www.mfa.go.th

Search Media :
powered by

Relate Keyword for www.mfa.go.th

Images (click here to hide/see results)

Saranrom Palace (Ministry of Foreign Affairs) | Bangkok

Saranrom Palace (Ministry of Foreign Affairs) | Bangkok

Amazing Thailand

Amazing Thailand

Thailand : Bangkok : New Year 2008 frenzy

Thailand : Bangkok : New Year 2008 frenzy

Thailand Ministry of Foreign Affair

Thailand Ministry of Foreign Affair

Entrance to Thai Ministry of Foreign Affair

Entrance to Thai Ministry of Foreign Affair

Ministry of Foreign Affair

Ministry of Foreign Affair

Department of consular affair Thailand

Department of consular affair Thailand

Ministry of Foreign Affair Cheangwattana Road

Ministry of Foreign Affair Cheangwattana Road

More www.mfa.go.th

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

[TH] AEC channel - برني دارالسلام Negara Brunei Darussalam

[TH] AEC channel - برني دارالسلام Negara Brunei Darussalam - รายงานปลายภาค AEC CHANNEL ~ Negara Brunei Darussalam เสนอ อาจารย์ผู้สอน กนกพร เพญนารถ จัดทำโด...


MFA Camp Beyond English

MFA Camp Beyond English - MFA Camp Beyond English จัดโดยสถาบันต่างประเทศเทววงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ...


consular_elephant512.wmv

consular_elephant512.wmv


การช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย

การช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย - รายการสายตรงบัวแก้ว เรื่องการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย สัมภาษณ์อธิบดีก...


consular_cartoon512.wmv

consular_cartoon512.wmv - ภาพยนต์วีดีโอแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานที่ต่างประเทศ ตลอดจนการ...


อนิเมชั่น AEC

อนิเมชั่น AEC


รมว.กต. ร่วมประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เวียงจันทน์

รมว.กต. ร่วมประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เวียงจันทน์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเ...


THIS IS THAILAND - A Vibrant Economy

THIS IS THAILAND - A Vibrant Economy - Let us offer you a fresh look at today's Thailand, a country whose many facets combine to create a whole that is uniquely beautiful, welcoming, and rich in ...


ASEAN THAILAND VIDEO CONTEST 2016

ASEAN THAILAND VIDEO CONTEST 2016 - โครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ขยายเวล...


THIS IS THAILAND - An Open and Culturally Rich Society

THIS IS THAILAND - An Open and Culturally Rich Society - Let us offer you a fresh look at today's Thailand, a country whose many facets combine to create a whole that is uniquely beautiful, welcoming, and rich in ...


saranrom radio AM1575 kHz : รู้รอบโลก [14-09-2559]

saranrom radio AM1575 kHz : รู้รอบโลก [14-09-2559] - รายการ : รู้รอบโลก ออกอากาศวันที่ : 14 กันยายน 2559 สถานี : วิทยุสราญรมย์...


เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายกลิน ที. เดวีส (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริก...


ASEAN-India Car Rally 2012 - Bangkok - 2012.12.02

ASEAN-India Car Rally 2012 - Bangkok - 2012.12.02 - ASEAN-India Car Rally 2012 - Bangkok - 2012.12.02 Flag-Off Ceremony of the ASEAN-India Car Rally 2012 Deputy Prime Minister and Foreign Minister ...


saranrom radio AM1575 kHz: เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ [02-08-2559]

saranrom radio AM1575 kHz: เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ [02-08-2559] - รายการ : เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ ออกอากาศวันที่ : 2 สิงหาคม 2559 สถานี : ...


saranrom radio AM1575 kHz : รอบรู้เศรษฐกิจ [09-08-2559]

saranrom radio AM1575 kHz : รอบรู้เศรษฐกิจ [09-08-2559] - รายการ : รอบรู้เศรษฐกิจ ออกอากาศวันที่ : 9 สิงหาคม 2559 สถานี : วิทยุสราญรม...


saranrom radio AM1575 kHz : เราคืออาเซียน [28-06-2559]

saranrom radio AM1575 kHz : เราคืออาเซียน [28-06-2559] - รายการ : เราคืออาเซียน ออกอากาศวันที่ : 28 มิถุนายน 2559 สถานี : วิทยุสราญรม...


การประชุม "อนาคตของประชาคมอาเซียนของเราในปี 2558 สู่ปี 2568"

การประชุม "อนาคตของประชาคมอาเซียนของเราในปี 2558 สู่ปี 2568" - ในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนจะจัด...


THIS IS THAILAND - The Thai Monarchy

THIS IS THAILAND - The Thai Monarchy - Let us offer you a fresh look at today's Thailand, a country whose many facets combine to create a whole that is uniquely beautiful, welcoming, and rich in ...


THIS IS THAILAND - Thailand and the World

THIS IS THAILAND - Thailand and the World - Let us offer you a fresh look at today's Thailand, a country whose many facets combine to create a whole that is uniquely beautiful, welcoming, and rich in ...


saranrom radio AM1575 kHz: หน้าต่างโลกกว้าง [11-08-2559]

saranrom radio AM1575 kHz: หน้าต่างโลกกว้าง [11-08-2559] - รายการ : หน้าต่างโลกกว้าง ออกอากาศวันที่ : 11 สิงหาคม 2559 สถานี : วิทยุสราญ...


More www.mfa.go.th

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด