โครงงานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" - โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" เป็นโครงงาน คุณธรรม ตามแนวหลักปรั...


โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv

โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv - เป็นโครงงานการเรียนรู้ทดลองปลูกผักไร้พิษแบบกระบวนการแก้ปัญหาตามแน...


อบรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมที่ 2_0002.wmv

อบรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมที่ 2_0002.wmv - เป็นการอบรมและฝึกการปฏิบัติจริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริ...


ค่ายคุณธรรม วัดละหาร

ค่ายคุณธรรม วัดละหาร - 28-29 พค ค่ายคุณธรรมฯ นนทบุรี อบรมคุณธรรมคิดร่างโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเ...


โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียน

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียน


เพลง พอเพียงเยี่ยงพ่อ (เพลง)

เพลง พอเพียงเยี่ยงพ่อ (เพลง) - เพลงที่ภาคภูมิใจที่สุดเพลงหนึ่งเท่าที่เคยแต่งเพลงมา ได้มีโอกาสร่วม...


ประมวลผลภาพโครงการ การบ้านหลังค่ายกล้าคุณธรรม รุ่นที่ ๑๘๘

ประมวลผลภาพโครงการ การบ้านหลังค่ายกล้าคุณธรรม รุ่นที่ ๑๘๘ - โครงการ การบ้านหลังเรียน ค่ายคุณธรรมนำความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน - เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุว...


โครงงานสืบสานภูมิปัญญา น้อมนำพาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ 2558

โครงงานสืบสานภูมิปัญญา น้อมนำพาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ 2558 - วิดีโอนี้เป็นโครงงานจัดทำขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดโครงงานในหัวข้อ "การ...


MV ค่ายเด็กSMART กล้าคุณธรรม 5180.mp4

MV ค่ายเด็กSMART กล้าคุณธรรม 5180.mp4 - ค่ายเด็กSMART กล้าคุณธรรม ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง...


ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดตกพรม  มัธยม  ปี56

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดตกพรม มัธยม ปี56 - กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพี...


570531 VDO กล้าแผ่นดิน กล้าคุณธรรม ม ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

570531 VDO กล้าแผ่นดิน กล้าคุณธรรม ม ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย - กล้าคุณธรรม ณ เมืองหนองคาย ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรก...


โครงงาน “ พัฒนาตนเองตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

โครงงาน “ พัฒนาตนเองตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง” - เรื่อง จิตอาสาพัฒนาตนเองในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนาลึก...


โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโยธินบำรุง 2554

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโยธินบำรุง 2554


580122 DVDอบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม ๔ วันแรก วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร กล้าแผ่นดิน วัดต๊ำม่อน เมืองพ

580122 DVDอบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม ๔ วันแรก วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร กล้าแผ่นดิน วัดต๊ำม่อน เมืองพ - อย่าลืมกด HD 580122 DVDอบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม.๔ วันแรก วิทยาลัยสงฆ์พุท...


โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปฯ 62 ณ เมืองทองธานี

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปฯ 62 ณ เมืองทองธานี - การแข่งขัันโครงงานคุณธรรม ม.1-3 ของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัด สพป.แม่...


หนังสั้น เศรษฐกิจพอเพียง  MC' 5/1 54

หนังสั้น เศรษฐกิจพอเพียง MC' 5/1 54 - ลองทำดูครั้งแรกครับ^^ หนังสั้นเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อนประกอบโครงงาน...


580123 DVD อบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม ๔ วันสอง

580123 DVD อบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม ๔ วันสอง - HD DVD 580123 อบรมคุณธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม.๔ วันที่สอง @...๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ “เพราะ...


ITLA"12_ครูพิเชษฐ ทัพโยธา.wmv

ITLA"12_ครูพิเชษฐ ทัพโยธา.wmv - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายพิเชษฐ ทัพโยธา...


More โครงงานคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)