โครงงานภาษาอังกฤษ อาเซียน

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

โครง

โครง โครงงานหนูชื่ออาเซียน

โครง

โครง โครงงานหนังสือเล่มเล็กอาเซียน

โครงงาน Blog 5 สถาน

โครงงาน Blog 5 สถาน โครงงาน Blog 5

แบบ

แบบ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)

กิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย

กิตติกรรมประกาศโครงงานภาษาไทย การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

แบบฝึกสำหรับนักเรียน เน้นเนื้อหาอาเซียน(ASEAN) | Yupapin Chuaywattana

แบบฝึกสำหรับนักเรียน เน้นเนื้อหาอาเซียน(ASEAN) | Yupapin Chuaywattana (ปกของแต่ละ Unit)

แบบ

แบบ แบบร่างโครงงาน

ภาษา

ภาษา ภาษาอาเซียนน่ารู้

More โครงงานภาษาอังกฤษ อาเซียน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ASEAN EASY EP.1 LAOS (BY 3/SM 2556 CHAINATPITTAYAKOM ENGLISH PROJECT)

ASEAN EASY EP.1 LAOS (BY 3/SM 2556 CHAINATPITTAYAKOM ENGLISH PROJECT) - asean easy !! รายการที่จะทำให้คุณรู้เรื่องภาษาอาเซียนมากขึ้น นำเสนอโดยโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ม.3/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม.


ASEAN EASY EP.2 CAMBODIA (BY 3/SM 2556 CHAINATPITTAYAKOM ENGLISH PROJECT)

ASEAN EASY EP.2 CAMBODIA (BY 3/SM 2556 CHAINATPITTAYAKOM ENGLISH PROJECT) - asean easy !! รายการที่จะทำให้คุณรู้เรื่องภาษาอาเซียนมากขึ้น นำเสนอโดยโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ม.3/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มาถึง ep.2 แล้วสำหรับ ASEAN E...


โครงงาน อาเซียน สีสุกห้วยโมง

โครงงาน อาเซียน สีสุกห้วยโมง - โครงงานอาเซียน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร.


ASEAN EASY EP.3 MYANMAR (BY 3/SM 2556 CHAINATPITTAYAKOM ENGLISH PROJECT)

ASEAN EASY EP.3 MYANMAR (BY 3/SM 2556 CHAINATPITTAYAKOM ENGLISH PROJECT) - asean easy !! รายการที่จะทำให้คุณรู้เรื่องภาษาอาเซียนมากขึ้น นำเสนอโดยโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ม.3/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม EP.3 แล้วนะคะ EP.สุดท้ายก่อนป...


โครงงานภาษาอังกฤษ Class 6/1

โครงงานภาษาอังกฤษ Class 6/1 - อ่านก่อนนะครับ ตรงนี้ๆ * พวกเรา เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ได้จัดทำโครงงานภาษาอังกฤษขึ้น และวิดิโอนี้จะเป็นสื่อ เอาไ...


โครงงานภาษาอังกฤษ Amazing KanchaNaburi

โครงงานภาษาอังกฤษ Amazing KanchaNaburi - ค.บ.1 สังคมศึกษาหมู่ 2 EnGlisH ProJect.


โครงงานภาษาอังกฤษป.6

โครงงานภาษาอังกฤษป.6 - กล่องสี่สหาย ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านศาลา.


โครงงาน ก้าวสู่สมาคมอาเซียน

โครงงาน ก้าวสู่สมาคมอาเซียน - เป็นโครงงานการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนของวิชา คอมพิวเตอร์ อ.รัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ อาจารย์ประจำวิชา ผู้ฝึกซ้อมการเเสดง นาย วุฒิพงศ์ เย็นใส นาย ธนิศ เอี่ยมตาก.


โครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิเปรม 2555

โครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิเปรม 2555 - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม.


โครงงานโคมไฟล้านนาหรรษาอาเซียน

โครงงานโคมไฟล้านนาหรรษาอาเซียน


โครงงานวิชาภาษาอังกฤษ Tomyumkung

โครงงานวิชาภาษาอังกฤษ Tomyumkung - โครงงานวิชาภาษาอังกฤษ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน Thanks for watching ค่ะ XD.


โครงงานอาเซียน.wmv

โครงงานอาเซียน.wmv


โครงงานภาษาอังกฤษ1.mpg

โครงงานภาษาอังกฤษ1.mpg - โครงงานภาษาอังกฤษ1.


โครงงานภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ

โครงงานภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ


โครงงานการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โครงงานการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ - กำลังศึกษาค้นคว้าเรื่องเสียงสระในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ.


โครงงานวิจัย ASEAN

โครงงานวิจัย ASEAN


กวนวันวิทยาโครงงานภาษาอังกฤษMy friend is a boxer02

กวนวันวิทยาโครงงานภาษาอังกฤษMy friend is a boxer02


รายงานความคืบหน้า โครงงานสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Present tense ของนักเรียนชั้นม.5/5

รายงานความคืบหน้า โครงงานสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Present tense ของนักเรียนชั้นม.5/5 - รายงานความคืบหน้า สื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม.5/5.


ASEAN FOOD พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วย E - book

ASEAN FOOD พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วย E - book - ASEAN FOOD พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วย E- book เป็นการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับอาหารใน 10ประเทศอาเซียน.


วัฒนธรรมอาหารประจำชาติของแต่ละชาติในอาเซียน

วัฒนธรรมอาหารประจำชาติของแต่ละชาติในอาเซียน - โครงงานวัฒนธรรมอาหารประจำชาติของแต่ละชาติในอาเซียน จัดทำโดย นายกัณฑ์อเนก เอกสุข เลขที่ 4 น.ส.นันทัชพร วงค์สุทธิ เลขที่ 22 น.ส.วรัญญา ทรายขาว เลขที่ 28 น.ส.บุ...


More โครงงานภาษาอังกฤษ อาเซียน

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด