โครงงานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

Search Media :
powered by

Relate Keyword for โครงงานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงาน เรื่อง ห้องเรียนคุณธรรมนำชีวิต ม 2 ทับ5 บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงงาน เรื่อง ห้องเรียนคุณธรรมนำชีวิต ม 2 ทับ5 บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - โครงงาน เรื่อง ห้องเรียนคุณธรรมนำชีวิตมีสุข ม.2/5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิ...


โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" - โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" เป็นโครงงาน คุณธรรม ตามแนวหลักปรั...


นำเสนอโครงงานคุณธรรมน้อมนำความดี สู่วิถีพอเพียง

นำเสนอโครงงานคุณธรรมน้อมนำความดี สู่วิถีพอเพียง - นักเรียนนำเสนอจากชั้นเรียน สู่นอกห้องเรียน.


โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv

โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv - เป็นโครงงานการเรียนรู้ทดลองปลูกผักไร้พิษแบบกระบวนการแก้ปัญหาตามแน...


โครงงานคุณธรรม ปลูกผักพอเพียง

โครงงานคุณธรรม ปลูกผักพอเพียง - การนำเสนอโครงงานคุณธรรม ปลูกผักพอเพียง ติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/Settab...


โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา - จัดทำโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559.


หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - "หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ความรู้และคุณธรรม" : ดร.วิวัฒน์ ศัล...


ครอบครัวพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง Sufficient economy | นิทานสอนใจ Indysong Kids

ครอบครัวพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง Sufficient economy | นิทานสอนใจ Indysong Kids - ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักโครงการพระราชดำริในการดำรงชีวิต Sufficient...


เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง - เศรษฐกิจพอเพียง.


การนำเสนอโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ม.1/2 เรื่อง ยิ้มง่าย ไหว้งาม ตามอัตลักษณ์วธ.

การนำเสนอโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ม.1/2 เรื่อง ยิ้มง่าย ไหว้งาม ตามอัตลักษณ์วธ.


โครงงานสังคม

โครงงานสังคม - โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต ออมวันละนิ...


โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พิมเสนพอเพียงตามรอยพ่อFull Version

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พิมเสนพอเพียงตามรอยพ่อFull Version


ซ้อมนำเสนอโครงงานกระดาษข้าวโพด

ซ้อมนำเสนอโครงงานกระดาษข้าวโพด - การซ้อมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระดาษข้าวโพด ของนักเรียนโรง...


โครงอบรมคุณธรรม จริยธรรม 23-25 กย.59

โครงอบรมคุณธรรม จริยธรรม 23-25 กย.59 - การฝึกอบรม Give To Others (GTO) "ศาสตร์แห่งความสำเร็จ" สมาคมชาวเศรษฐกิจพอเพียง สมาค...


นำเสนอโครงงานคุณธรรม

นำเสนอโครงงานคุณธรรม


การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พอเพียง..อยู่อย่าง..เพียงพอ

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พอเพียง..อยู่อย่าง..เพียงพอ


อบรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมที่ 2_0002.wmv

อบรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมที่ 2_0002.wmv


สุภัทรดิศ ราชธา | สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

สุภัทรดิศ ราชธา | สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง - สุภัทรดิศ ราชธา จาก โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัคร เพื่อป้องกัน...


โครงงานคุณธรรม ป2

โครงงานคุณธรรม ป2


More โครงงานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

Google+ (click here to hide/see results)