www.edu.nu.ac.th

Search Media :
powered by

Relate Keyword for www.edu.nu.ac.th

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Multimedia ขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

Multimedia ขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย - สื่อวิดีโอ Multimedia ขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เป็นส่วนหนึ่งของวิช...


โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศ...


สวิชเชอแลนเมืองไทย

สวิชเชอแลนเมืองไทย - วีดีโอนี้เป็นวีดีโอตัวอย่างการสร้างสื่อเพื่อการศึกษา การผลิตรายการ...


วีดีโอแนะนำการใช้ระบบ www.reg.nu.ac.th

วีดีโอแนะนำการใช้ระบบ www.reg.nu.ac.th


Activity Naresuan University  Freshy Night31 08 2013 HD

Activity Naresuan University Freshy Night31 08 2013 HD - รายการ SA NEWS ติดตามชมได้ทุกตอนที่ www.sa.nu.ac.th.


2016StructureTP : โครงการฝึกอบรมระยะสั้นโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น (รุ่นที่3)

2016StructureTP : โครงการฝึกอบรมระยะสั้นโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น (รุ่นที่3) - ขอเชิญครูฟิสิกส์ นักศึกษาฟิสิกส์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบ...


ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 - www.nualumni.nu.ac.th.


MIS NU Presentation

MIS NU Presentation - http://www.mis.nu.ac.th/bpm/history.php.


Count down to POWER CHEER NU 2011

Count down to POWER CHEER NU 2011 - เตรียมตัวพบกับการโชว์ สปิริต น้องๆกล้าเสลารุ่นที่ 21 "Power Cheer NU2011" วันอาทิตย...


intro e-Camp 2015 @NU -Robot Club

intro e-Camp 2015 @NU -Robot Club - ชมรมโรบอท มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอนำเสนอวิดีโอนี้การแนะนำการทำค่าย e-Camp...


ใบทอง (Bai Tong) - Gold Leaves

ใบทอง (Bai Tong) - Gold Leaves - No Copyright Video. FREE FHD STOCK FOOTAGE. If you use this video, credit is appreciated, but not required. “Giving” means the most when you give to ...


แพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.นเรศวร

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.นเรศวร - การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธ...


Spot รับสมัครผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558

Spot รับสมัครผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 - มน. อยู่ในมือคุณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา "รับสมัครผู้นำนิสิต...


ปั้นฝันเดอะบัณฑิต

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต - เรื่องเด่นประเด็นเยาวชน ในปี 2558 ตอนที่2 “พลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุ...


ม.นเรศวร มอบข้าวสาร 1 ตัน ณ ท้องสนามหลวง 26 พ.ย.59

ม.นเรศวร มอบข้าวสาร 1 ตัน ณ ท้องสนามหลวง 26 พ.ย.59 - ม.นเรศวร โดย ชมรมอาสาสมัครมหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพ...


โหมโรงปฐมดุสิต

โหมโรงปฐมดุสิต - แถบเสียงมหามงคลชุด "ทิพยสังคีตสดุดีจักรีบรมวงศ์" ครูจำเนียร ศรีไทยพั...


คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู 28 ก ค 57

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู 28 ก ค 57 - สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์...


พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับผลต่อการมองเห็น

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับผลต่อการมองเห็น - ขอขอบคุณ :: แพทย์หญิงปณตศม เง่ายุธากร อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุว...


pulinet57

pulinet57 - วีดีโอ สำหรับใช้ในงาน PULINET วิชาการครั้งที่ 4 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 - แนะนำจังห...


ใบเงิน (Bai Ngern) - Caricature plant

ใบเงิน (Bai Ngern) - Caricature plant - No Copyright Video. FREE FHD STOCK FOOTAGE. If you use this video, credit is appreciated, but not required. “Giving” means the most when you give to ...


More www.edu.nu.ac.th

Google+ (click here to hide/see results)