pattern หมวก โค ร เช ต์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แพทเทิร์นหมวกโครเชต์ สวยเก๋

แพทเทิร์นหมวกโครเชต์ สวยเก๋ - แพทเทิร์นหมวกโครเชต์เก๋ๆ ลายสวยๆทั้งนั้นเลย มันเยอะมาก เลยทำเป็นวิด...


แพทเทิร์นหมวกไหมพรม โครเชต์

แพทเทิร์นหมวกไหมพรม โครเชต์ - แพทเทิร์นหมวกไหมพรม โครเชต์แบบ ลายสวยๆทั้งนั้นเลย มันเยอะมาก เลยทำเป...


วิธีถักหมวกโครเชต์ แพทเทิร์นเก๋ๆ ลายสวยๆ

วิธีถักหมวกโครเชต์ แพทเทิร์นเก๋ๆ ลายสวยๆ - แพทเทิร์นเก๋ๆ ลายสวยๆทั้งนั้นเลย มันเยอะมาก เลยทำเป็นวิดีโอให้ดูกัน...


ถักหมวกไหมพรมโครเชต์

ถักหมวกไหมพรมโครเชต์ - ถักหมวกไหมพรมโครเชต์ แพทเทิร์นเก๋ๆ ลายสวยๆทั้งนั้นเลย มันเยอะมาก เลย...


โครเชท์หมวกลายหอย เอียง (ป้าโอ้ทไม่รู้ว่าเรียกลายอะไรเลยเรียกเอง)

โครเชท์หมวกลายหอย เอียง (ป้าโอ้ทไม่รู้ว่าเรียกลายอะไรเลยเรียกเอง) - เพื่อนๆ ที่ดูจากคลิปของฝรั่งไม่เข้าใจ หวังว่าคลิปป้าโอ้ทจะช่วยให้เข...


หมวกโครเชต์ลายเกลียว1 By KEA.wmv

หมวกโครเชต์ลายเกลียว1 By KEA.wmv


สอนวิธีการถักหมวกไหมพรมลายพิกุลแบบใหม่ ตอนที่ 1/7

สอนวิธีการถักหมวกไหมพรมลายพิกุลแบบใหม่ ตอนที่ 1/7 - วิธีการถักหมวกไหมพรม ลายพิกุล (ลายดอก)


สาธิตการถักหมวกทรงหน้าแหลม (เชือกร่ม) Part I

สาธิตการถักหมวกทรงหน้าแหลม (เชือกร่ม) Part I - อุปกรณ์ 1. เชือกร่ม 2. เข็มโครเชต์ 7/0 3. Marker (อาจใช้กิ๊บแทนได้) 4. กรรไกร 5. เข็มเก...


หมวกโครเชต์ 2 (Crochet Hat Part 2)

หมวกโครเชต์ 2 (Crochet Hat Part 2) - ห้องเรียนออนไลน์ สอนถักหมวก เข็มขัด และรองเท้าโคร์เชต์เชือกร่ม สนนรา...


หมวกโครเชต์ 1 (Crochet Hat Part 1)

หมวกโครเชต์ 1 (Crochet Hat Part 1) - ห้องเรียนออนไลน์ สอนถักหมวก เข็มขัด และรองเท้าโคร์เชต์เชือกร่ม สนนรา...


หมวกโครเชต์ลายเกลียว(จบ)By KEA.wmv

หมวกโครเชต์ลายเกลียว(จบ)By KEA.wmv


สาธิตการถักหมวกไหมพรมโครเชต์ part 5/5

สาธิตการถักหมวกไหมพรมโครเชต์ part 5/5 - อุปกรณ์ : ไหมพรม Vinus 1 ม้วน, เข็มสีทอง 7/0 ...


How  to crochet bear beanie (video one)

How to crochet bear beanie (video one) - This video demonstrates how to crochet a beanie and add bear ears. The step by step instructions make it easy to follow and produce a great looking bear ear ...


สาธิตการถักหมวกไหมพรมโครเชต์ part 3/5

สาธิตการถักหมวกไหมพรมโครเชต์ part 3/5 - อุปกรณ์ : ไหมพรม Vinus 1 ม้วน, เข็มสีทอง 7/0 ...


วิธีถักหมวก1 (โครเชต์).avi

วิธีถักหมวก1 (โครเชต์).avi - วิธีขึ้นต้นนะคะ 1. โซ่ 4 ลห. (เลื่อนห่วง) เป็นวงกลม 2. โซ่ 3 พ1ค. (พัน 1 ครั้ง) 20 หลั...


สาธิตการถักหมวกไหมพรมโครเชต์ part 4/5

สาธิตการถักหมวกไหมพรมโครเชต์ part 4/5 - อุปกรณ์ : ไหมพรม Vinus ขนฟู 1 ม้วน, เข็มสีทอง 7/0 ...


หมวกเด็ก@กุ้งแก้วโครเชต์ crochet hats

หมวกเด็ก@กุ้งแก้วโครเชต์ crochet hats - งานโครเชต์น่ารักๆ มาแบ่งปันค่ะ คิดจะอัปนานแล้วแต่ไม่ค่อยมีเวลา วันน...


สาธิตถักหมวกไหมพรมลายเฉียง part 2/5

สาธิตถักหมวกไหมพรมลายเฉียง part 2/5 - อุปกรณ์ : ไหมลิลลี่สีส้ม 1 ม้วน, ไหมอีเกิ้ลสีน้ำเงิน 1 ม้วน, เข็มโครเชต์สี...


สาธิตการถักหมวกปีกกว้างกันแดด Part I

สาธิตการถักหมวกปีกกว้างกันแดด Part I - อุปกรณ์ : 1.ไหมพรมเส้นเล็ก 2 เส้นควบ 2.เข็มโครเชต์ขนาด 4.00 mm. 3.กรรไกร 4.เข็มเก็บ...


สาธิตการถักหมวกไหมพรม part 1/5

สาธิตการถักหมวกไหมพรม part 1/5 - http://www.youtube.com/watch?v=7oKuMVDpRdQ ดูตามลิงค์นี้นะคะ ได้แก้ภาพสั่นแล้วค่ะ ^^ หมวกถักโครเช...


More pattern หมวก โค ร เช ต์

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด