โครงงานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" - โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" เป็นโครงงาน คุณธรรม ตามแนวหลักปรั...


โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv

โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv - เป็นโครงงานการเรียนรู้ทดลองปลูกผักไร้พิษแบบกระบวนการแก้ปัญหาตามแน...


อบรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมที่ 2_0002.wmv

อบรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมที่ 2_0002.wmv - เป็นการอบรมและฝึกการปฏิบัติจริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริ...


ค่ายคุณธรรม วัดละหาร

ค่ายคุณธรรม วัดละหาร - 28-29 พค ค่ายคุณธรรมฯ นนทบุรี อบรมคุณธรรมคิดร่างโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเ...


โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ - ชุมนุมดนตรีสะล้อซอซึงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ จัดทำโครงงานคุณธรรม...


โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พิมเสนพอเพียงตามรอยพ่อFull Version

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พิมเสนพอเพียงตามรอยพ่อFull Version


เพลง พอเพียงเยี่ยงพ่อ (เพลง)

เพลง พอเพียงเยี่ยงพ่อ (เพลง) - เพลงที่ภาคภูมิใจที่สุดเพลงหนึ่งเท่าที่เคยแต่งเพลงมา ได้มีโอกาสร่วม...


ประมวลผลภาพโครงการ การบ้านหลังค่ายกล้าคุณธรรม รุ่นที่ ๑๘๘

ประมวลผลภาพโครงการ การบ้านหลังค่ายกล้าคุณธรรม รุ่นที่ ๑๘๘ - โครงการ การบ้านหลังเรียน ค่ายคุณธรรมนำความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียน

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียน


โครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

โครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ - การประกวดโครงการคุณธรรมระดับประเทศ โครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ ----------------------------------...


MV ค่ายเด็กSMART กล้าคุณธรรม 5180.mp4

MV ค่ายเด็กSMART กล้าคุณธรรม 5180.mp4 - ค่ายเด็กSMART กล้าคุณธรรม ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง...


โครงงาน “ พัฒนาตนเองตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

โครงงาน “ พัฒนาตนเองตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง” - เรื่อง จิตอาสาพัฒนาตนเองในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนาลึก...


ค่ายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 17 พค. 2556

ค่ายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 17 พค. 2556 - ผลจากการจัดกิจกรรมค่ายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สมาธิเสริมปัญญา...


580123 DVD อบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม ๔ วันสอง

580123 DVD อบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม ๔ วันสอง - HD DVD 580123 อบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม.๔ วันที่สอง @...๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ “เพราะ...


โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโยธินบำรุง 2554

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโยธินบำรุง 2554


ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเกตรี อ.เมือง จ.สตูล  นักศึกษาราชภัฏสงขลา

ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเกตรี อ.เมือง จ.สตูล นักศึกษาราชภัฏสงขลา - นักศึกษา โปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัด...


580122 DVDอบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม ๔ วันแรก วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร กล้าแผ่นดิน วัดต๊ำม่อน เมืองพ

580122 DVDอบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม ๔ วันแรก วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร กล้าแผ่นดิน วัดต๊ำม่อน เมืองพ - อย่าลืมกด HD 580122 DVDอบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม.๔ วันแรก วิทยาลัยสงฆ์พุท...


570601 VDO กล้าแผ่นดิน กล้าคุณธรรม ม 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

570601 VDO กล้าแผ่นดิน กล้าคุณธรรม ม 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย - กล้าคุณธรรม ณ เมืองหนองคาย ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ พระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรก...


ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดตกพรม  มัธยม  ปี56

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดตกพรม มัธยม ปี56 - กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพี...


More โครงงานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด