โครงงานภาษาอังกฤษ อาเซียน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for โครงงานภาษาอังกฤษ อาเซียน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงานคอมฯ เรื่องเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ASEAN

โครงงานคอมฯ เรื่องเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ASEAN


การนำเสนอโครงงานภาษาไทย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

การนำเสนอโครงงานภาษาไทย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ปี 2556 ณ อิมแพจเมืองทองธานี.


โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง HELLO ASEAN ด้วยโปรแกรม Ulead

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง HELLO ASEAN ด้วยโปรแกรม Ulead - โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา ปีการศึกษา 2559 - ม.3/2 กลุ่มที่ 3 ...


โครงงานภาษาอังกฤษ Class 6/1

โครงงานภาษาอังกฤษ Class 6/1 - อ่านก่อนนะครับ ตรงนี้ๆ * พวกเรา เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ของ...


โครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิเปรม 2555

โครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิเปรม 2555 - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม.


โครงงานบูรณาการอาเซียน-เพลงฟิสิกส์(ลข.) ประโยชน์กัมมันตภาพรังสีและPนิวเคลียร์

โครงงานบูรณาการอาเซียน-เพลงฟิสิกส์(ลข.) ประโยชน์กัมมันตภาพรังสีและPนิวเคลียร์ - [Cr.วู่วามของSeason Five ] เพลงฟิสิกส์ ถ้า(If) ในเรื่องประโยนช์ของกัมมันตภาพรังสี...


โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง...สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง...สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน - จัดทำโดย นางสาวทับทิม จันทร์สระบัว นางสาวธนาพร มาลีกุน นางสาวประวัณนา...


โครงงานอาเซียน เพลงรังสีฟิสิกส์

โครงงานอาเซียน เพลงรังสีฟิสิกส์ - วิดีโอนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาค...


GEH1002 โครงงานการเผยแพร่วัฒนธรรมทางภาษาอาเซียนA33

GEH1002 โครงงานการเผยแพร่วัฒนธรรมทางภาษาอาเซียนA33 - วีดีโอนี้จัดทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาGEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก.


การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ

การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ


ASEAN EASY EP.2 CAMBODIA (BY 3/SM 2556 CHAINATPITTAYAKOM ENGLISH PROJECT)

ASEAN EASY EP.2 CAMBODIA (BY 3/SM 2556 CHAINATPITTAYAKOM ENGLISH PROJECT) - asean easy !! รายการที่จะทำให้คุณรู้เรื่องภาษาอาเซียนมากขึ้น นำเสนอโดยโครงง...


โครงงาน น้ำพริกอาเซียน โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี

โครงงาน น้ำพริกอาเซียน โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี - โครงงาน น้ำพริกอาเซียน จัดทำโดย ด.ญ.นริศรา พันธมาศ ป.6/1 ด.ญ. กมลวรรณ จรรย...


โครงงาน อาเซียน สีสุกห้วยโมง

โครงงาน อาเซียน สีสุกห้วยโมง - โครงงานอาเซียน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร.


นำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษม.ปลาย

นำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษม.ปลาย - Ruamjitwittaya School.


โครงงาน คำศัพท์แสลงภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - YorSor 58 3/1

โครงงาน คำศัพท์แสลงภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - YorSor 58 3/1 - รวบรวมภาษาแสบงภาษาอังกฤษ ความหมาย การใช้ ข้อดี ข้อเสีย ประเภทของศัพท์...


โครงงานภาษาอังกฤษ Amazing KanchaNaburi

โครงงานภาษาอังกฤษ Amazing KanchaNaburi - ค.บ.1 สังคมศึกษาหมู่ 2 EnGlisH ProJect.


โครงงานภาษาอังกฤษ  เรื่อง Triple E from E-book

โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Triple E from E-book - เป็นผลงานนักเรียนนำเสนอเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจในการอ่าน E-book.


โครงงานอาเซียน.wmv

โครงงานอาเซียน.wmv


โครงงาน flash อาเซียนเพื่อการศึกษา

โครงงาน flash อาเซียนเพื่อการศึกษา


โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ASEAN ชั้น ม.6/8 โรงเรียนพิมายวิทยา

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ASEAN ชั้น ม.6/8 โรงเรียนพิมายวิทยา - โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ASEAN ชั้น ม.6/8 โรงเรียนพิมายวิทยา ที่ปรึกษาโครง...


More โครงงานภาษาอังกฤษ อาเซียน

Google+ (click here to hide/see results)