โครงสร้างของโลก ppt

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ส่วนประกอบของโลก Part.Earth

ส่วนประกอบของโลก Part.Earth - MV นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Earth and Universe เพลง "Our World(โลกของเรา)" โลกของเรานั้น ...


โครงสร้างโลก

โครงสร้างโลก - โครงสร้างโลก Bp.#58 4/10.


กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล - สื่อการสอนวิชาชีววิทยาเรื่อง "กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิต" จัดทำขึ้นโ...


สื่อการสอนโครงสร้างของโลก

สื่อการสอนโครงสร้างของโลก - น.ส.นุชดา น้อยยวน 5681163034.


วิชาชีววิทยา - โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

วิชาชีววิทยา - โครงสร้างและหน้าที่ของใบ - วิชาชีววิทยา - โครงสร้างและหน้าที่ของใบ ---------------------------------------------------------------------------------...


การกำเนิดโลกและโครงสร้างโลก

การกำเนิดโลกและโครงสร้างโลก - วิดีโอชุดนี้ เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนสุราษ...


โครงสร้างของโลกแต่ล่ะชั้นฺ BY MKY

โครงสร้างของโลกแต่ล่ะชั้นฺ BY MKY - ส่งงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ในคลิปมีข้อผิดพลาดก็ขออภัย ด้วยคว...


ดิน หิน แร่

ดิน หิน แร่


โครงสร้างของดอกไม้: 541128019

โครงสร้างของดอกไม้: 541128019 - บทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง โครงสร้างของดอก จัดทำโดย นางสาวลักสิ...


โครงสร้างธรณี

โครงสร้างธรณี


วิชาชีววิทยา - การเกิดและโครงสร้างเมล็ด

วิชาชีววิทยา - การเกิดและโครงสร้างเมล็ด - วิชาชีววิทยา - การเกิดและโครงสร้างเมล็ด ---------------------------------------------------------------------------------...


วิทย์ป.4 โครงสร้างและหน้าที่ต่างๆของพืช

วิทย์ป.4 โครงสร้างและหน้าที่ต่างๆของพืช - มาเรียนเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ต่างๆของพืชกันครับ พืชประกอบด้วย...


[ทบทวน]โลกและการเปลี่ยนแปลง2 by ครูจอย

[ทบทวน]โลกและการเปลี่ยนแปลง2 by ครูจอย - [ทบทวน] โลกและการเปลี่ยนแปลง2 by ครูจอย.


วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ - หลักธรณี

วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ - หลักธรณี - วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ - หลักธรณี --------------------------------------------------------------------------------- สื่อ...


วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - วิวัฒนาการของทฤษฎีการแปรสัณฐาน

วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - วิวัฒนาการของทฤษฎีการแปรสัณฐาน - วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - วิวัฒนาการของทฤฎีการแปรสัณฐาน ----------------------------------------...


ยินดีต้อนรับแชมป์โลก IT มทร.ธัญบุรี

ยินดีต้อนรับแชมป์โลก IT มทร.ธัญบุรี - ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย) นักศึกษาคณะคร...


รอบรู้ธรณีไทย 1/12 โลก

รอบรู้ธรณีไทย 1/12 โลก - รอบรู้ธรณีไทย Introductory Geology in Thai 1 - รู้เรื่องโลก Introduction to Geology & Structure and Evolution of Earth ความหมาย...


ช่วง mcot. net ช่อง 9 เสนอข่าว แชมป์โลก IT มทร.ธัญบุรี

ช่วง mcot. net ช่อง 9 เสนอข่าว แชมป์โลก IT มทร.ธัญบุรี - ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย) นักศึกษาคณะคร...


ครูนพคุณ โลกและธรณี ม.2 ตอน2

ครูนพคุณ โลกและธรณี ม.2 ตอน2 - วิดิโอนี้ สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ราวิชาวิทย์พื้นฐาน เรื่อง โลกและธรณี...


ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง - วิดีทัศน์นี้จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ สพฐ...


More โครงสร้างของโลก ppt

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)