www.edu.nu.ac.th

Search Media :
powered by

Relate Keyword for www.edu.nu.ac.th

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศ...


Multimedia ขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

Multimedia ขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย - สื่อวิดีโอ Multimedia ขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เป็นส่วนหนึ่งของวิช...


สวิชเชอแลนเมืองไทย

สวิชเชอแลนเมืองไทย - วีดีโอนี้เป็นวีดีโอตัวอย่างการสร้างสื่อเพื่อการศึกษา การผลิตรายการ...


Activity Naresuan University  Freshy Night31 08 2013 HD

Activity Naresuan University Freshy Night31 08 2013 HD - รายการ SA NEWS ติดตามชมได้ทุกตอนที่ www.sa.nu.ac.th.


ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 - www.nualumni.nu.ac.th.


แพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.นเรศวร

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.นเรศวร - การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธ...


Spot รับสมัครผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558

Spot รับสมัครผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 - มน. อยู่ในมือคุณ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา "รับสมัครผู้นำนิสิต...


Count down to POWER CHEER NU 2011

Count down to POWER CHEER NU 2011 - เตรียมตัวพบกับการโชว์ สปิริต น้องๆกล้าเสลารุ่นที่ 21 "Power Cheer NU2011" วันอาทิตย...


คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู 28 ก ค 57

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพบครู 28 ก ค 57 - สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์...


พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับผลต่อการมองเห็น

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับผลต่อการมองเห็น - ขอขอบคุณ :: แพทย์หญิงปณตศม เง่ายุธากร อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุว...


2016StructureTP : โครงการฝึกอบรมระยะสั้นโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น (รุ่นที่3)

2016StructureTP : โครงการฝึกอบรมระยะสั้นโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น (รุ่นที่3) - ขอเชิญครูฟิสิกส์ นักศึกษาฟิสิกส์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบ...


pulinet57

pulinet57 - วีดีโอ สำหรับใช้ในงาน PULINET วิชาการครั้งที่ 4 วันที่ 21-24 มกราคม 2557 - แนะนำจังห...


โหมโรงปฐมดุสิต

โหมโรงปฐมดุสิต - แถบเสียงมหามงคลชุด "ทิพยสังคีตสดุดีจักรีบรมวงศ์" ครูจำเนียร ศรีไทยพั...


Scoop "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ

Scoop "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ - https://www.facebook.com/researchnu/photos/?tab=album&album_id=1130304303677565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมวิชากา...


ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตรวจวัดเฉดสีดิจิตอลแบบพกพา” (Digital Image Colorimeter)

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตรวจวัดเฉดสีดิจิตอลแบบพกพา” (Digital Image Colorimeter) - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตรวจวัดเฉดสีดิจิตอลแบบพกพา” (Digital Image Colorimeter) สัม...


“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11: Research & Innovation

“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11: Research & Innovation - กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11: Research & Innovation ระหว่...


intro e-Camp 2015 @NU -Robot Club

intro e-Camp 2015 @NU -Robot Club - ชมรมโรบอท มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอนำเสนอวิดีโอนี้การแนะนำการทำค่าย e-Camp...


Part 1-นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ

Part 1-นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ - https://www.facebook.com/researchnu/photos/?tab=album&album_id=1130304303677565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จั...


Invertebrate ( สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ) : Phylum Annelida

Invertebrate ( สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ) : Phylum Annelida - สื่อวิดีทัศน์หัวข้อ Invertebrate( สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ) : Phylum Annelida รายวิชา 512103...


Part 2-นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ

Part 2-นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ - https://www.facebook.com/researchnu/photos/?tab=album&album_id=1130304303677565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จั...


More www.edu.nu.ac.th

Google+ (click here to hide/see results)