โครงสร้างของโลก ppt

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

โครงสร้างโลก | physic

โครงสร้างโลก | physic 1.2 การแบ่งโครงสร้างโลก

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : โลกแลการเปลี่ยนแปลง - MyFirstBrain.

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : โลกแลการเปลี่ยนแปลง - MyFirstBrain. ภาพ : แสดงความสัมพันธ์ของระบบ

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : โลกแลการเปลี่ยนแปลง - MyFirstBrain.

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : โลกแลการเปลี่ยนแปลง - MyFirstBrain. ภาพ : โครงสร้างโลก

โครงสร้าง

โครงสร้าง ของโครงสร้างภายในของโลก

เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่โลกกว้าง ใช้แหล่งเรียนรู้รอบข้างเป็นครู ...

เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่โลกกว้าง ใช้แหล่งเรียนรู้รอบข้างเป็นครู ... โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งใน

ศัพท์

ศัพท์ และโครงสร้างอื่น ๆ ของโลก

ศัพท์

ศัพท์ รูปที่ 17 โครงสร้างของโลก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : หินและการเปลี่ยนแปลง - MyFirstBrain.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : หินและการเปลี่ยนแปลง - MyFirstBrain. ส่วนประกอบของโลก

More โครงสร้างของโลก ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การกำเนิดโลกและโครงสร้างโลก

การกำเนิดโลกและโครงสร้างโลก - วิดีโอชุดนี้ เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยการรวบรวมวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปของเพื่อนๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เเละการรั...


โครงสร้างธรณี

โครงสร้างธรณี


กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล - สื่อการสอนวิชาชีววิทยาเรื่อง "กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิต" จัดทำขึ้นโดย สพฐ. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนก...


วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - วิวัฒนาการของทฤษฎีการแปรสัณฐาน

วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - วิวัฒนาการของทฤษฎีการแปรสัณฐาน - วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - วิวัฒนาการของทฤฎีการแปรสัณฐาน --------------------------------------------------------------------------------- สื่อการสอนภายในโครงก...


รอบรู้ธรณีไทย 1/12 โลก

รอบรู้ธรณีไทย 1/12 โลก - รอบรู้ธรณีไทย Introductory Geology in Thai 1 - รู้เรื่องโลก Introduction to Geology & Structure and Evolution of Earth ความหมายและความสำคัญของธรณีวิทยา วิธีก...


โลกของเรา

โลกของเรา - This file make for education about our World.


วิทย์ม.ต้น โลกของเรา

วิทย์ม.ต้น โลกของเรา - วิทย์ม.ต้น โลกของเรา โดยไอน์สไตน์ เฮ้าส์ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม www.vcdforstudy.com.


VRZO - นิทานเรื่อง "โลก[The Earth]" [Byปลื้ม] (Ep.9)

VRZO - นิทานเรื่อง "โลก[The Earth]" [Byปลื้ม] (Ep.9) - ขอขอบคุณ"ICARE"ผู้สนับสนุนนิทานสอนใจเรื่อง"โลก" สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารของICAREได้ที่ http://www.facebook.com/icareclub http://www.youtube.com/icareclub ...


โลกและอวกาศ - Artorn Naja

โลกและอวกาศ - Artorn Naja - การศึกษาดวงดาวของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้เรารู้หรือทำนายพยากรณ์ เหตุการณ์ต่างๆได้.


การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี Geotectonic

การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี Geotectonic - Video Powerpoint การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี เสนอ อ.สมานจิต พงษ์สนาม หาข้อมูล - Suphaphon Lertneeranart จัดทำ Powerpoint - Kendo Theshock จัดทำวิดีโอ ...


การนำเสนองานผ่านโปรแกรมPowerPoint 2007 (2)

การนำเสนองานผ่านโปรแกรมPowerPoint 2007 (2) - เป็นโปรแกรมทดลองใช้เพื่อทำส่งครู ถ้าละเมิดลิขสิทธิ์ประการใดก็ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ.


MVการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

MVการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี - MV การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี จัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาดาราศาสตร์ โดยนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอเพลง ซึ่งในวิดีโอเพลงก็ได้มีการแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการแปร...


การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก - การเคลื่อนที่ของแผ่นเปือกโลก.


วัฏจักรหิน (Earth&Universe KMITL)

วัฏจักรหิน (Earth&Universe KMITL) - วิดีโอเพลง มันคือวัฏจักรหิน เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Earth and Universe สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบคุณเพลง มันคือความรัก - ลุลา Cover B...


ตอนที่ 2 ดิน

ตอนที่ 2 ดิน - สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องดิน สื่อวีดีโอนี้ลิขสิทธิ์เป็นของทีมงานทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com โดยสามารถคลิ๊กดูต...


การเคลื่อนที่ของวัตถุ   2

การเคลื่อนที่ของวัตถุ 2 - การเคลื่อนที่ของวัตถุ - 2.mpg.


วีดิทัศน์ เรื่อง ลำดับชั้นหิน

วีดิทัศน์ เรื่อง ลำดับชั้นหิน


เปลือกโลกเปลือกที่ไม่มั่นคง

เปลือกโลกเปลือกที่ไม่มั่นคง - ขออนุญาต นำชุดถอดรหัสพิบัติภัย 10 ตอน ไทยจะเกิดภัยพิบัติหรือไม่ พาสังคมไทยไปสู่ความเป็นสังคมอุดมปัญญา เพือพาชาติพ้นภัยจากความหวาดกลัวที่ไร้เหตุผลขาดหลักฐานทา...


การทำ pop up ง่าย ๆ   1

การทำ pop up ง่าย ๆ 1 - การทำกระดาษสามมิติ.


ธรณีประวัติ.flv

ธรณีประวัติ.flv


More โครงสร้างของโลก ppt

Sites (click here to hide/see results)

More โครงสร้างของโลก ppt ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต