โครงงานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" - โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" เป็นโครงงาน คุณธรรม ตามแนวหลักปรั...


โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv

โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv - เป็นโครงงานการเรียนรู้ทดลองปลูกผักไร้พิษแบบกระบวนการแก้ปัญหาตามแน...


อบรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมที่ 2_0002.wmv

อบรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมที่ 2_0002.wmv - เป็นการอบรมและฝึกการปฏิบัติจริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริ...


ค่ายคุณธรรม วัดละหาร

ค่ายคุณธรรม วัดละหาร - 28-29 พค ค่ายคุณธรรมฯ นนทบุรี อบรมคุณธรรมคิดร่างโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเ...


สุภัทรดิศ ราชธา | สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

สุภัทรดิศ ราชธา | สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง - สุภัทรดิศ ราชธา จาก โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัคร เพื่อป้องกัน...


โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียน

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียน


ประมวลผลภาพโครงการ การบ้านหลังค่ายกล้าคุณธรรม รุ่นที่ ๑๘๘

ประมวลผลภาพโครงการ การบ้านหลังค่ายกล้าคุณธรรม รุ่นที่ ๑๘๘ - โครงการ การบ้านหลังเรียน ค่ายคุณธรรมนำความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


เพลง พอเพียงเยี่ยงพ่อ (เพลง)

เพลง พอเพียงเยี่ยงพ่อ (เพลง) - เพลงที่ภาคภูมิใจที่สุดเพลงหนึ่งเท่าที่เคยแต่งเพลงมา ได้มีโอกาสร่วม...


นิทานเศรษฐกิจพอเพียง ยายยิ้มกับตาแปะ

นิทานเศรษฐกิจพอเพียง ยายยิ้มกับตาแปะ - เรื่องของนิทาน เศรษฐกิจพอเพียง เป็น นิทานที่มีเนื้อหาสาระที่สามารถน...


โครงงานคุณธรรม ปลูกผักพอเพียง

โครงงานคุณธรรม ปลูกผักพอเพียง - การนำเสนอโครงงานคุณธรรม ปลูกผักพอเพียง ติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/Settab...


โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน - เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุว...


สน.จักรวรรดิ มีโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

สน.จักรวรรดิ มีโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม


ค่ายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 17 พค. 2556

ค่ายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 17 พค. 2556


MV ค่ายเด็กSMART กล้าคุณธรรม 5180.mp4

MV ค่ายเด็กSMART กล้าคุณธรรม 5180.mp4 - ค่ายเด็กSMART กล้าคุณธรรม ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง...


570601 VDO กล้าแผ่นดิน กล้าคุณธรรม ม 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

570601 VDO กล้าแผ่นดิน กล้าคุณธรรม ม 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย - กล้าคุณธรรม ณ เมืองหนองคาย ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ พระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรก...


ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดตกพรม  มัธยม  ปี56

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดตกพรม มัธยม ปี56 - กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพี...


รร. วัดไทรใหญ่ โครงงานคุณธรรม

รร. วัดไทรใหญ่ โครงงานคุณธรรม - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึก...


570531 VDO กล้าแผ่นดิน กล้าคุณธรรม ม ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

570531 VDO กล้าแผ่นดิน กล้าคุณธรรม ม ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย - กล้าคุณธรรม ณ เมืองหนองคาย ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรก...


โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโยธินบำรุง 2554

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโยธินบำรุง 2554


More โครงงานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)