โครงสร้างเทศบาล

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เทศบาลนครเชียงใหม่ พบประชาชน17/01/56

เทศบาลนครเชียงใหม่ พบประชาชน17/01/56 - วันนี้เทศบาลนครเชียงใหม่โดยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดยนายกทัศนัย บูรณุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จากแขวงกาวิละ ได้ออกเยี่ยมประชาชน ช...


เทศบาลตำบลโคกสะอาด สรุปกิจกรรม โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555

เทศบาลตำบลโคกสะอาด สรุปกิจกรรม โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555 - แนะนำเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และสรุปกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานจังหวัดชัยภูมิ.


แนะนำเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 2553

แนะนำเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 2553 - เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.


ความไม่โปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ความไม่โปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี - เทศบาลตำบลท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี มีการยื่นซองสอบราคารางระบายน้ำ ซึ่งเทศบาลกำหนดยื่นซองสอบราคา เวลา 09.00 - 10.00 น.เช้าวันที่ 23 เมษายน 2556 ปรากฏว่า...


กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลหนองสังข์

กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลหนองสังข์


แนวทางปฏฺิรูปการเมืองของ "ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์"

แนวทางปฏฺิรูปการเมืองของ "ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์" - ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง กำหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปให้สอดคล้องใน 4 ประเด็น การปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง และองค์กรอิสระ การปฏิรูปพรรคการเมือง การปฏิรู...


งานสดุดีวีระชนน้ำโสม ประจำปี 2555

งานสดุดีวีระชนน้ำโสม ประจำปี 2555 - งานสดุดีวีระชนน้ำโสม ประจำปี 2555 ณ หน้าอนุสาวรีย์วีระชน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี.


The Great Gildersleeve: Leroy's Toothache / New Man in Water Dept. / Adeline's Hat Shop

The Great Gildersleeve: Leroy's Toothache / New Man in Water Dept. / Adeline's Hat Shop - Premiering on August 31, 1941, The Great Gildersleeve moved the title character from the McGees' Wistful Vista to Summerfield, where Gildersleeve now ...


องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส - Simple.


More โครงสร้างเทศบาล

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)