัง

โครงการครอบครัวสุขสันต์ - กศน.ยะรัง - โครงการครอบครัวสุขสันต์ ณ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาจัดโดย กศน.ยะรัง ซึ่...


การประเมินส้วมตามมาตรฐาน HAS (ร้านอาหารสาธารณะ)

การประเมินส้วมตามมาตรฐาน HAS (ร้านอาหารสาธารณะ) - นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มศว.


More โครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

Google+ (click here to hide/see results)