www.mfa.go.th

Search Media :
powered by

Relate Keyword for www.mfa.go.th

Images (click here to hide/see results)

Saranrom Palace (Ministry of Foreign Affairs) | Bangkok

Saranrom Palace (Ministry of Foreign Affairs) | Bangkok

Ministry of Foreign Affair

Ministry of Foreign Affair

Amazing Thailand

Amazing Thailand

Thailand Ministry of Foreign Affair

Thailand Ministry of Foreign Affair

Entrance to Thai Ministry of Foreign Affair

Entrance to Thai Ministry of Foreign Affair

Ministry of Foreign Affair Cheangwattana Road

Ministry of Foreign Affair Cheangwattana Road

Bangkok Ministry of Foreign Affair

Bangkok Ministry of Foreign Affair

Thailand : Bangkok : New Year 2008 frenzy

Thailand : Bangkok : New Year 2008 frenzy

More www.mfa.go.th

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

MFA Camp Beyond English

MFA Camp Beyond English - MFA Camp Beyond English จัดโดยสถาบันต่างประเทศเทววงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ...


ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม - ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.mfa.go.th.


[TH] AEC channel - برني دارالسلام Negara Brunei Darussalam

[TH] AEC channel - برني دارالسلام Negara Brunei Darussalam - รายงานปลายภาค AEC CHANNEL ~ Negara Brunei Darussalam เสนอ อาจารย์ผู้สอน กนกพร เพญนารถ จัดทำโด...


consular_elephant512.wmv

consular_elephant512.wmv - ภาพยนต์แนะนำสำหรับการทำพาสปอร์ตที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ...


การช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย

การช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย - รายการสายตรงบัวแก้ว เรื่องการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย สัมภาษณ์อธิบดีก...


consular_cartoon512.wmv

consular_cartoon512.wmv - ภาพยนต์วีดีโอแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานที่ต่างประเทศ ตลอดจนการ...


การ์ตูนอาเซียน Part 5/5

การ์ตูนอาเซียน Part 5/5 - Upload By Poom 11 เอามาจากเว็บ : http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/asean_discovery_cartoon.php.


เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายกลิน ที. เดวีส (Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริก...


การ์ตูนอาเซียน Part 4/5

การ์ตูนอาเซียน Part 4/5 - Upload By Poom 11 เอามาจากเว็บ : http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/asean_discovery_cartoon.php.


อนิเมชั่น AEC

อนิเมชั่น AEC - BIT15543N ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ขอบคุณข้อมูลจา...


THIS IS THAILAND - The Thai Monarchy

THIS IS THAILAND - The Thai Monarchy - Let us offer you a fresh look at today's Thailand, a country whose many facets combine to create a whole that is uniquely beautiful, welcoming, and rich in ...


รมว.กต. ร่วมประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เวียงจันทน์

รมว.กต. ร่วมประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เวียงจันทน์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเ...


How to get a Visa On Arrival for Thailand

How to get a Visa On Arrival for Thailand - The following 28 countries and territories are eligible to apply for a visa on arrival for Thailand: Andorra, Bulgaria, Bhutan, China, Cyprus, Czech Republic, ...


THIS IS THAILAND - An Open and Culturally Rich Society

THIS IS THAILAND - An Open and Culturally Rich Society - Let us offer you a fresh look at today's Thailand, a country whose many facets combine to create a whole that is uniquely beautiful, welcoming, and rich in ...


THIS IS THAILAND - A Vibrant Economy

THIS IS THAILAND - A Vibrant Economy - Let us offer you a fresh look at today's Thailand, a country whose many facets combine to create a whole that is uniquely beautiful, welcoming, and rich in ...


การ์ตูนอาเซียน Part 1/5

การ์ตูนอาเซียน Part 1/5 - Upload By Poom 11 เอามาจากเว็บ : http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/asean_discovery_cartoon.php.


ASEAN THAILAND VIDEO CONTEST 2016

ASEAN THAILAND VIDEO CONTEST 2016 - โครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ขยายเวล...


THIS IS THAILAND - Thailand and the World

THIS IS THAILAND - Thailand and the World - Let us offer you a fresh look at today's Thailand, a country whose many facets combine to create a whole that is uniquely beautiful, welcoming, and rich in ...


ASEAN-India Car Rally 2012 - Bangkok - 2012.12.02

ASEAN-India Car Rally 2012 - Bangkok - 2012.12.02 - ASEAN-India Car Rally 2012 - Bangkok - 2012.12.02 Flag-Off Ceremony of the ASEAN-India Car Rally 2012 Deputy Prime Minister and Foreign Minister ...


การประชุม "อนาคตของประชาคมอาเซียนของเราในปี 2558 สู่ปี 2568"

การประชุม "อนาคตของประชาคมอาเซียนของเราในปี 2558 สู่ปี 2568" - ในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนจะจัด...


More www.mfa.go.th

Google+ (click here to hide/see results)