thaibatan facebook

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

phamvanlinh.com - thai ba tan 2

phamvanlinh.com - thai ba tan 2 - Văn Miếu.


Nói Với Cháu Rể (thơ Thái Bá Tân)

Nói Với Cháu Rể (thơ Thái Bá Tân) - Cũng với cung cách khẩu thơ, Thái Bá Tân dẫn người đọc đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Lần này ông nói chuyện với người cháu rể có nghề...


thai ba tan 12 6 2012

thai ba tan 12 6 2012


More thaibatan facebook

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด